Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C.: Formální aspekty ústních prezentací: Jak si připravit přednášku? Seminář pro onkology, Academia Medica Pragensis & GSK, hotel Holiday Inn, Praha 24.6.2009
 2. Höschl C.: Odolnost vůči stresu-jak mateřské chování programuje genom. EPA/ECNP regional workshop "Psychopharmacology of anxiety disorders in light of new classification systems (ICD-11, DSM-V)". Košice, hotel Bankov, 25.-27.6.2009.
 3. Höschl C.: "Základní dovednosti: Formální aspekty písemných prezentací". EPA/ECNP regional workshop "Psychopharmacology of anxiety disorders in light of new classification systems (ICD-11, DSM-V)". Košice, hotel Bankov, 25.-27.6.2009.
 4. Höschl C.: "Základní dovednosti: Formální aspekty ústních prezentací". EPA/ECNP regional workshop "Psychopharmacology of anxiety disorders in light of new classification systems (ICD-11, DSM-V)". Košice, hotel Bankov, 25.-27.6.2009.
 5. Höschl C.: Neurobiology of schizophrenia. Programme of European Neuroscience Schools, Reisensburg Castle, Günzburg, SRN
 6. Höschl C.: Metabolic effects of Antipsychotics. Programme of European Neuroscience Schools, University of Ulm, Ulm, SRN
 7. Höschl C.: Ensuring data quality in multi-national clinical trials. 22nd ECNP Congress, 12-16 September 2009, Istanbul, Turkey.
 8. Höschl C.: Current status and future perspectives of European Brain Research. Opening ceremony of the 2nd European Conference on Schizophrenia Research. Berlin, Germany, 21-23 Sept 2009
 9. Höschl C.: Prediction of a treatment response to antidepressants. Invited plenary lecture. SiNAPSA Neuroscience Conference‘09, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia, 26-29 Sept. 2009.
 10. Höschl C.: Is there a European specificity in psychiatry? Vyzvaná přednáška. 6ème Congrès National des Internes en Psychiatrie. Les 1er et 2 Octobre 2009 au Parlement Européen, Strasbourg, France.
 11. Höschl C.: „Jsou antidepresiva neúčinná?“ Klubové setkání České lékařské akademie, Faustův dům, 6.10.2009
 12. Höschl C.: „Jsou antidepresiva neúčinná?“ Sympozium fy Krka "Vystupte ze stínu aneb moderní trendy léčby deprese a úzkosti". Hotel Clarion, Praha 7.10.2009
 13. Höschl C.: Art and neuroscience: On evolutionary meaning of art and its neurobiological relevance. 3rd World Congress on Controversies in Neurology. Prague, Czech Republic, October 8-11, 2009
 14. Höschl C.: Moderní léčba bipolární poruchy podle poznatků z neurobiologie. Podzimní sympozium ČNPS, Třebíč, 9.10.2009
 15. Höschl C.: Teorie mechanismu účinku antipsychotik a klinická realita. Podzimní sympózium ČNPS, Třebíč, 10.10.2009
 16. Brunovský M, Bareš M, Kopeček M, Novák T, Stopková P, Šóš P, Tišlerová B, Kožený J, Höschl C. Low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) vs.prefrontální kordance v časné predikci terapeuické odpovědi u pacientů s rezistentní depresí. 9.konference CNS, Znojmo 15.-17.10.2009
 17. Horáček J, Brunovský M, Tišlerová B, Páleníček T, Mohr P, Balíková M, Fridrichová H, Höschl C. Subanestetická dávka ketaminu snižuje prefrontální theta-kordanci u zdravých dobrovolníků. 9.konference CNS, Znojmo 15.-17.10.2009
 18. Bareš M, Kopeček M, Novák T, Stopková P, Šóš P, Brunovský M, Kožený J, Höschl C. Účinnost léčby rezistentní deprese 1Hz, pravostrannou rTMS v porovnání s venlafaxinem ER. Výsledky dvojitě-slepé randomizované studie. 9.konference CNS, Znojmo 15.-17.10.2009
 19. Höschl C., Španiel F.: "Art and neuroscience" (Umění a neurověda). YPO Education Program, HAMU, Malostranské nám., Praha 22.10.2009
 20. Höschl C.: Odolnost ke stresu: jak mateřské chování programuje genom. "Grand round", 3. lékařská fakulta UK, Praha, 29.10.2009
 21. Höschl C.: Freud a současná medicína. I.psychiatrická klinika UPJŠ, Košice, 2.11.2009
 22. Höschl C.: Schizofrenie: neurobiologie a léčba. I.psychiatrická klinika UPJŠ, Košice, 2.11.2009
 23. Höschl C.: Odolnost ke stresu: jak mateřské chování programuje genom. I.psychiatrická klinika UPJŠ, Košice, 3.11.2009
 24. Höschl C. Recommended guidance beyond guidelines. 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & EPA conference on Treatment Guidance. Thessaloniki, Greece,19-22 November 2009
 25. Höschl C. Predikce terapeutického účinku: blýskání na lepší časy? 52. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.-10.1.2010.
