Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

"Očima Cyrila Höschla". Reflex 34/2002, str. 30.

29. 8. 2002


Je po různých katastrofách, například takových, jako byly u nás povodně v r.1997 a letos, pozorován nárůst duševních poruch a jakých? Souvisí duševní poruchy se životními událostmi?
Tomáš Hlávka, Nymburk

Určitá míra stresu, tj. stavu, který klade na organismus zvýšené nároky a mobilizuje jeho rezervy, je normální součástí života a je do značné míry prospěšná. Nietsche řekl, že co člověka nezabije, to ho posílí. Překročí-li však traumatizace únosnou míru, ať už co do intenzity (tragedie, mučení, vraždy, válka, znásilnění) nebo co do trvání (špatné dětství, vleklé existenciální krize, pracovní konflikty, rozvrácené manželství), je to skutečně významný rizikový činitel pro rozvoj duševní poruchy, nejčastěji neurozy nebo i velké deprese. Typickým příznakem takové poruchy bývá úzkost, pokles nálady, ztráta iniciativy, někdy i sebevražedné myšlenky nebo činy. To, zda k duševní poruše dojde nebo nikoli, však závisí také na konstituci, na genetické vloze, na osobnosti dotyčného, takže stejné příčiny mají u různých lidí různé důsledky. Zvláštní psychickou poruchou, kterou psychiatři vídají po takových událostech jako byly teroristické útoky 11. září minulého roku v USA či jaké jsou na denním pořádku v Izraeli, je tzv. poststresová traumatická porucha. Ta se může objevit po jakékoli mimořádně zraňující životní události: popisuje se po znásilněních, živelných katastrofách včetně těch našich, ve válkách, koncentračních táborech apod. Typickým příznakem, od kterého se odvíjejí další potíže, jsou tzv. flash-backy, což je opakovaně a velmi živě se vracející prožitek oné události, jež se zjevuje jako ve filmu i s emočním doprovodem. Postižení propadají zoufalství, trpí nespavostí, nechutenstvím, úzkostí. Dojde-li k rozvoji některé z těchto poruch, je na místě psychiatrická léčba. Ta spočívá zejména v psychoterapii kombinované s podáváním antidepresiv. Celkově však výskyt těchto poruch není vzhledem k celkové nemocnosti duševními poruchami významný v tom smyslu, že by po přírodních katastrofách výskyt duševních onemocnění nějak nápadně vzrostl. V globálních trendech nemocnosti jde spíše o drobnou odchylku, která se brzy vrací k původnímu průběhu statistických ukazatelů.