Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 17/2007, str.22-23.

26. 4. 2007


Jaký je rozdíl mezi reflexem a instinktem? (Nemyslím,Vás a časopis Instinkt.) A který z nich se dá vypěstovat?
Žížala

Reflex je převod vzruchu z receptoru (čidla) přes nějaké centrum na efektor (například sval). Nervová dráha, kterou je vzruch veden, má část dostředivou (od receptoru) a odstředivou (k efektoru). Dohromady tvoří tzv. reflexní oblouk. Reflexy jsou „natvrdo“ zabudované a automaticky prováděné reakce. Rozdělují se podle různých hledisek, hlavně podle čidel, jejichž drážděním se vybavují (exteroceptivní – z vnějšího prostředí, interoceptivní – z vnitřního), podle polohy svých center (mozkové, míšní) a také podle pevnosti spojení (podmíněné, nepodmíněné). Jedním ze způsobů vytváření reflexních spojů je právě podmiňování (Pavlovovi psi). To je jedním ze základních mechanismů učení. Naproti tomu instinkt je pojem mnohem vágnější, rádoby vysvětlující, ale má mnoho velice různých pojetí, od neuronálních (=systém reflexů) až po emocionální a iracionální (ve smyslu intuice). Slovo pochází z lat. instinctus=podnět, to od in stinguere=píchat do. Většinou se chápe jako hierarchicky organizovaný, vrozený nervový mechanismus, který reaguje na nějaký podnět. Reakcí se v tomto případě nejčastěji rozumí koordinované pohyby přispívající k udržení jedince. Hlavní rozdíl mezi reflexem a instinktem je tedy především v komplexitě (instinkt jako řetězec reflexů). Reflex je nevědomou reakcí části organismu, instinkt je reakcí celého organismu a může být vědomě percipován (například vnímání nějakého objektu a emoční reakce na něj). Reflex je bezprostřední, kdežto instinktivní odezva může být odložena. Jelikož definic instinktu je více a jsou dosti nejednoznačné, nejednoznačná je i odpověď na Vaši otázku, zda se dá vypěstovat. V přísném slova smyslu nikoli, ale považujeme-li za instinkt též zautomatizované nacvičené reakce, pak kritérium „vrozenosti“ neplatí. U reflexů je to jednodušší, nepodmíněné jsou dány, podmíněné se vypěstují během života. Nakolik je však podmiňování procesem vědomým, zůstává předmětem sporu a závisí také na definici vědomí. Kdyby se to pravé vědomí týkalo pouze lidí, tak by s podmiňováním souviselo jen velmi vzdáleně, protože podmiňováním se učí prakticky všichni živočichové. Tak vidíte, jak zamotaný problém jste svou otázkou trefil.