Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C.: Česká lékařská akademie. Valné shromáždění Učené společnosti, 14.5.2007, Praha, Karolinum.
 2. Höschl C.: Green Paper and Limits of Psychiatry as a Medical Discipline. 160 Annual Meeting of American Psychiatric Association, San Diego, CA, USA, May 19-24, 2007.
 3. Höschl C.: Freud and contemporary medicine. 42nd Kongres polských psychiatrů, 14.-16.6.2007, Štětín, Polsko, (vyzvaná plenární přednáška 15.6.2007).
 4. Šťastný F., Höschl C.: Genetické aspekty dysregulácie glutamatergného systému u schizofrénie. 1.konferencia biologickej pychiatrie, Piešťany, Slovensko 20.-23.6.2007
 5. Höschl C.: Pathways of Integrated Medical Curriculum. 9th EACA Congress (Evropská společnost pro klinickou anatomii), Praha, 3.LF UK, 6.-7.9.2007.
 6. Höschl C.: Chronobiologie a deprese. Seminář I. psychiatrické kliniky LF UPJŠ, Košice, 18.9.2007.
 7. Höschl C.: Psychofarmaka a čas.IV. pracovné dni neuropsychiatrie a algéziologie vo vertebrológii. Levoča 20.9.2007.
 8. Höschl C.: Identity and limits of psychiatry: European perspective. 10th congress for Bridging Eastern and Western Psychiatry. Portorož, Slovenia, September 20-22, 2007.
 9. Höschl C.: Trends in Schizophrenia Research from the European Perspective. First European Conference on Schizophrenia Research, Düsseldorf, Germany, 26.-28.9.2007.
 10. Höschl C.: Welcome address of the AEP president. First European Conference on Schizophrenia Research, Düsseldorf, Germany, 26.-28.9.2007.
 11. Höschl C.: Neurobiology of psychotic disorders: from receptors to clinical practice. 3rd Croatian Psychopharmacology Congress, Chorvatsko, Šibenik, 28.-30.9.2007.
 12. Höschl C.: Logika vědeckého zkoumání. Pokroky v péči o nejzávažnější duševní oemocnění - IV. ročník. Odborné setkání Amepra a Eli Lilly. Hotel Kaskády, Sliač, SR, 5.-7.10.2007.
 13. Höschl C. Metabolic effects of antipsychotics. Cambridge /Luton International Conference on Mental Health, 10.-12.10.2007.
 14. Švestka J, Höschl C. Metaanalysis of mood-stabiliser effects in bipolar disorder. 10th CENP (Central European Neuropsychopharmacological Sympoisum) , Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, October 17 - 20, 2007.
 15. Höschl C.: Schizofrenie - etiopategeneze, klinický obraz. Pro studenty LF UPJŠ Košice, 22.10.2007.
 16. Höschl C.: Etiopatogeneze deprese, antidepresiva. Pro studenty LF UPJŠ Košice, 23.10.2007.
 17. Höschl C. Freud a současná medicína. 32. výjezdní zasedání Centra pro teoretická studia UK (CTS), Liblice 2.11.2007
 18. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Přednáška pro Asociaci právniček. Praha, Zentiva, 8.11.2007, 15:00-16:30.
 19. Páleníček T, Fujková M, Kutová M, Brunovský M, Valešová V, Horáček J, Höschl C: Kvantitatívní EEG ve farmakologickém modelu psychózy. XIth Psychopharmacological symposium "Monotherapy in psychiatry - myth or reality?", Smolenice 11.-13.11.2007
 20. Španiel F., Horáček J., Tintěra J., Höschl C.: FOXP2 a schizofrenie. XIth Psychopharmacological symposium "monotherapy in psychiatry - myth or reality?". Smolenice, 11.-13.11.2007, SR.
 21. Horáček J., Španiel F., Novák T., Tintěra J., Verébová K., Brunovský M., Höschl C. Vliv polymorfizmu RS6265 pro gen GDNF na morfometrii mozku a klinický fenotyp u schizofrenie. VBM studie. XIth Psychopharmacological symposium "monotherapy in psychiatry - myth or reality?". Smolenice, 11.-13.11.2007, SR.
