Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C.: Why do some psychiatric drugs work and some others don't? 21st European Congress of Psychiatry, 6-9 April, Nice, France
 2. Höschl C.: Burnout is a myth. Debate at the 21st European Congress of Psychiatry, 6-9 April, Nice, France
 3. Höschl C. Užití placeba v klinických studiích. Fórum etických komisí, Národní dům, Praha 11.4.2013
 4. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Vyzvaná přednáška v IKEM, Praha 12.4.2013
 5. Höschl C. Možnosti antidepresivní léčby z hlediska personalizované medicíny. Kurs pro farmaceuty, IPVZ, Praha, 24. 4. 2013
 6. Höschl C. Současné trendy v psychiatrii. Přednáška pro PGS, oborová komise Neurovědy. PCP, 2.5.2013
 7. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. Přednáška u příležitosti Studentské vědecké konference 3. LFUK, Praha, 14.5.2013
 8. Höschl C.: "Neurobiologie schizofrenie". Seminář fy Lilly, NH hotel, Praha 16.5.2013
 9. Höschl C.: Clinical research with a focus on psychiatry/neurosciences. Vyzvaná přednáška na FEAM Dublin Spring Conference. Royal College of Surgeons of Ireland, Dublin 29.5.2013
 10. Höschl C. Neurobiologie úzkosti a deprese - přednáška pro IV. ročník - české curriculum 3.LFUK
 11. Höschl C. Neurobiologie schizofrenie. Spolek lekárov slovenských, Košice 17.6.2013
 12. Höschl C. Mozek - priorita klinického výzkumu v Evropě? Konference o výzkumu mozku, Senát České republiky, 18. 6. 2013
 13. Höschl C. Is burnout a syndrome? The Cambridge & Luton International Conference on Mental health, Clare College, University of Cambridge, September 5-7, 2013
 14. Höschl C. Neurobiológia depresie a úzkosti. Stretnutie expertov v psychiatrii VII. Hotel Tri Studničky, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš, Slovensko, 7.9.2013
 15. Höschl C. Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Seminář Revmatologického ústavu, Praha 3.10.2013
 16. Höschl C.: Obraz, hudba, jazyk a neurovědy, Studentský debatní cyklus, Akademická farnost Nejsv. Salvátora, Praha 10.10.2013
 17. Höschl C. Problematika placeba v klinických studiích. Staff meeting Quintiles, Praha 14.10.2013
 18. Höschl C.: Gustav Mahler - psychodynamické souvislosti. Seminář u příležitosti 111. výročí založení Psychiatrické léčebny Jihlava. 17.10.2013.
 19. Höschl C. Placebo a bolest. VI. mezioborový kongres České lékařské akademie "Bolest napříč medicínou". Karlovy Vary, 24.-26.10.2013
 20. Höschl C. Neurobiologie deprese. 44. výjezdní zasedání Centra teoretických studií (CTS), Litvínov, Loučky 2.11.2013
 21. Höschl C. Umění a (neuro)věda. Přednáška pro Rotary klub, Košice. Hotel Bankov, 7.11.2013
 22. HöschlC. Vrozené a naučené v chování. Odborné sympozium, Golden Royal, Košice 8.11.2013
 23. Höschl C.: Základní dovednosti. Young College - Vzdělávací akce pro psychiatry se zájmem o vědeckou činnost. Praha, Novotel 16.11.2013
 24. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědy. Přednáška na semináři Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Teplice 25.11.2013
 25. Höschl C. Psychiatry from the international perspective: unity and diversity. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Congress 2013, Berlin, 28.11.2013
 26. Höschl C. EPA guidance paper on Conflict of interest. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Congress 2013, Berlin, 28.11.2013
 27. Höschl C. Kulturní rozdíly a vnímání depotní léčby ve světě. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.-12.1.2014
 28. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a osobnost. Povinně volitelný kurz biologické psychiatrie, 3.LFUK, 15.1.2014
 29. Höschl C. Neurobiologie psychotických poruch. Neurovědy I, IV. ročník 3.LFUK (seminář). 17.1.2014
 30. Höschl C. Neurobiologie deprese. 15. výjezdní interdisciplinární seminář, Nečtiny, 21. 1. 2014
 31. Höschl C. Neurobiologie úzkosti a deprese. 3.LFUK Praha, 22.1.2014
 32. Höschl C. Neurobiology of anxiety and depression. Neuroscience I, 4th year (English curriculum). 3.LFUK 24.1.2014
 33. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. Seminář IKEM, 31.1.2014
 34. Bedřich Smetana - Choroba a tvorba. Literární kavárnička, Lazarská 8, Praha, 19.2.2014
 35. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a osobnost. Povinně volitelný kurz Velké psychiatrické případy, 3.LFUK, 25.2.2014
 36. Höschl C. The afermath of mania: Pharmacolocical treatment of Bipolar Disorder. Core symposium on update on treatment options in bipolar disorders. 22nd European Congress of Psychiatry, Munich, March 1-4,2014.
