Höschl C.: Výzkumná centra jsou správným krokem. Lidové noviny, 21.6.2004, str. 10.

21. 6. 2004


Ad Výzkumná centra- vyhozené peníze, LN 12/6/2004

Hlavní nedostatky české vědy a výzkumu se dají shrnout do několika bodů:
1)Nedostatečné financování nejen absolutně, ale v porovnání s Evropou i relativně vzhledem k HDP.
2)Rozdrobení peněz na vědu tak, že každý má něco, ale nikdo nemá tolik, aby mohl úspěšně držet krok se západní Evropou či Severní Amerikou.
3)Nedostatečné pobídkové mechanismy pro skutečné talenty a v důsledku toho jejich odchod do zámoří.
4)Chybějící zpětná vazba mezi výstupy (kriteriální evaluací, patenty, aplikacemi, počtem a kvalitou postgraduálních studentů) a dalšími příděly peněz.
5)Oddělení výzkumu a výcviku odborníků, resp. vysokých škol a výzkumných ústavů

To všechno spolu s komunistickou tradicí a pojetím vědy (co Čech to CSc.) má za následek stav, který částečně trefně popisuje autor článku. Bohužel v tom hlavním se zásadně mýlí: Výzkumná centra byl první významný krok k odstranění výše uvedených nedostatků a k nápravě stavu. V tomto pozoruhodném a na české poměry neobyčejně odvážném projektu došlo u nás vůbec poprvé k soustředění většího objemu finančních prostředků určených na vědu a výzkum do několika pořádných projektů (viz bod 2). To dalo, zejména mladým odborníkům, možnosti, které zde dosud neměli (bod 3). Utvoření center a podmínek pro ně umožnilo soustředěně aplikovat kýžená kritéria vědeckého výstupu (publikační aktivita v přísně recenzovaných mezinárodních časopisech, aplikace, patenty, absolventi postgraduální vědecké přípravy), což celostátně stále není z různých důvodů dost dobře možné (bod 4). Tato evaluace není zdaleka u konce (projekt trvá až do konce r.2004), takže jakákoli tvrzení autora článku o vyhozených penězích jsou nepodložená, zlovolná a pouze emocionální. Solidní data o tom budou k dispozici nejdříve v létě příštího roku! Konečně výzkumná centra shromáždila pod jednu střechu pracoviště Akademie věd, univerzit a výzkumných ústavů a propojila vědeckou průpravu postgraduálních studentů dosud nevídaným způsobem přesně v tom duchu, jaký měli ve svých návrzích k nápravě na mysli kritici dosavadního oddělení výuky a vědy u nás. Co je tedy špatně? 4 miliardy za 5 let? Vždyť to je málo (bod 1)! Dokud se podpora vědy drobí na neviditelná množství, nikomu nevadí. Jestliže je jednou konečně viditelná, budí závist. Závist je jedem české kotliny a v oblasti podpory vědy a výzkumu si ji nemůžeme dovolit, už jsme příliš ztratili. Výzkumná centra jsou krok správným směrem. Některá z nich posunula různé obory do nové kvality. Kdyby nyní bez náhrady skončila, otočilo by se u nás mnohde kolo dějin minimálně o 10 let zpátky a vypadli bychom z evropského kontextu. Nebýt například Centra neuropsychiatrických studií, neměli by čeští psychiatři přístup k PET (pozitronová emisní tomografie, zobrazovací metoda mozku zaživa) ještě ani za 50 let, vždyť žádné psychiatrické zařízení u nás dnes nemá ještě ani vlastní CT či MNR! Doufám, že podobným přínosem jsou i další centra a věřím v úspěšnost celého projektu, který představuje jeden z nejodvážnějších kroků vlády na poli vědní politiky. A nakonec radostná zpráva pro autora článku a pro ty, kteří v žádném centru nejsou: nikdo si platy nenavýšil, pouze postgraduální studenti dostali přilepšení ke stipendiu.

Prof.MUDr.Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
člen Rady vlády pro Výzkum a vývoj
(bez záruky)