 26. Höschl C. Jak ovlivnit prognózu pacienta se schizofrenií? Sympozium fy Lilly, 52. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.-10.1.2010.
 27. Höschl C. Depotní medikace - poslední možnost nebo včasná volba? Sympozium fy Janssen, 52. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.-10.1.2010.
 28. Höschl C.: Základy psychoanalýzy. Freud a současná medicína. 1.Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice 8.2.2010
 29. Höschl C.: Predikce terapeutického účinku antidepresiv. Seminář 1. Psychiatrické kliniky LF UPJŠ, Košice 9.2.2010
 30. Höschl C.: Úvod do psychiatrie. Psychiatrická klasifikace. LF UPJŠ, Košice 9.2.2010
 31. Höschl C.: Jazyková metafora v přírodních vědách. Seminář Psychiatrické kliniky 1.LFUK, Praha, 10.2.2010
 32. Höschl C.: Bedřich Smetana, Art and Disease. Vice-President Lecture, opening ceremony (27th Feb), 18th EPA Congress of Psychiatry, Munich (München), 27th February-2nd March 2010, Germany (SRN)
 33. Höschl C.: Teaching Medical Students Psychiatry in Central Europe. Symposium "Training Undergraduates in Psychiatry in the twenty first century". 18th EPA Congress of Psychiatry, Munich, 27th February-2nd March 2010, Germany (SRN)
 34. Höschl C.: Recent Developments in the Treatment of Schizophrenia. Update on lecture, 18th EPA Congress of Psychiatry, Munich, 27th February-2nd March 2010, Germany (SRN)
 35. Höschl C.: Geny a chování. Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice 11.3.2010
 36. Höschl C.: Freud a současná medicína. LF UPJŠ, Košice 11.3.2010
 37. Höschl C.: Neurobiology of anxiety. Psychiatrická klinika LF UPJŠ (anglické curriculum), Košice 12.3.2010
 38. Höschl C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice 12.3.2010
 39. Höschl C.: Escitalopram a neurogeneze- je všechno jinak? Sympozium Richter Gedeon, Kaiserštejnský palác, Praha 1, 19.3.2010.
 40. Höschl C.: Minulé, současné a budoucí perspektivy psychiatrie a používání antipsychotik. Symposium Janssen-Cilag, TOP hotel, Praha 4, 26.3.2010
 41. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice 30.3.2010
 42. Höschl C.: Význam serotoninu v neurobiologii a léčbě duševních poruch. LF UPJŠ, Košice 30.3.2010
 43. Höschl C.: Psychofarmakologické paradigma v psychiatrii. Sexuální poruchy. Semináře, 1.Psychiatrická klinika UPJŠ, Košice, 31.3.2010
 44. Höschl C.: Escitalopram a neurogeneze - je všechno jinak? Stand alone sympozium podpořené firmou Richter Gedeon, Hotel International, Brno, 9.4.2010.