 37. EECP Programme: Coercive measures have a significant place in modern psychiatry. The debate (Cyril Höschl - pro). 22nd European Congress of Psychiatry, Munich, March 1-4,2014.
 38. Höschl C, Španiel F. Umění a neurověda. Týden mozku, AVČR, 13.3.2014
 39. Setkání se členkami Klubu manažerek, Kooperativa 19.3.2014
 40. Höschl C.: Přirozené myšlení a logika vědy. Libeňská kaple Českosl. církve evangelické, Praha 8.
 41. Höschl C. Výzkum adherence a jeho význam pro klinickou praxi. Sympozium "Adherence u psychóz v běžné klinické praxi". Malá akademie, Bratislava 28.-29.3.2014.
 42. Höschl C. Art and neuroscience. On evolutionary meaning of art and its neurobiological relevance. International conference 4th Young Psychiatrists’ Network Meeting „A coin with many sides: different perspectives on mental illness“. Wrocław, Poland, April 3-5, 2014
 43. Höschl C.: Umění a (neuro)věda. Liberec, 7.4.2014. Pořádá Česká křesťanská akademie, Technická univerzita v Liberci a Vojenský a špitální řád sv. Lazara jeruzalémského.
 44. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Podíl genů a zevních vlivů na rozvoji duševních poruch. Ústí nad Labem, Café Nobel, 10.4.2014. Dvě přednášky: v 16:00 a 18:00 hod.
 45. Höschl C. Projekt OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví. Seminář "Quo vadis scientia" o udržitelnosti výzkumných center. Senát PČR, 15.4.2014
 46. Höschl C. QEEG-based prediction of response to antidepressant modalities. 6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey 16-20 April 2014
 47. Höschl C. Projekt OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví. IV.konference Neuropsychiatrického fóra, Praha, Karolinum 23.4.2014
 48. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Seminář Aktuální otázky nejen z urologie, NH hotel, Praha 24.4.2014
 49. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Ekologické dny Olomouc, 26.4.2014
 50. Höschl C.: Freud a současná medicína. IV. Slovenský neuropsychiatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Jasná, Demänovská Dolina, Slovensko 15.5.2014
 51. Höschl C, Španiel F. Umění a neurověda. On evolutionary meaning of art and its neurobiological relevance. IV. Slovenský neuropsychiatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Jasná, Demänovská Dolina, Slovensko 15.5.2014
 52. Höschl C. Čeho jsme se nebáli a bojíme v léčbě schizofrenie? Sympózium Pokroky v léčbě nejzávažnějších duševních onemocnění, Mikulov 16.-17.5.2014
 53. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Spolek lékařů českých, Chomutov 21.5.2014
 54. Höschl C. Gustav Mahler - psychodynamické souvislosti. IV. Česko-Slovenské neuropsychiatrické sympózium, Červený Kláštor, Slovensko, 30.-31. 5.2014
 55. Höschl C. Jak ovlivnit prognózu pacienta se schizofrenií? 11. slovenský psychiatrický sjezd, 12.-14.6.2014, Bratislava
 56. Höschl C. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Seminář Aktuální otázky nejen z urologie. Brno 10.6.2014
 57. Höschl C. Bedřich Smetana - Art and Disease. Karlova Univerzita, Ústav jazykové a odborné přípravy, kurz Čeština a česká kultura pro cizince. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany 19.8.2014.