 22. Brunovský M, Horáček J, Bareš M, Kopeček M, Höschl C, Šóš P, Tišlerová B, Bartoš A. Aplikace nových metod QEEG v predikci odpovědi na léčbu antidepresivy a kognitivy. XIth Psychopharmacological symposium "Monotherapy in psychiatry - myth or reality?", Smolenice 11.-13.11.2007
 23. Höschl C.: Polstoročie líthia. XIth Psychopharmacological symposium "Monotherapy in psychiatry - myth or reality?". Smolenice, 11.-13.11.2007, SR.
 24. Höschl C., Stopková P. Discrete and continuous approach in the conceptualization of psychoses. 3rd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece, 28 November-2 December 2007
 25. Höschl C.: Umění a neurovědy. Inaugurační přednáška při příležitosti udělení Ceny Universitas. Brno, 6.12.2007.
 26. Höschl C., Španiel F.: Umění a věda. Plenární přednáška, 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník.
 27. Höschl C.: Půlstoletí psychofarmakologie a evoluce vztahu lékař - pacient. Satelitní symposium fy. Lundbeck ČR. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník
 28. Höschl C.: Co je skutečným cílem antipsychotické léčby? Satelitní sympozium fy. Janssen-Cilag. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník
 29. Höschl C.: Jiné než monoaminergní mechanismy účinku antidepresiv. Sympozium Antidepresiva - kam kráčí? 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník
 30. Höschl C.: Setrvačnost v klinické praxi a důvody k její změně. Pracovní snídaně EGIS Praha. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník
 31. Höschl C.: Neurobiologie působení anxiolytik. Odborné sympozim Co přineslo půlstoletí anxiolytik? 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník
 32. Höschl C.: Umění a věda. Přednáška pro sestry, PCP, 14.2.2008.
 33. Höschl C.: Neurobiology of schizophrenia (vyzvaná přednáška). Asian Regional Neuroscience Meeting, 21.-23.2.2008, Hong Kong, 23. 2.2008, 9:45-10:15.
 34. Workshop on Switching Antipsychotic/Preventing Relapse in Schizophrenia. Asian Regional Neuroscience Meeting, 21.-23.2.2008, Hong Kong, 23. 2.2008
 35. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie. Přednáška pro LF UPJŠ Košice, 26.2.2008.
 36. Höschl C.: Principy psychoanalýzy. Přednáška pro LF UPJŠ Košice, 27.2.2008.
 37. Höschl C.:Úroveň současné péče o schizofrenní nemocné v ČR a v Evropě. Symposium Antipsychotika v 21.století - 2. ročník. Pořádá Academia Medica Pragensis a Česká lékařská komora s podporou společnosti Bristol-Meyers Squibb. Praha, Don Giovanni, 28.3.2008.
 38. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder. ECNP/AEP course, Siófok, Hungary 10.-12.2.2008.
 39. Höschl C. Placebo – podvod nebo užitečný nástroj? Sympozium Racionální léčba bolesti, Slovanský dům, Praha 11.4.2018
 40. Höschl C.: Mode of action of antipsychotics - the role of dopamine and cognitive functioning in schizophrenia. Symposium BMS, Polsko, Warszawa, 17.4.2008.
 41. Höschl C.: Schizofrenie – středověké stigma (edukační program pro pacienty a rodinné příslušníky). V. ročník odborného setkání Pokroky v péči o nezávažnější duševní onemocnění. Academia Medica Pragensis a Česká lékařská komora, Brno, 19.-20.4.2008.
 42. Höschl C.: Umění a neurověda. 3.LF UK, Syllabova posluchárna, 23.4.2008, 15:00-16:30 hod.
 43. Höschl C.: Setrvačnost v klinické praxi a důvody k její změně. Seminář pořádaný Academia Medica Pragensis a ČLK ve spolupráci s f. EGIS, Praha, Academia Medica Pragensis, 28. 4.2008.