 45. Höschl C.: Jsou farmakologické možnosti léčby schizofrenie již vyčerpány? Sympozium Aktuální poznatky v léčbě schizofrenie IV, Hotel Marriott, Praha 12.4.2010
 46. Höschl C.: Jsou farmakologické možnosti léčby schizofrenie již vyčerpány? Sympozium Aktuální poznatky v léčbě schizofrenie IV, Grandhotel, Brno 19.4.2010
 47. Höschl C.: Prediction of outcome of treatment of depression. 12th LINF Faculty Meeting, Dead Sea, Jordan, 23-26 April 2010
 48. Höschl C.: Neurobiology of anxiety. EPA, 1st Knowledge exhange programme in India. New Delhi, 1-2 May, 2010
 49. Höschl C.: Prediction of a treatment response to antidepressants. EPA, 1st Knowledge exhange programme in India. New Delhi, 1-2 May, 2010
 50. Höschl C.: Neurobiology of anxiety. Katedra molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 4.5.2010
 51. Höschl C. Psychotherapy- an overview for English speaking curriculum, 1. psychiatrická klinika UPJŠ, Košice, 12.5.2010
 52. Sigmund Freud - význam pro současnou medicínu. UPJŠ, Košice, 12.5.2010
 53. Höschl C.: Jsou farmakologické možnosti léčby schizofrenie již vyčerpány? Sympozium Academia Medica Pragensis a fy Lilly, Košice 13.5.2010
 54. Höschl C.: "Co přispívá k dlouhodobé účinnosti léčby antipsychotiky?" Sympozium ČNPS a BMS, Brno, 14.5.2010
 55. Höschl C.: Core competencies and maintenance of competency in Europe and the United States of America: an educational model. Workshop 68; 163rd Annual Meeting of American Psychiatric Association, New Orleans LA, May 22-26, 2010.
 56. Höschl C.: Možnost předpovědi terapeutického účinku antidepresiv. Přednáška pro sestry, PCP, 27.5.2010
 57. Höschl C. Nastal čas k uplatnění personalizované medicíny v psychiatrii? XXI. kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Praha 8.6.2010
 58. Höschl C., Španiel F.: Umění a (neuro)věda. Conference of the European Association for Transactional Analysis. Praha, hotel Pyramida, 10.7.2010
 59. Höschl C. Naturalistické studie a klinická praxe. Sympozium Pokroky v léčbě nejzávažnějších duševních onemocnění VII, Hotel Clarion, 10.9.2010.
 60. Höschl C. Schizofrenie jako porucha zpracování informací. Science Café, Praha, 14.9.2010
 61. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder. Přednáška pro studenty medicíny v anglickém curriculu, UPJŠ Košice, Slovensko
 62. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Přednáška pro studenty psychologie FF UPJŠ, Košice.
 63. Höschl C.: Bedřich Smetana, Art and Disease. 16th Biennial IPEG Congress, 7-10 Oct 2010, Prague, Czech Republic
 64. Höschl C.: Chronobiologie deprese. Odborný seminář Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno ve spolupráci s f. Servier "Léčba deprese v chronobiologickém rytmu". Brno, hotel Voroněž, 19.10.2010.
 65. Höschl C.: Chronobiologie deprese. Odborný seminář ve spolupráci s f. Servier "Léčba deprese v chronobiologickém rytmu". Dorint hotel Don Giovanni, Praha, 20.10.2010.
 66. Höschl C.: Chronobiologie deprese. Odborný seminář ve spolupráci s f. Servier "Léčba deprese v chronobiologickém rytmu". Angelo hotel, Plzeň, 21.10.2010.
 67. Höschl C.: Chronobiologie deprese. Lékařská fakulta UPJŠ v Košicích 25.10.2010
 68. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Lékařská fakulta UPJŠ v Košicích 25.10.2010
 69. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie: Schizofrenie jako diskonekční syndrom a porucha zpracování informací. Biologické čtvrtky ve Viničné, Přirodovědecká fakulta, 18.11.2010, 17:15-19:15.
