Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 5/2007, str.20-21

6. 2. 2007


Vážený pane profesore, mohl byste mi prosím, objasnit souvislost onemocnění trávícího traktu a tvorby serotoninu (Crohnova nemoc X drogová závislost). Za odpověď předem děkuji, s pozdravem Svatopluk K.

To je tak těžká otázka, že ji v tomto sloupku nezvládneme. Poskládejme si tedy alespoň několik střípků, ze kterých by přemýšlivější mohli sestavit jakousi mozaiku. Serotonin je chemicky indolamin. To je důležité, protože některé halucinogeny jsou také indolaminy a třeba LSD působí cestou jednoho podtypu receptorů pro serotonin v mozku. Zároveň je to neuropřenašeč, jehož úloha na centrálních synapsích (spojích mezi neurony) je cílem mnoha farmakoterapeutických zásahů. Například antidepresiva skupiny SSRI (Specific Serotonine Reuptake Inhibitors) tím, že blokují transportér, který přečerpává serotonin zpět do buňky, ze které se uvolnil, zvyšují nabídku tohoto přenašeče na synaptické štěrbině, což má za následek řadu dalších dějů včetně produkce nervových růstových faktorů a košatění synapsí. V jiných případech zase (úzkost, psychóza, sexuální dysfunkce) je třeba některé podtypy serotoninových receptorů blokovat. Ze serotoninu se v šišince (=epifýza) vyrábí melatonin, který je také indolamin, a jeho hladina v organismu stoupá v noci. Melatonin se podílí na řízení biologických rytmů a tedy i spánku. Na našem pracovišti jsme prokázali souvislost mezi obratem serotoninu v mozku a citlivostí tkání k inzulínu. Nedostatečná citlivost periferních tkání k inzulínu je na pozadí Diabetes mellitus II. typu. A teď k tomu střevu: mozek a střevo mají mnoho společného, některé části dokonce i embryonální původ. Serotonin byl původně objeven ve střevě – však se mu také říkalo enteramin (=střevní amin). Mnoho chorob zažívacího traktu souvisí s duševním stavem a naopak (průjmy před zkouškou, žaludeční vředy při stresu). Příčiny a mechanismy Crohnovy choroby však zůstávají stále do značné míry neobjasněny, a tak souvislosti serotonin-mozek-střevo-závislosti zůstávají zatím na spekulativní úrovni. Ale i tak to stojí za to, že?
(bez záruky)