Höschl C.: I like essay or That who knows (about dysentery). In: Osvaldová B., Kopáč R.(eds.): Trials and adventures: notes on essay. Prague, Charles University, Karolinum Publishing, 2008, pp.35-36.

24. 5. 2008


In Czech: Höschl C.: Esej mám rád aneb Ten, kdo ví (o dyzentérii). In: Osvaldová B., Kopáč R.(eds.): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008, str.35-36