Švestka J., Kožený J., Höschl C., Vohlídka P.: Meta-analýza výsledků dlouhodobé profylaxe bipolární poruchy. 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.-14.ledna 2007

12. 1. 2007


PŘEDBĚŽNÉ ZÁVĚRY

Profylaktická účinnost:
Proti všem a manickým relapsům:
- nejvyšší OLA a Li, střední VAL a nulová LMT; OLA přitom účinnější než Li a Li než LMT
- proti depresivním fázím jen VAL a LMT; ve srovnání s Li všechny ostatní léky stejně účinnými

Setrvání na profylaktické léčbě:
- počet všech drop-outů: nejméně OLA, VAL, LMT; nejvíce Li; OLA a VAL významně méně než Li
- počet drop-outů pro nežádoucí účinky: nejvíce Li a OLA; VAL, LMT a KBZ signifikantně méně než Li, ale nikoliv OLA

•Lithium již není jediné prokázaně účinné profylaktikum
•OLA a antikonvulzíva (VAL, CBZ) jsou také profylakticky úspěšnými
•V profylaxi manických epizod je OLA účinnější než Li a naopak Li účinnější než LMT
•Profylaxe depresivních fází dosud nevyřešena; účinnými jen VAL a LMT
•Vyšší počet nemocných pokračuje v profylaxi OLA a VAL než lithiem

OLA=olanzapin; Li=lithium; VAL=valproát; LMT= lamotrigin; KBZ=karbamazepin