Höschl C.: Odolnost ke stresu: jak mateřské chování programuje genom. 8. ročník Výjezdního interdisciplinárního semináře Západočeské univerzity v Plzni „Příroda a kultura na křižovatkách nového“, 15.-18.1.2007, Nečtiny.

18. 1. 2007


Obsah přednášky viz v oddíle Publicistika, Höschl C. Jak maminky programují genom. Literární noviny, roč. XVIII, 8; 19.2.2007, str.9