Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

„Očima Cyrila Höschla“. Reflex 13/2006, str. 19.

30. 3. 2006


Co si myslíte o tom, že by se Česko mělo vydat švédskou cestou? Švédsko je podle mne ukázka prosperující sociální demokracie a když teď už nejsme pod sovětskou knutou, nic nám nebrání rozvinout podobný model i u nás a nechat myšlenkově zpozdilé „tržní ekonomy“ a brutální kapitalisty navždy za plotem.
Jan K., Příbram

Váš nápad by mi zněl nesmírně lákavě, když mi bylo třináct, zelináři měli ve výkladní skříni nápisy „Proletáři všech zemí spojte se“ a okolo vládlo šedivé komunistické bezčasí. Ne tak dnes. Nechci se na této malé ploše zaplétat do historizujících či ekonomických pseudorozborů, a tak Vám místo toho ocituji poměrně čerstvé švédské noviny jako Mölndals-Posten ze dne 22.března 2006 či Göteborgs Posten z 21.března 2006 (příspěvek čtenářky). Jeden článek na půl stránky se týká mého oboru (psychiatrie) a má titulek "Psychiatrické oddělení uzavřeno pro ublížení na těle". Po dva roky tam na oddělení fakultní nemocnice drželi agresivní pacientku, což vedlo ke stovce hlášení „úřadu pro ochranu pracovního prostředí“. Navzdory tomu však nyní personál utrpěl takové ublížení na těle, že napadený musel být hospitalizován na jednotce intenzívní péče. Člen odborové komise „pro ochranu práce“ proto jako poslední vážné varování navrhl, aby oddělení bylo uzavřeno. Ředitel Státního úřadu pro pracovní prostředí navíc vydal akční plán pravidelných kontrol poplašného zařízení. Na otázku co dál odpověděl: „Budeme věc diskutovat s odbory a připravíme další akční plán“. Jiná stránka těchž novin je věnována ortopedii pod názvem "Chaos po reorganizaci". Zdravotní odbor se vloni v rámci úsporných opatření rozhodl sloučit tři ortopedická oddělení v Göteborgu. Bohužel to nestihl celé doplánovat, takže „nezbytná přestavba“ (v první etapě za 65 miliónů švédských korun) nemohla být zahájena. Nicméně činnost zahájena být musela, protože další ortopedická oddělení v Göteborgu už byla mezitím podle první části plánu zavřena. Protože se ovšem dostavilo „nečekané (sic!) množství pacientů“, prodloužila se náhle čekací doba na ošetření. U akutních úrazů nyní činí 1-3 dny! Článek končí povědomými slovy „Předseda zdravotního odboru nebyl k zastižení, aby mohl věc komentovat“. Do třetice všeho dobrého něco ze švédského školství (dopis čtenářky-učitelky): „Někteří žáci přicházejí v půli vyučovací hodiny, sedí s basebalovou čepicí na hlavě a mají zapnutý přehrávač MP3, případně vyřizují telefonní hovory. Hudba ve sluchátkách způsobuje, že žáci, když spolu hovoří, musí mluvit příliš hlasitě a proto není slyšet, co říká učitel. Učitel to podstatné sice píše na tabuli, nicméně učící se část žáků je neustále rušena volným přecházením ostatních po učebně“. A navrhované oficiální opatření? "Nezbytný je nový školský zákon (!), aby se dodatečným vyučováním pomohlo té čtvrtině žáků, která tak základní školu končí v některém z hlavních předmětů s nedostatečnou“. Tolik k Vaší otázce. Srdečně zdravím.