 70. Höschl C: Vrozené x naučené aneb podíl genů a prostředí na vzniku duševních poruch. TEDx Prague, Kino Vzlet, 20.11.2010
 71. Höschl C.: Emoce z pohledu psychiatra. III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie "Emoce v medicíně", Karlovy Vary, 25.-27.11.2010
 72. Neurobiologie schizofrenie: Schizofrenie jako diskonekční syndrom a porucha zpracování informací. Kurz Biologické psychiatrie, 3.LFUK, PCP, Praha 1.12.2010
 73. Höschl C.: Chronobiologie deprese. Seminář ve spolupráci s fy Servier "Léčba deprese v chronobiologickém rytmu". Park Inn, Ostrava, 2.12.2010
 74. Höschl C.: Diabetologie a současná psychiatrie. Seminář Academia Medica Pragensis ve spolupráci s fy Lilly, hotel Mövenpick, Praha, 3.12.2010
 75. Höschl C.: Schizofrenie. Plenární přednáška, LF UPJŠ v Košicích, Slovensko, 13.12.2010
 76. Höschl C.: Úzkostné poruchy. Plenární přednáška, LF UPJŠ v Košicích, Slovensko, 14.12.2010
 77. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a dílo. Kurs biologické psychiatrie, 3.LFUK, 15.12.2010
 78. Höschl C: Ambice lékařů v léčbě schizofrenie a co vše je může ovlivnit. 53. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.1.2011
 79. Höschl C. Je použití placeba přínosem k objektivitě klinických studií? 53. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.1.2011
 80. Höschl C: Současný pohled na etiopatogenezi deprese. 53. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.1.2011
 81. Höschl C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Kurz biologické psychiatrie, 3.LF UK, 12.1.2011.
 82. Höschl C.: Neurofyziologie a predikce terapeutického účinku antidepresiv. Kurz biologické psychiatrie, 3.LF UK, 19.1.2011.
 83. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a dílo. PVK Velké psychiatrické případy, 3.LF UK, 8.3.2011.
 84. Höschl C. Lobbying in Brussels /Weight towards European institutions and cooperation with European organisations such as the European Brain Council. 19th European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria, 13-15 March 2011
 85. Höschl C, Fialová L. EPA Guidance on Conflicts of Interests. 19th European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria, 13-15 March 2011
 86. Höschl C, Bareš M, Novák T, Kopeček M, Stopková P: Efficacy of combinations of antidepressants in the treatment of resistant depression. 19th European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria, 13-15 March 2011
 87. Höschl C. Launch of the FEAM Statement on Mental Health Policy: Presentation given by Prof. Cyril Höschl, Past President of FEAM, at the launch of the FEAM statement on mental health policy in the European Parliament on 22 March 2011
 88. Höschl C. Freud and contemporary medicine. Přednáška pro zahraniční studenty, 30.3.2011, LF UPJŠ, Košice, Slovensko.
 89. Höschl C. Freud and contemporary medicine. Přednáška pro zahraniční studenty, 31.3.2011, LF UPJŠ, Košice, Slovensko.
 90. Höschl C. Je použití placeba přínosem k objektivitě klinických studií? Plenární přednáška, 31.3.2011, LF UPJŠ, Košice, Slovensko.
 91. Höschl C. Neurobiologie úzkosti, úzkostné poruchy a jejich léčba. 1.4.2011, Psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice, Slovensko.
 92. Höschl C. Vrozené x naučené. Podíl genů a zevních vlivů na rozvoji duševních poruch. Academia Film Olomouc a Ekologické dny Sluňákov, 12.4.2011, Olomouc
 93. Höschl C.: Jaká je cena za špatnou adherenci? Malá akademie, Corynthia Hotel, Praha 15.4.2011
 94. Höschl C. Prediction of a therapeutic response to antidepressants. Medical Pilgrims in Carolinum on 29 April 2011
 95. Höschl C. Teaching medical students psychiatry in Central Europe. FEAM Spring Conference, Rome, 6-7 May 2011
 96. Höschl C. Je použití placeba v klinickém výzkumu nezbytné? XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů, 12.-13.5.2011, hotel Jana, Přerov.
 97. Höschl C., Španiel F. Umění a (neuro)věda. Psychosociální centrum Přerov, 12.5.2011
 98. Höschl C. Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? 39. výjezdní zasedání Centra pro teoretická studia UK (CTS), Sedlec-Prčice 20.-22.5.2011
 99. Höschl C. Czechlands - the craddle of critical thinking in 20th century. Vyzvaná plenární přednáška při zahájení 10. Světového kongresu biologické psychiatrie, 29.5.- 2.6.2011, Praha
 100. Höschl C. Neurobiology of schizophrenia and the effect of antipsychotics. Neuroscience Conference in Prague, Corynthia hotel, 30 May 2011

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další  Posun nahoru