Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

„Očima Cyrila Höschla“. Reflex 23/2006, str. 18.

8. 6. 2006


Vážený pane profesore,
dlouho se zájmem čtu Vaše odpovědi čtenářům v Reflexu a poslouchám rozhovory s Vámi v rozhlase. Vašemu úsudku důvěřuji, dovolte mi proto, abych požádal o rozvahu na následující problém: znám 2 ženy, které mají po potratu hluboký pocit viny. Stal se jim obsesí, narušuje vztah s partnery. U jednoho přítele to vypadá na rozvod, který jejich děti nechápou. Je nějaký způsob, jak toto trápení příznivě ovlivnit? Třeba dalším těhotenstvím? Myslím, že je více takových případů, a proto prosím o odpověď v Reflexu. Oba ženy jsou abonentky, proto chci zůstat v pozadí. Odbornou pomoc (psychologa) ostře odmítly. Srdečně vás zdravím, děkuji předem Ivan Hrstka

Pocity viny patří do obrazu deprese. Hluboká deprese bývá výslednicí mnoha činitelů, mezi něž patří vrozené dispozice (někdo se pro drobnost trápí, jiný zabije vlastní matku a je mu to jedno), biologické vlivy (např. hormony), naučená myšlenková schémata („jsem neschopný, špatný, že já jsem se vůbec narodil“), traumata (ztráta rodiče v dětství apod.), stres (trvale špatné podmínky v práci, podřízené postavení bez vlivu na události, týrání) aj. Freud by řekl, že výčitky z vlastního prohřešku proti společenským normám jsou důsledkem přebujelého superega, onoho výtvoru boha-otce trestajícího v nás, oné rodičovské výchovy, jež uhnětla naše svědomí. Na tvorbě superega se však podílí také náboženství. Jen si vzpomeňte na ty výčitky z prohřešku proti desateru, proti všem možným rituálům o svátcích a dietním omezením u těch, kdož vírou žijí. Potrat je nepochybně náročnou životní situací, kterou můžeme zařadit mezi traumata. Navíc má u mnohých stále punc strašlivého hříchu („vražda“). Když si to všechno podtrhnete a sečtete, vyjde vám jen několik možností řešení: farář, psycholog nebo psychiatr. Farář by mohl napomoci se snímáním hříchu, psycholog s posílením ega na úkor superega a psychiatr s antidepresivy a nácvikem technik vyrovnávání s náročnou situací. Další těhotenství by mohlo problém zahladit, ale je to metoda „pokus-omyl“. Pokud by tedy dotyčné navštívily skutečné odborníky, nedočkaly by se odsouzení, ale jen a jen podpory. Zkuste je přesvědčit.