Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 23/2007, str.22-23.

7. 6. 2007


Dobrý den, pane doktore, zajímalo by mě, jaké jsou hlavní rozdíly mezi příznaky u deprese a u chronického únavového syndromu?
Děkuji. Petr.


Únavový syndrom je poněkud rozpačitá diagnóza označující jinak nevysvětlitelnou vleklou slabost, vyčerpanost a únavu, často spojenou se sníženým pracovním výkonem. Tyto příznaky se vskutku často skrývají pod diagnózami depresivní poruchy, úzkostných poruch a tzv. dysthymie. Únavový syndrom jako takový je dnes ale součástí neurastenie, která se řadí mezi „Jiné neurotické poruchy“. U jednoho typu převažuje spíše vazba na duševní vypětí a stížnosti na nesoustředivost, u druhého se klade důraz na pocity tělesné slabosti a vyčerpání i po malé námaze, doprovázené někdy i svalovými bolestmi a neschopností uvolnit se. K tomu u obou typů přistupují bolesti hlavy z napětí, pocity nejistoty, obavy o zdraví, podrážděnost, neschopnost prožívat radost (anhedonie), a také mírné stupně deprese a úzkosti. Často se vyskytují i poruchy spánku, ať už nespavost nebo ospalost. Starší psychiatři definovali neurastenii jako „dráždivou slabost“. Dnes se diagnóza neurastenie určí, jsou-li splněny tyto podmínky: (a) trvalé a úzkostné stesky na zvýšenou unavitelnost po duševní námaze nebo stálé a bolestné stesky na tělesnou slabost po minimální námaze, (b) nejméně dvě z následujících: bolesti ve svalech, závrať, bolest hlavy, napětí, poruchy spánku, neschopnost relaxace, dráždivost, dyspepsie (=zažívací poruchy) a (c) nejsou přítomny dostatečně trvalé a závažné příznaky úzkosti nebo deprese, které by splňovaly kritéria některé takové poruchy podle mezinárodní klasifikace nemocí. Od neurastenie je třeba odlišit astenii jiného původu, syndrom „vypálení“, únavový syndrom po viróze, při tělesných onemocněních jako je snížená funkce štítné žlázy, kardiální poruchy, poruchy krvetvorby aj. Podmínka (c) odpovídá na Vaši otázku. Při depresi je v popředí skleslá nálada, smutek, beznaděj, pesimismus, ztráta zájmů, snížené sebevědomí a sebedůvěra, pocity viny a bezcennosti, myšlenky na sebevraždu, snížená chuť k jídlu a mnoho dalších příznaků. Máte pravdu, že mezi ně patří také pocity únavy, bolesti ve svalech, nesoustředivost a další, pro které je záměna za neurastenii v některých případech možná. Sestava diagnostických kritérií pro depresi je však poněkud odlišná, příznaky v nich mají oproti neurastenii jinou důležitost, jinou váhu, jiné pořadí a v klinickém obrazu jinou závažnost. U deprese navíc k diagnóze stačí trvání příznaků 14 dní.