Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

"Očima Cyrila Höschla", Reflex 34/2006, str. 15.

24. 8. 2006


Čím je způsobené leváctví a praváctví, jakou roli v tom hraje dědičnost? Co je pravdy na tom, že leváků přibývá a co tento fakt způsobuje? Děkuji za případné odpovědi a přeji Vám hodně úspěchů,
Lenka

Vznik levo- či pravorukosti člověka je stále do určité míry záhadou. Asymetrie naší manuální zručnosti souvisí s asymetrií mozku, která se projevuje i jinak, například asymetrií v umístění řečových center mozku a do určité míry i asymetrií při zpracování informací. Ačkoliv se má za to, že pravorukost souvisí s rozvojem řeči, ukazuje se, že i u některých zvířat (primátů) není motorika zcela symetrická, a že u člověka lze na základě studia levorukosti v rodinách usuzovat na možnou roli nějakého genu pro levo- resp. pravorukost. Různá míra projevu takového genu pak může hypoteticky vysvětlovat skutečnost, že mezi levo- a pravorukostí je poměrně plynulý přechod. Kromě vyhraněných typů se vyskytují i jedinci s méně výraznou lateralitou a dokonce i tzv. ambidextři, kteří mají stejně šikovné obě ruce. Zdá se, že asymetrie mozku bývá méně vyjádřena právě u jedinců s posunem dovedností směrem k levorukosti a také například u nemocných se schizofrenií. Nyní se studuje, zda tyto okolnosti spolu nějak souvisí a jak. Archeologické nálezy naznačují, že praváctví opravdu přibývá. Ve starší době kamenné byl poměr levorukých a pravorukých pravděpodobně zhruba 1:1; dnes žijeme prakticky v pravorukém světě. Příčinou tohoto posunu může být rozvoj užívání nástrojů, písma a průmyslová revoluce, která dala vzniknout světu pro praváky. Genetická vloha je totiž silně usměrňována prostředím, které pravorukost upřednostňuje. Podle toho, jak je ten tlak silný, se mění i výskyt levorukosti. V polovině minulého století, kdy se u nás leváctví násilně přecvičovalo, bylo v dospělém věku leváků minimum, ve školách asi desetina. Dnes jich je víc, protože se nyní uplatňuje spíše zásada v dětském věku leváctví nepřecvičovat. Kuriózní, až cimrmanovské vysvětlení pravorukosti přinesl kdysi olomoucký neurolog a někdejší komunistický ministr školství Jaromír Hrbek: Když se v době ledové naši předci posouvali k jihu, sbírali (od rána) lesní plodiny. Jelikož jim přitom slunce svítilo od východu, tedy zleva, činili tak přednostně pravou rukou, neboť levou by si stínili…