Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

„Očima Cyrila Höschla“. Reflex 49/2006, str. 15.

7. 12. 2006Co je to amygdala? Četla jsem, že je to něco jako vnitřní autopilot, který dokáže v určitých krizových situacích dostat člověka do absolutní synchronizace s okolním světem; jako příklad byly uváděny pády letadel či autonehody. Lidé, kteří dokázali díky své amygdale zesynchronizovat své tělo s okolní situací /tj. s havárií svého letadla/, přežili. Je výraz amygdala pouze ze světa esoteriky nebo ho zná a pracuje s ním i medicína-psychologie či psychiatrie? Je na teorii o autopilotovi něco pravdivého nebo jsou to pouze domněnky? Děkuji, snad to není moc zmatené.
A.K.

Amygdala je mozkové jádro (shluk těl nervových buněk), které patří k tzv. limbickému systému. Informace, které dostáváme z vnějšího světa prostřednictvím hmatu (dotyky) a čichu (pachy), jdou nejprve do amygdaly. Ty, které přicházejí zrakem (vizuální) či sluchem (auditorní), jsou nejprve zpracovány v jádře, kterému se říká talamus, a které funguje jako vrátnice nebo lépe poštovna (v počítačové hantýrce rozdělovač - „hub“). Odtud jsou adresovány do mozkové kůry (kde dochází k sémantickému zpracování a uvědomění), a do amygdaly. Amygdala je vlastní emoční jádro mozku. Je branou ohrožení a vyrábí strach. Informace procházející amygdalou zde obdrží jakousi emoční nálepku a spolu s ní jsou uloženy v hipokampu (v paměti). To umožňuje jejich správnější využití v další situaci, kde se „v boji o přežití“ vybaví i s příslušným emočním znaménkem. (Má opravdu smysl se bát? Je situace vskutku ohrožující?). Amygdala také spouští strachovou reakci, která usnadňuje zvládnutí popř. únik z nebezpečné situace. Stimuluje například jádro zvané nucleus coeruleus, které pak spustí „adrenalinovou“ reakci: rozšíření zornic, zrychlení tepu, zvýšení krevního tlaku aj. Další zajímavá funkce amygdaly je projekce emočních stavů. Jedna pacientka, která má zničenou amygdalu, byla požádána, aby popsala emoce lidí, jejichž obličeje jí ukázali na fotografii. Poznala všechny kromě strachu! Já bych amygdalu sice nenazýval autopilotem, protože to jaksi implikuje i automatickou orientaci v čase a prostoru, ale něco na tom přirovnání je. Amygdala nám usnadňuje přežití ještě před tím, než si uvědomíme o co vlastně jde.