"Očima Cyrila Höschla". Reflex 15/2004, str. 16

15. 4. 2004


Dobrý den,
proč se schizofrenie vyskytuje častěji u lidí narozených na konci zimy?
Tomáš

Současný pokrok v neurovědách nám umožnil znovu vyhodnotit rizika, která mohou zvyšovat pravděpodobnost rozvoje schizofrenie, a zvážit, jak se podílejí na mechanismech jejího rozvoje. Zdá se, že toto onemocnění je důsledkem diskonekce, čili špatného pospojování nervových buněk v mozku. K diskonekci může dojít v průběhu stěhování neuronů, v době, kdy se v nitroděložním životě mozek teprve utváří, dále v průběhu jejich synaptických pospojování (synaptogeneze), zrání nervové soustavy (myelinizace) a možná i v důsledku odumírání nervových buněk. Mnoho badatelů si klade otázku, čím by to mohlo být způsobeno. Jednou z hypotéz vzniku schizofrenie je hypotéza virová. Poukazuje na to, že psychotická onemocnění se například na Nové Guinei, kde před tím v evropské podobě nebyla, šířila od přístavního ohniska dál do vnitrozemí způsobem, který naznačoval infekci získanou od přistěhovalců. Virovou hypotézu také podporují některé epidemiologické práce, např. Sarnoffa Mednicka, které poukazovaly na souvislost mezi rozvojem schizofrenie a virovými epidemiemi v době, kdy matky budoucích pacientů byly těhotné. Mednick usoudil, že virová infekce v době těhotenství je příčinou schizofrenie (my bychom řekli diskonekce). Virové epidemie přicházejí většinou časně zjara. Mozek je vzhledem k budoucímu vývoji své funkce nejohroženější právě ve třetím trimestru nitroděložního života. Souvislost mezi sezónou a narozením budoucího pacienta zde tedy je. Pojďme si ale říci, že je poměrně slabá a v opakovaných studiích se neprokázala.
(bez záruky)