 44. Höschl C.: Setrvačnost v klinické praxi a důvody k její změně. Seminář pořádaný Academia Medica Pragensis a ČLK ve spolupráci s f. EGIS, Praha, Hotel Viktoria, Plzeň, 30. 4.2008.
 45. Höschl C.: Identity of psychiatry: a European perspective. APA-EPA Symposium on Identity and priorities of psychiatry. 161st Annual Meeting of American Psychiatric Association, Washington DC, May 3-8, 2008.
 46. Höschl C., Španiel F.: Umění a (neuro)věda. III.Česko-Slovenské neuropsychiatrické sympozium, 15.5.2008, Múzeum Andy Warhola, Medzilaborce, SR.
 47. Horáček J., Španiel F., Klírová M., Novák T., Brunovský M., Tišlerová B., Höschl C.: Antagonisté NMDA receptorů v modelování schizofrenie a v klinické aplikaci. Jarní vědecko-pracovní schůze s mezinárodní účastí "Akútne stavy v psychiatrii". Pořádá Psychiatrická spoločnosť SLS, Psychofarmakologická sekcia. 16.-18.5.2008, Zemplínska Šírava, SR.
 48. Páleníček T., Brunovský M., Horáček J., Valešová V., Balíková M., Höschl C.: EEG koherence v animálních modelech psychóz. Jarní vědecko-pracovní schůze s mezinárodní účastí "Akútne stavy v psychiatrii". Pořádá Psychiatrická spoločnostť SLS, Psychofarmakologická sekcia. 16.-18.5.2008, Zemplínska Šírava, SR.
 49. Höschl C., Španiel F.: Umění a neurověda. 33. výjezdní zasedání vědecké rady CTS, Hotel Berounka, Liblín. 23.-25.5.2008.
 50. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie. Syllabova posluchárna, 3.LF UK, Praha, 26.5.2008. 15:00-16:30 hod.
 51. Horáček J., Brunovský M., Novák T., Tintěra J., Ibrahim I., Španiel F., Mohr P., Höschl C.: Ketamin - antagoniska NMDA receptorů v modelu schizofrenie I: fMRI studie. Symposium PCP "Modelování patofyziologie schizofrenie", VII. sjezd České psychiatrické společnosti,Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008.
 52. Brunovský M., Horáček J., Novák T., Mohr P., Tišlerová B., Höschl C.: Ketamin - antagoniska NMDA receptorů v modelu schizofrenie II: qEEG studie. Symposium PCP "Modelování patofyziologie schizofrenie", VII. sjezd České psychiatrické společnosti,Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008.
 53. Páleníček T., Brunovský M., Horáček J., Valešová V., Balíková M., Höschl C.: EEG koherence v gama pásmu v animálních modelech psychóz. Symposium PCP "Modelování patofyziologie schizofrenie", VII. sjezd České psychiatrické společnosti,Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008.
 54. Höschl C., Stopková P.: Schizofrenie a bipolární porucha: Dvě poruchy nebo kontinuum? Satelitní symposium Eli Lilly. VII. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 12. -15.6.2008.
 55. Horáček J., Španiel F., Seifertová D., Mohr P., Höschl C.: Antagoniské NMDA receptorů v terapii deprese. Sympozium ČNPS "Psychofarmakologie z pohledu patofyziologie". VII. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008.
 56. Höschl C.: Jsou antidepresiva skutečně neúčinná? Plenární přednáška, VII. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008. (vyžádaná přednáška).
 57. Höschl C.: Evropská Psychiatrická Asociace - historie, cíle, poslání. VIII. Slovenský psychiatrický sjazd, Trnava, 18-21.6.2008.
 58. Höschl C., Šťastný F.: Možné mechanismy infekčního původu schizofrenie. Sympózium fy Lundbeck, VIII. Slovenský psychiatrický sjazd, Trnava, 18.-21.6.2008.
