"Očima Cyrila Höschla". Reflex 14/2004, str. 14

8. 4. 2004


Vážený pane doktore,
Jak to přijde, že depresivní a panické poruchy jsou někdy provázeny konkrétní úpornou bolestí těla, která se někde "zahnízdí" a po nasazení antidepresiv zmizí. Jaký je Váš názor na kombinaci léků a akupunktury při léčbě uvedených onemocnění? Děkuji.
Čtenář z Prahy

Bolest je stále záhadný fenomén, který si co do tajemnosti a výrazné vazby na subjekt nezadá s vědomím. Mohli bychom dokonce parafrázovat Descartesa a místo „cogito, ergo sum“ bychom mohli říkat „cítím bolest, tedy jsem“. Fyziologie bolesti, její čidla, nervové dráhy a mozkové oblasti, kam se promítají, jsou poměrně značně prostudovány. Základní signální a ochranná funkce bolesti je nabíledni. Koho nepálí kamna, ten jednou přijde k úhoně. Celá věc je však mnohem zamotanější: člověka někdy bolí i to, co nemá, například amputovaná končetina (tzv. fantomová bolest). Nebo cítí bolest určité části těla, aniž by se dala nalézt její příčina. Základním neuropřenašečem bolesti je peptid, který se nazývá látka P, a vyskytuje se hlavně v zadních provazcích míšních, které vedou právě bolest. Není tomu tak dávno, co se zjistilo, že vlákna s látkou P jsou hojně zastoupena také v mozku, kde látka P obsazuje tzv. neurokininové receptory. Ty se nacházejí zejména v těch oblastech mozku, které řídí emotivitu a jejichž poruchou vzniká deprese anebo úzkost. Z tohoto pohledu by deprese mohla být čímsi jako psychickou bolestí. Buď jak buď, deprese a bolest spolu souvisejí. Svědčí o tom i to, že bolest někdy bývá příznakem depresivních či úzkostných poruch. Mimoto existuje duševní porucha označovaná jako Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha, která se projevuje výraznou vleklou bolestí bez zjistitelného tělesného podkladu. Duševní stavy vedou k bolesti různými mechanismy. Například při úzkosti dochází k napětí svalů, z toho k zatížení obratlů a plotének a z toho může dojít k bolesti zad nebo hlavy. U somatoformní bolestivé poruchy se bolest rozvíjí rovnou, bez těchto zprostředkujících mechanismů. Jestliže léčíte depresi a úzkost (například antidepresivy), automaticky léčíte také bolest s nimi související. Některá klasická antidepresiva mají navíc přímý analgetický účinek, tj. působí proti bolesti nezávisle na tom, jak působí proti depresi. Akupunktura prováděná zkušeným odborníkem dosahuje u některých bolestí úspěchu, i když ne vždy. Kombinace s antidepresivy je možná.
(bez záruky-108)