Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Promoční projev 5 (96)

1996


Vaše magnificence, (spectabiles), honorabiles, dámy a pánové:

Je to poprvé, kdy mám příležitost zúčastnit se slavnostního završení studia našich bakalářů. Dnešní den je významný pro nás pro všechny. Vy, kteří dnes opouštíte naši školu, projevili jste neobyčejné odhodlání a píli, riskujíce přitom nejistotu v nových podmínkách. To činí váš výkon hodnotnějším a statečnějším, byť jeho motivace je stejně prostá jako u mnoha jiných oborů. Pro nás zase je důležité poznání, že cesta, kterou univerzita nastoupila, když otevřela bakalářská studia, byla správná. Bude však třeba několika generací absolventů a průzkumu jejich uplatnění a praktické prosperity, než se ukáže, zda je to cesta lukrativní. U lékařů například v současné době není. Přesto zástupy mladých mužů a žen propadají kouzlu svého oboru a přenášejí jeho prapor obdobím nepřízně a nedostatečného ocenění.

Studium na univerzitě patří bezesporu k těm výkonům lidského ducha, jejichž stvrzení má být ritualizováno a zapsáno hluboko do paměti jednotlivce, rodiny i univerzity. Tímto rituálem vytváří se pouto i závazek. Pouto minulosti s budoucností, pouto školy a žáka, pouto oboru a jeho adepta, souvislost poznání a bytí. K tomu přistupuje závazek vůči učitelům, vůči tradici, vůči rodině, vůči budoucím pacientům, vůči sobě. To vše je třeba kodifikovat, stvrdit a nezapomenout. Stálo to mnoho útrap a odříkání nejenom vašeho, ale i všech vašich blízkých, v první řadě rodičů. Zkusme si rychle zopakovat to, co bychom si z těchto prostor měli odnést:

Předně je to zasvěcení do tajů, tedy do něčeho, co bylo až dosud za-světem, za horizontem naší zkušenosti. Školní výchova pojatá pouze jako osvojování učební látky neslibuje zjevování tajemství. Upevňuje chovance naopak v přesvědčení, že žádných tajemství není, že jsou nanejvýš nevyřešené problémy. Místo užaslého vzestupu vzhůru bývá ve škole nabídnuto pouze zvyšování kvalifikace. To není, myslím, váš případ. Pro vnímavého člověka nabídla tato univerzita zasvěcení. Kdyby ničím jiným, tak tedy tím, že vám dopřála několik let času, který mohl být - a jistě u mnohých z vás také vskutku byl - pozoruhodně využit pobýváním v tomto nevšedním městě, které samo o sobě zjevuje tajemství, když promlouvá nesčetnými ústy od Franze Kafky k Jaroslavu Seifertovi, zní hudbou od Mozarta k Dvořákovi, architekturou od Parléře přes bratry Dienzenhofery až k Zítkovi a Kotěrovi, a zjevuje se v obrazech od Schikanedera až po Zrzavého. Tak, jako pohádky vedou do světa na zkušenou děti, tak toto město za-svěcuje mladé muže a ženy a přivádí je jako dospělé. Vpravdě, novýma očima a v nových souvislostech uzří ten, který se navrátil, staré věci. Uvidí je i zde jako projevy smysluplných vztahů vynořujících se co vlny příběhů. I dnešní slavnost je součástí příběhu. Vašeho i našeho.

Nepochybuji o tom, že navzdory oboustranné nezkušenosti se vám dostalo na fakultě profesionální průpravy, kterou v životě uplatníte a která vás obohatila a rozšířila vaše možnosti. Na tomto místě je však důležité připomenout si ještě jeden požadavek na naše absolventy: aby si odnesli z naší školy do dalšího života schopnost, na kterou již nikdy nezapomenou - schopnost zamýšlet se sami nad sebou. Poznávat sebe sama. GNÓTHÍ SEAUTON. Připusťte svému vědomí znalost o pocitech, které ve vás budou vzbuzovat vaši pacienti. Vždy, když vás bude někdo odpuzovat, zamyslete se nad tím, proč tomu tak je. Koho vám připomíná. Kterého vašeho komplexu je obětí. Nikdy si nepřipusťte pocit, že všemu rozumíte.

Zmínil jsem se zde o čase, který vám byl ke studiu vyměřen a o tom, jakou roli mohlo v jeho využití k zasvěcení sehrát město. Nesmazatelný je ovšem podíl Karlovy Univerzity ve vašem příběhu. Je to velmi stará škola, která se dokázala přenést periodami nepřízní i válek, a která dala světu nezapomenutelné jedince. Nevzdalujme se jí v našich životech. Jací budeme my, taková bude i ona. Pokusme se přiřadit po bok k těm, kteří pozvedli její dobré jméno. Nic nám v tom krom vlastní omezenosti dnes již nebrání.

Dnešní slavnost budiž nám všem závazkem, že své síly napřeme k uskutečnění těch nejlepších ideálů naší univerzity, naší tradice a naší vzdělanosti. Ve vašem dalším životě vám přeji mnoho radosti, dobrých přátel a štěstí. Přál bych si, abyste na naši školu vzpomínali v dobrém. Q.B.F.F.F.