 58. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Mezinárodní hudební festival "Václav Hudeček a jeho hosté", Moravské Budějovice 24.8.2014
 59. Höschl C. Neurobiology of anxiety and its treatment. Clare College, Cambridge, 30 September 2014
 60. Höschl C. Gustav Mahler: Psychodynamic aspects of his life. Clare College, Cambridge, 30 September 2014
 61. Höschl C. Future Challenges in the Field of Psychiatry. Symposium In the eyes of the experts, KRKA, Novo Mesto, 12 September 2014
 62. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. III. Česko-slovenský ortodontický kongres & XV. Kongres české ortodontické společnosti, Olomouc, 18.-20.9.2014
 63. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. "Medicína jako věda", 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1.10.2014
 64. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Sympózium Aktuální otázky nejen z urologie. Parkhotel, Plzeň 2.10. 2014
 65. Höschl C. Představení projektu OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví. Psychiatria a spoločnosť, konference k 90. výročí založení nemocnice Philippa Pinela. Pezinok, Slovensko, 9.-10. 10. 2014
 66. Höschl C. Výzvy v psychiatrii. Psychiatria a spoločnosť, konference k 90. výročí založení nemocnice Philippa Pinela. Pezinok, Slovensko, 9.-10. 10. 2014
 67. Höschl C. Jak si připravit poster, jak napsat vědecký článek, prezentační dovednosti. Young College – základní kurz. Vzdělávací akce pro psychiatry se zájmem o vědeckou činnost. Praha, 11.10.2014
 68. Höschl C, Španiel F. Art and neuroscience. Plenary invited lecture at the conference HOW ART AND SCIENCE MEET. What practice and research of psychotherapy can learn from each other? Central Camp, Vilnius University – Universiteto str. 3, Vilnius, Lituania
 69. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Sympózium Urológia v súvislosťach. Hotel kaskády, Sliač, Slovensko 17.-18.10. 2014
 70. Höschl C. Neurobiologické principy antipsychotické léčby. Psychiatrická nemocnice Bohnice, 23.10. 2014
 71. Höschl C. “Sila zvyku”..... alebo prečo pacienti ingnorujú režimové odporúčania diabetológov? Hotel Partyzán, Tále, Slovensko, 24.10.2014
 72. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Veřejná přednáška, Klatovy 29.10.2014
 73. Höschl C. Mechanismy účinku antipsychotik. Psychiatrická nemocnice Jihlava, 30.10. 2014
 74. Höschl C. Antipsychotika a mozek. Hotel Park-Inn, Ostrava 6.11. 2014
 75. Höschl C. Jak kriticky číst a rozebrat vědecký článek. Young College – kurz pro pokročilé. Vzdělávací akce pro psychiatry se zájmem o vědeckou činnost. Praha, 8.11.2014
 76. Höschl C. Neurobiologie úzkosti a strachu. Dny vědy, 3.LFUK a AVČR, 8.11.2014
 77. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Rafael Institut, Praha 9.11.2014
 78. Höschl C. Schizophrenia across cultures. LINF 200th seminar, Hellerup, Dánsko, 14.11.2014
 79. Workshop on schizophrenia - discussion. Hellerup, Dánsko, 14.11.2014
 80. Höschl C. Freud a současná medicína. 28. český a slovenský neurologický sjezd, Clarion Congress Hotel Ostrava, 19.-21.11.2014
 81. Höschl C. Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? XVI. sympozium klinické farmacie René Macha, Mikulov 21.-22.11.2014
 82. Höschl C. Stres, motivace a naučená bezmocnost. KOOPERATIVA a.s., Praha 24.11.2014
 83. Höschl C. Placebo – podvod nebo užitečný nástroj? QED, Praha 25.11.2014 (záznam viz Videa)
 84. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. Kurz biologické psychiatrie, PCP-3.LFUK, Praha 26.11.2014
 85. Höschl C. Deset let České lékařské akademie. VII. kongres České lékařské akademie, Mariánské lázně 27.-29.11.2014
 86. Höschl C. Výzvy v psychiatrii. Odborný seminár, Košice 18.12.2014.
 87. Höschl C. Freud a současná medicína. 3.LFUK, 6.1.2015
 88. Höschl C. Úzkostné a depresivní poruchy. Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 6.1.2015
 89. Höschl C. Výzvy v psychiatrii. Plenární přednáška na 57. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník, 7.-11.1.2015.
 90. Höschl C, Švestka J. Příští generace psychofarmak: antidepresiva. 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.-11.1.2015
 91. HÖSCHL C. Je ADHD historické novum? 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.-11.1.2015
 92. Höschl C. Vývoj vztahu lékař - pacient. 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.-11.1.2015
 93. Höschl C. Neurobiologie úzkosti a deprese. 3.LFUK, 21.1.2015
 94. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Křesťanská akademie. Kino, Železný Brod, 21.1.2015
 95. Höschl C. Neurobiology of anxiety and depression. 3.LFUK, Praha, 23.1.2015
 96. Höschl C. Stres, motivace a naučená bezmocnost. National Sales Conference, Novartis, Brno, 28.-30.1.2015
 97. Höschl C. Natural thinking and logic of scientific discovery. 2nd European Conference on Clinical Research, Paris, France, 3 Feb 2015
 98. Höschl C. Je ADHD historické novum? Seminář "ADHD nekončí v detstve", Zochova chata, Slovensko, 6.-7.2.2015
 99. Höschl C. Freud a současná medicína. Kryštofovo údolí, 21.2.2015
 100. Höschl C, Španiel F. Umění, krása a lidský mozek. Hvězdárna a planetárium Brno, 24.2.2015

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další  Posun nahoru