Školitelem postgraduálních studentů v oboru Neurovědy: MUDr. Lucie Škrdlantová (Téma: Ovlivnění negativních příznaků u schizofrenních pacientů pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace). Školitelem od 1.10.2002 do 20.10.2003, poté školitelem doc. Horáček

1. 10. 2002 - 20. 10. 2003


Úspěšně obhájila v září 2010