Cited in: Radim Palouš interviewed by Josef Beránek: Dobrodružství pobytu vezdejšího [Adventure of the earth-life]. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, p.257-258.

19. 11. 2006


Quotation from Höschl C.: Obnova ideje univerzity. In: Gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše "Bytí je vlnobití", [Restoration of univesity idea. In: Festschrift to birthday of Radim Palouš "Being is a surf"]. pp. 15-25. CTS 2004. ISBN 80-86057-30-5.