"Očima Cyrila Höschla". Reflex 39/2003, str. 15.

2. 10. 2003


Pane profesore,
co je z psychiatrického hlediska intuice?
Mgr.Jandová,Orlová

Intuice není z psychiatrického hlediska nijak zvlášť studována. Nejde totiž o chorobu a ani s poruchami intuice se pacienti na lékaře neobracejí. Je to problém spíše psychologický a filosofický. Pojem pochází z latinského in tuere, čili dívat se do. Je to nazírání, náhled, postižení pravdy bez logické úvahy či analýzy. Je to z velké části mimovědomá, iracionální pomoc při řešení problému, který se zdál neřešitelný logickým uvažováním. Lidově se tomu říká čuch, nos, instinkt (to je nota bene nesprávné, avšak vžité užití toho slova). Jde o úsudek, jehož vývojový proces není uvědomován, který ale přes to pracuje s výsledky předcházejících logických úvah. Intuice tedy sice neprochází jasným vědomím, ale zanechává v něm stopy. Jejím základem je předchozí nahromaděná zkušenost a dříve získané poznatky, které jsou mimovědomě zpracovány. O intuici se hovoří v psychologii, matematice, logice, estetice a filosofii, ale nikde není pojem uspokojivě definován. Intuici lze zhruba rozdělit na racionální (intelektovou) a iracionální (mystickou). Před lety vyšla o intuici přehledná práce, shrnující nejen koncepce, ale i výzkum intuice (Westicott M.R.: Psychology of Intuition, New York, 1968). V její teoretické části je hojně citován C.G.Jung, který řadil intuici ke 4 základním duševním procesům. Chápal ji jako vnímání možností a objektů jako celku bez ohledu na detaily. Jiní vyjadřovali prakticky totéž jinými slovy a popisovali intuici jako bezprostřední poznání (De Sanctis, 1928), chápání podle klíčů, které nelze definovat ani určit (Hathaway 1955), tušení v nejistých situacích, cosi jako víra (Baldwin 1966) aj. Všem těmto pojetím je společné jedno: intuice dosahuje výsledků, aniž se ví jak. Je to nadběhnutí si pracné analýzy úspornou zkratkou. Aby však výsledek intuice byl co platný, stejně se musí k jeho ověření a využití použít rozum ve smyslu vědomé, logické rozvahy. Intuitivně cítím, že takto odborně bych do Reflexu neměl psát, ale protože se na to ptáte už dva, rozum mi velí, abych vyhověl.
(bez záruky)