 59. Höschl C.: V labyrintech přirozeného jazyka s Janem Libigerem. Seminář Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové věnovaný k 60-tinám Jana Libigera, 27.6.2008
 60. Expert, Brainstorming session "Efficacy of antidepressants challenged?" 21st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 30Aug-3 Sep 2008
 61. Höschl C., Stopková P. Discrete and continuous approach in the conceptualization of bipolar disorder and schizophrenia.Mezinárodní symposium Krka, Praha, Anežský klášter, 21.9.2008
 62. Hőschl C. Efficacy of antidepressants challenged? Workshop pro Mladé psychiatry, 14. Světový psychiatrický kongres, Praha, 22.9.2008
 63. Höschl C., Stopková P. Discrete and continuous approach to the conceptualization of psychoses. 14.Světový psychiatrický kongres, Praha, 23.9.2008
 64. Höschl C. EPA: activities and perspectives for collaboration. 9th European Leaders of Psychiatry Meeting, Prague, 2008
 65. Höschl C. Investigator Driven Clinical Trials - EPA/EBC perspective. IDCT consensus meeting, ESF/EMRC, Strasbourg, 29-30 Sep 2008
 66. Höschl C.: "Základní poznatky o schizofrenii pro psychology". Psychiatrická klinika,Lékařská fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Košice, 13.10.2008.
 67. Höschl C.: Psychoanalýza a medicína. Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Košice, 14.10.2008.
 68. Höschl C., Stopková P. Discrete and continuous approaches in the conceptualization of schizophrenia and bipolar disorder. 11th Central European Neuropsychopharmacological Symposium, Belgrade, Serbia, 19-22 October 2008.
 69. Höschl C.: Serotonin a inzulin, modulátory chování. Diabetologický seminář Academia Medica pragensis ve spolupráci s firmou Eli Lilly. Hotel Don Giovanni, Praha, 24.10.2008.
 70. Brunovský M, Horáček J, Tišlerová B, Šóš P, Novák T, Páleníček T, Höschl C. Efekt subanestetické dávky ketaminu na mozkovou aktivitu ve farmakologickém modelu schizofrenie-QEEG, phMRI a MRS studie. Výjezdní zasedání Výzkumného záměru 0021620816, Poděbrady 7.11.2008.
 71. Höschl C. Účinnost antidepresiv. Kurs ČNPS Farmakoterapie duševních poruch. Mlýn - Vílanec, 8.11.2008.
 72. Höschl C. Úvod k jarní konferenci FEAM 2009, věnované duševnímu zdraví. Podzimní konference FEAM, L'Académie nationale de médecine, Rue Bonaparte 16, Paris, 12.11.2008
 73. Höschl C., Španiel F.: Umění a neurověda. Přednáška na Scientia Pragensis, Dnech vědy na pražských vysokých školách. VŠE, Praha, 21. 11.2008.
 74. Höschl C.: Účinnost antidepresiv. Přednáška pro mediky LF UPJŠ Košice, 24.11.2008.
 75. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Přednáška pro psychology. LF UPJŠ Košice, 24.11.2008.
 76. Höschl C.: European Psychiatry - Needs, Challenges and Structures: EPA perspective. Výroční kongres DGPPN (Deutsche Gesselschaft für Psychiatrie, Psychoterapie und Nervenheilkunden). 25. 11.2008, Německo, Berlin.
 77. Höschl C.: Umění, evoluce a neurověda. 22. český a slovenský neurologický sjezd, Olomouc, 27.-30.11.2008.
 78. Höschl C.:Sú antidepresíva neúčinné? Krajský seminár s medzinárodnou účasťou, Košice, Slovensko, 17.12.2008
 79. Höschl C.: Ukazatelé efektivity a jejich relevance v klinické praxi. Satelitní symposium Lilly, 51. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.-11.ledna 2009.
 80. Höschl C.: Deprese a chronobiologie. Satelitní symposium Servier, 51. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.-11.ledna 2009.
