Höschl C.: On multiple worlds of science and on human happiness. In: Daníčková S. (Ed.), Hidden messages of Science [in Czech]. Academia, Praha 2009, pp.15-24. ISBN 978-80-200-1826-7.

19. 1. 2010


Höschl C.: Mnohost světů vědy aneb O lidském štěstí. Ve: Daníčková S.(ed.), Skrytá poselství vědy. Academia, Praha 2009, s.15-24