"Očima Cyrila Höschla". Reflex 14/2003, str. 13.

10. 4. 2003


Dobrý den, jaký je Váš názor na úspěšnost léčby 1) neuróz (trémy) 2) maniodepresivity metodou EEG-biofeedback? Děkuji

Poměrně skeptický. Biofeedback neboli biologická zpětná vazba je metoda, která tím, že dokáže člověku poskytnout v reálném čase vybrané informace o jeho tělesném a někdy i psychickém stavu, mu do jisté míry umožní natrénovat jejich zvládání. Co do účinnosti je to metoda atraktivní spíše ekonomicky pro její poskytovatele, méně už medicínsky pro pacienty. Počítačem asistovaná metoda biologické zpětné vazby může pro pacienta a jeho rodinu sice znamenat naději na bezbolestné zvládání obtíží tam, kde třeba jiné metody selhaly, ale představuje časové i finanční zatížení, aniž by bylo zřetelné, jak se dotyčný vskutku mění a vylepšuje, do jaké míry je účinek dán pouhou sugescí a zda je trvalejšího rázu. Konkrétně si můžete představit, že vám snímají například srdeční frekvenci (puls), hodnoty krevního tlaku nebo dokonce elektrickou aktivitu mozku (EEG) a vy máte možnost tyto hodnoty v reálném čase na nějaké obrazovce sledovat a vůlí je měnit. To se do určité míry zdaří, ale každý má svou mez, za kterou nemůže. Když skáčete do výšky, tak také vidíte, že 120 cm je málo a že by bylo třeba skočit více, ale jaksi to nejde. Tato metoda, související též se schopností autosugesce, je různě účinná nejen u růžných osobnostních typů (někdo si umí na požádání ježit chlupy na rukou, kdežto většina lidí nikoli), ale též u různých poruch. Působení sugesce bývá u neurotiků účinnější než u psychotiků či než u maniodepresivity. U většiny duševních onemocnění je účinnost biofeedbacku v porovnání s léky nepochybně nižší. Hlavní oblastí jeho uplatnění je v mých očích to, co se do značné míry dá trénovat: nepozornost, roztržitost a některé tělesné projevy psychických stavů, například úzkosti. Co se trémy týče, zkuste si to sám, pakliže jí trpíte. To je nejlepší způsob, jak se o účinnosti biofeedbacku přesvědčit.
(bez záruky)