Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 12/2007, str. 24-25.

22. 3. 2007


Dobrý den pane doktore,
zajímá mne, do jaké míry ovlivňuje sociální fobie emoční inteligenci (EI). Mám vysoké IQ, ale nízké EQ a trpím sociální fobií. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Tomáš P.

O emoční inteligenci jsme v Rx už psali. Je to pojem zavedený někdy počátkem 90. let a zahrnuje především schopnost vyznat se ve vlastních emocích, schopnost a strategii jejich zvládání, schopnost motivace sebe sama (volní strategii), vnímavost pro prožívání jiných lidí (vcítění, empatii) a schopnost orientace v mezilidských vztazích (sociální inteligenci). Sociální fobie je úzkostná porucha, která se projevuje v situacích, kdy postižený je vystaven pohledům či pozorování jiných lidí. Je to nadměrná obava ze ztrapnění, zesměšnění či ponížení při nějaké činnosti před zraky jiných. Může se projevit třeba neschopností se najíst v restauraci nebo zarecitovat básničku před třídou, o veřejném projevu nemluvě. Kdysi jsme v Reflexu řešili opačný problém, tj. zda inteligence (IQ) má vliv na sociální fobii. Závěr zněl, že IQ nás před sociální fobií nijak nechrání, někdy dokonce naopak. Odpověď na Váš dotaz bude však jiná: sociální úzkost či fobie ovlivňuje emoční inteligenci, protože člověk je přednostně zaměřen jen na emoce odpovídající jeho obavám (u sebe na úzkost, u ostatních např. na vztek), a to ostatní potlačuje. Tím je emoční inteligence hendikepována především ve složce zvládání svých emocí, ale také ve složkách vnímavosti pro prožívání jiných lidí a volní strategie. Příznivé však je, že toto postižení není trvalé a nezvratné, protože sociální fobii lze často úspěšně léčit a lze předpokládat, že ruku v ruce se zlepšením fobie zmizí i její deformující vliv na jednotlivé komponenty emoční inteligence.