"Očima Cyrila Höschla". Reflex 8/2003, str. 15.

27. 2. 2003


Můj známý mi vyprávěl, že jej ve snu někdo bodl nožem do hrudníku. Tato „skutečnost“ ho dokázala probudit. Jistě by bylo zajímavé zjistit, které podobné ne-události nás dokáží vyvést z míry natolik, že nás probudí. Ihned po probuzení totiž tento známý pociťoval nesmírnou bolest v hrudní oblasti. Mně se něco podobného stalo také. Postava, s níž jsem se ve snu ztotožnil, prodělávala infarkt, což mě probudilo. Minimálně minutu jsem cítil silnou bolest v místech, kde zhruba leží srdce. Mají tyto bolesti reálný podklad? Je mi dvacet a infarkt jsem nikdy neprodělal - byla ta bolest podobná té, kterou pocítím, až můj život bude skutečně na vlásku? Souvisí to nějak s našimi předky, znamená to, že spolu s fyziologickým vývojem se z generace na generaci přenáší i prožitky různých bolestí? A je obdobou případ dospívajících kluků, kteří ve snu „prožijí“ sexuální styk s vyvrcholením, aniž by měli jakoukoli zkušenost?
Stanislav Šulc (student)

Ačkoliv jde o témata v oblasti výkladu snů celkem omílaná, obávám se, že je v tomto sloupku všechna nezvládneme. Odborníci mají za to, že ve snu se odehrávají děje, které souvisejí se tříděním a ukládáním informací a s jejich převáděním z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Sen je tedy mj. výrazem pochodů, které vedou ke konsolidaci paměti a mysli. Tyto děje by se daly v počítačové terminologii přirovnat k „ukládání na disk“, „úklidu na disku“ či jeho skenování. Za normálních okolností se tato procedura spouští pouze ve spánku, zejména v jeho stádiu, které se označuje jako REM (podle rychlých pohybů očních, Rapid Eyes Movements, ke kterým přitom dochází). Podněty, které vedou k probuzení (zvuky, hluky, světlo, bolest), dokončení tohoto procesu ohrožují. Již Freud si všiml, že sen je proti nim do určité míry „chráněn“, takže je zabuduje do svého děje a interpretuje v rámci snového světa až do chvíle, než svou intenzitou spánek přece jen přeruší a sen zničí. Tak se vám třeba může zdát, že sedíte ve vězení na Špilberku, zejména četl-li Vám někdo před spaním povídku o Babinském (sny jakožto „zbytky ze dne“), a kape Vám na hlavu. Pak se probudíte a zjistíte, že Vám kape do stanu, kde ležíte. Podobně tomu mohlo být u Vašeho známého s nějakou běžnou bolestí mezižebří a bodnutím nožem či s Vaším snem o „infarktu“. Spíše než s předky to souvisí s mechanismy bolesti a snů, které máme všichni biologicky dány a jsou u všech víceméně stejné. Obdobou jsou tzv. poluční sny, jejichž základem není ani tak erotický archetyp jako spíše nevyužitá hormonální bouře v období puberty, jejíž „chod naprázdno“ je pak ve snové oblasti zpracován pomocí daných vzorců, jejichž základy jsou vrozené. Většinou však nejde (!) o pohlavní styk, ale pouze o jeho různé fáze nebo náznaky. Více najdete například ve Freudově Výkladu snů.