Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 3/2008, str.20-21.

17. 1. 2008


Vážený pane doktore,
zajímal by mě Váš názor na výskyt depresí a dalších duševních chorob v současnosti (téměř blahobytu). Jak to, že např. v poválečných letech, kdy lidé za války zažívali opravdové tragédie, byl jejich výskyt dle statistik nižší než nyní? Mohlo to souviset s vírou, že lidé lépe přijímali "rány života"?
Zdá se mi, že dnešní moderní člověk musí mít vše téměř dokonalé a když tomu tak není, začne se hroutit... Děkuji za odpověď.
Zdraví Ilona Voráčková, Zdice


Nárůst výskytu duševních poruch je částečně pouze optický (větší rozpoznanost nemocí díky osvětě a vzdělání obyvatelstva, lepší evidence, lepší dostupnost péče), částečně skutečný. Ten může být dán lepší lékařskou péčí, výživou a životním stylem, jež vedou k prodloužení střední délky života a k přesunu větší části populace do vyšších věkových kategorií, kde číhají poruchy spojené se stářím, např. demence. Na vině může také být, alespoň u některých poruch, vleklý stres působený kompetitivním prostředím (boj o kariéru, o zaměstnání) a hektickým životním tempem ve velkých městských aglomeracích. Roli také sehrává dobrá předporodní a porodní péče, která umožňuje přežití i výrazně zranitelnějším a méně odolným jedincům – a tak bychom mohli spekulovat dál. Celkově je tento vývoj silným argumentem proti triviální představě, že duševní poruchy jsou působeny tím, jak jde život. Podle této představy by v nepříznivých podmínkách mělo duševních poruch přibývat a naopak. Skutečnost je však až na výjimky (post-traumatická stresová porucha) silně odlišná: vysoký výskyt některých duševních poruch včetně drogových závislostí, depresí a sebevražd, je i v hmotně a existenciálně dobře zajištěných společenských vrstvách. A naopak, podle jedné studie Světové zdravotnické organizace je oproti průmyslově vyspělým zemím vyústění schizofrenie příznivější v zemích méně rozvinutých (Afrika, Indie). Tato fakta spolu s výsledky genetických studií svědčí jak pro biologický základ většiny duševních poruch, tak pro důležitý vliv mezilidských vztahů a dalších faktorů nezávislých na prosperitě.