Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 36/2007, str.18-19.

6. 9. 2007


Vážený pane doktore, co soudíte o psychowalkmanech?
L.S.

Psychowalkmany jsou přístroje opatřené brýlemi se světelnými diodami a sluchátky, které produkují záblesky a zvuky o určitých frekvencích. Prodávají se v různých cenových kategoriích, které se liší mj. počtem programů, možnostmi aktualizace, připojení k počítači atd. "Fungují" na principu střídání různých rytmů, které jsou programovány podle frekvence elektrických vln mozku - EEG rytmů. Pokud se například zapne program relaxace, začnou brýle i sluchátka synchronně vydávat záblesky a zvuky třeba o frekvenci 10 Hz, což je obdoba alfa-rytmu v EEG při relaxovaném stavu. Program spánek (pro potíže s usínáním) zase pomalu snižuje frekvenci na cca 6-8Hz, což je obdoba theta aktivity při usínání; k nabuzení zase zapne frekvence rychlejší apod. Komplikovanější přístroje mají několik desítek programů (na učení, paměť, atd.) spouštějících různé frekvence, které se podle nějakého postupu mění. Obor, zabývající se touto problematikou, se označuje jako Neurotechnologie. Myšlenka je to zajímavá, ale pro mne ne zcela důvěryhodná, neboť (1) není založena na principu biologické zpětné vazby (schází zde totiž právě ona zpětná informace, zda se v mozku vůbec něco děje; u biofeedbacku alespoň definujeme předem, čeho chceme dosáhnout a sledujeme to na EEG), (2) programy jsou většinou nastavovány obecně, tj. nezohledňují velké interindividuální rozdíly v EEG rytmech; např. normální alfa může být 9-13 Hz, což je velké rozmezí a pokud někomu při programu relaxace začnou blikat a hučet vyšší frekvencí než je ta jeho základní, k relaxaci nejspíš nedojde a (3) o účinnosti nejsou dostatečné důkazy (evidence-based publikace), i když některé poměrně nudné a v psychiatrii okrajové časopisy jako Journal of Neurotherapy, Intern. Journal of Psychophysiology nebo Proc. Assoc. Appl. Psychophysiol Biofeedback
články na toto téma přinášejí. Kontraindikací psychowalkmanů je epilepsie (zvláště pak ta fotosenzitivní), částečně duševní poruchy, alkohol a drogové závislosti, kdy by dotyční měli nejdřív konsultovat lékaře. V ČR je největším distributorem psychowalkmanů f. Galaxy http://www.galaxy.cz. Zde také v rubrice „zkušenosti uživatelů“ najdete kladné reference různé spolehlivosti od "odborné" (např. MUDr. Jan Cimický ) i laické veřejnosti. Já osobně bych neočekával ani zlepšení nálady, ani energizaci či vyléčení deprese. Přístroj snad může pomoci snáze relaxovat a tím i o něco lépe usínat, ale jisté to určitě není. Někdy se podaří zmírnit bolest. Názor si však raději udělejte sama.