Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 49/2007, str.22-23.

6. 12. 2007


Vážený pane profesore,
smekám před důkladností, s jakou jste v Reflexu č. 47 rozebral rozdíl mezi řepíkem a lopuchem. Mohl byste se prosím také dotknout rozdílu mezi úmrtností/mortalitou a smrtností/letalitou? Je škoda, pokud se tyto termíny nerozlišují, tak jako v případě tvrzení profesora Patočky v článku Ebola opět zabíjí, že hemoragická horečka vyvolaná virem Ebola patří mezi nejnebezpečnější známá lidská onemocnění s ÚMRTNOSTÍ 50-90 %.
Děkuji a zdravím
Miroslav Pátek

Mortalita je úmrtnost. Zpravidla se vyjadřuje jako procentuální podíl zemřelých k celkovému počtu jedinců v určité populaci za určité období. Nejčastěji se však udává v promile (‰), tj. na 1000 jedinců. V roce 2004 byla v ČR úmrtnost zhruba 10,5 ‰, což je o něco více než ve vyspělých evropských zemích. Je-li tento údaj za kalendářní rok, mluví se o tzv. hrubé míře úmrtnosti. Od mortality se odvozuje naděje dožití, někdy nazývaná střední nebo průměrná délka života. Ta byla v r.2005 v ČR 72.9 let u mužů a 79.1 u žen. Omezíme-li sledovanou populaci věkem do 1 roku, hovoříme o kojenecké úmrtnosti. Mimochodem ta je v ČR nejnižší z okolních zemí, tj. 3.4 (v r.2000 4.1; SRN 10.2; Rakousko 9.6; Slovensko 9.8; Polsko 9.5‰). Dá rozum, že s rostoucím věkem té které populace se mortalita automaticky zvyšuje a naděje na dožití snižuje. Mortalita je spolu s morbiditou (nemocností) podkladem pro sledování zdravotního stavu populace. Hovoříme-li o mortalitě v souvislosti s nemocí, můžeme mít na mysli míru, do jaké se ona nemoc podílí na celkové mortalitě. To nemusí být nutně úměrné smrtnosti čili letalitě oné nemoci, což je poměr počtu zemřelých ku počtu nemocných popř. infikovaných tou kterou chorobou. Zemřelo-li někde například na infekci virem Ebola 200 ze 400 nemocných, znamená to, že letalita je 50%. Podíl na mortalitě je však zanedbatelný, protože většina lidí Ebolu nemá. Můžeme si však představit okolnost opačnou, s vysokou mortalitou (automobilismus) ale v porovnání s Ebolou s mnohem nižší letalitou (zdaleka ne každý druhý, kdo zasedne za volant, zemře). Uvedené definice ale nezabrání tomu, aby se ty termíny někdy nepletly, nepoužívaly promiskue a neměly v některých případech rozmazané hranice.