Bareš M., Brunovský M., ..., Höschl C.: Prefrontal activity changes as a predictor of treatment response to various antidepressants in treatment resistant depressed patients. In: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.): Suffering soul-disordered brain: clinical experience and data. Proceedings of the VI. meeting of the Czech psychiatric society. Galén, Praha 2006, pp.1-3. ISBN 80-7262-420-2.

11. 6. 2006


Bareš M., Brunovský M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Kožený J., Vonásková K., Čermák J., Höschl C.: Prefrontal activity changes as a predictor of treatment response to various antidepressants in treatment resistant depressed patients. In: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.): Suffering soul-disordered brain: clinical experience and data. Proceedings of the VI. meeting of the Czech psychiatric society with international participation. Galén, Praha 2006, pp.1-3. ISBN 80-7262-420-2.