 81. Höschl C. Jsou antidepresiva skutečně neúčinná? Seminář při příležitosti otevření nové budovy psychiatrické kliniky LFUK v Hradci Králové 12.1.2009
 82. Brunovský M, Horáček J, Bareš M, Novák T, Tišlerová B., Šoš P, Krajča V, Höschl C. Influence of subanesthetic dose of ketamine on theta cordance in healthy volunteers: implication for antidepressant effect. 17th European Congress of Psychiatry, January 24-28,2009 (poster)
 83. Bareš M, Brunovský M, Novák T,Horáček J, Kopeček M, Stopková P, Šoš P, Höschl C. Prediction of response to bupropion treatment - the early change of prefrontal QEEG cordance. Open label study. 17th European Congress of Psychiatry, January 24-28,2009 (poster)
 84. Höschl C.: Leadership in a changing Eurpe. Young Psychiatrists Symposium.17th European Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal, January 25, 2009
 85. Höschl C., Stopková P.: Epidemiology and risk factors od bipolar disorder and schizophrenia in the conceptualization of the disease spectrum. 17th European Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal, January 26, 2009
 86. Höschl C. The way forward. 2nd European Brain Policy Forum. A focus on depression and the European society. Brusel, Belgie 25-26. února 2009.
 87. Höschl C.: Schizofrenie a fyzické zdraví. Neformální setkání s novináři, Bristol-Myers Squibb, Praha, Hotel Yasmin, 4.3.2009.
 88. Höschl C. "Foresight" projekt a európsky výskum depresie. Polypragmázia a psychiatria, jarná vedecko-pracovná schôdza s mezinárodnou účasťou, Psychofarmakologická sekcia PS SLS. Čingov, Slovenský Raj, 21.3.2009
 89. Höschl C. Problematika úzkosti z pohľadu 21. storočia. Vedecká schôdza I.psychiatrickej kliniky LF UPJŠ, Spolek lekárov v Košiciach 23.3.2009
 90. Höschl C. Odolnost ke stresu: jak mateřské chování programuje genom. LF UPJŠ, Košice, 23.3.2009
 91. Höschl C. Neurobiology of anxiety. Pro anglicky mluvící studenty, I.psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice, 24.3.2009
 92. Höschl C. Jsou antidepresiva opravdu neúčinná? Přednáška pro sestry, Psychiatrické centrum Praha, 25.3.2009
 93. Diskutant, "Joining forces to bridge the gap: the mental health and physical health platform". WPA International Congress, Florence, Italy, 3.4.2009
 94. Höschl C. Jsou vůbec důvody ke změně antipsychotika? Sympozium Jak zefektívnit léčbu pacienta. Academia Medica Pragensis&Eli Lilly, Praha, hotel Mövenpick, 17.4.2009
 95. Höschl C, Španiel F. Umění a (neuro)věda. Vědecká konference 2.LFUK, Praha-Motol, 22.4.2009
 96. Höschl C, Španiel F. Umění a (neuro)věda. Ekologické dny Olomouc 2009. Besedy EDO 09, Divadlo hudby Olomouc, 25.4.2009, 13:30h
 97. Höschl C, Stopková P. Schizophrenia update: Discrete and continuous approach in the conceptualization of schizophrenia and bipolar disorder. ECNP-EPA Seminar in Neuropsychopharmacology, 29.5.2009, Czernijewo, Polsko.
 98. Höschl C., Hájek T.: Morfologie deprese. Vyzvaná plenární přednáška na 14. celostátní konferenci biologické psychiatrie s mezinárodní účastí "Stálost a proměny biologické psychiatrie". Luhačovice, 12.6.2009.
 99. Höschl C. Péče o schizofrenní nemocné v ČR a v Evropě. Diskusní setkání z cyklu „Dialogem k reformě". CERGE-EI, Praha, 17.6.2009
 100. Höschl C.: Jazyková metafora v přírodních vědách. Odborný seminář u příležitosti udělení Ceny J.E. Purkyně prof. Jiřímu Tichému. Zámek Libochovice, 24.6.2009.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru