Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Praško J., Höschl C.: "Multimedia Tools, Role Playing and Video Feedback in the Training of case management". Symposium "Innovations in Psychiatric Education No.1". 13. světový psychiatrický kongres (WPA), Egypt, Káhira, 9.-15.9.2005.
 2. Höschl C.: "Diabetes in schizophrenia and the second generation neuroleptics". Symposium 'Hot spots in psychopharmacology', 13. světový psychiatrický kongres (WPA), Egypt, Káhira, 9.-15.9.2005.
 3. Höschl C.: Neurobiologie bipolární poruchy. Pořádáno Academia Medica Pragensis ve spolupráci s fy Glaxo-SmithKline, Praha. 16.9.2005
 4. Höschl C.:Neurotrofní účinky antipsychotik a antidepresiv. Sympozium Nejnovější pohledy na působení a využití antipsychotik a antidepresiv (s P.Grofem). Pořádáno Academia Medica Pragensis ve spolupráci s fy Zentiva, Praha. 19.9.2005
 5. Höschl C.: Neurobiológia úzkosti. Solisko, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, 25.9.2005. Symposium f. Wyeth.
 6. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Klatovy, 29.9.2005, 18:00 hod. Přednáška pro Spolek lékařů v Klatovech a Kolegium katolických lékařů.
 7. Höschl C.: Přednáška: Mirtazapin – praktické důsledky odlišného mechanismu účinku. Symposium f. Krka "Nové trendy v léčbě afektivních poruch". Praha, Kaiserštejnský palác, 5.10.2005.
 8. Höschl C.: Mirtazapin – praktické důsledky odlišného mechanismu účinku. Symposium f. Krka "Nové trendy v léčbě afektivních poruch". 6.10.2005. Brno.
 9. Höschl C.: Jak napsat vědecký článek (etika vědeckých publikací).FF MU, Kabinet knihovnictví, Brno, 6.10.2005.
 10. Höschl C.: Nejnovější poznatky o mechanismu účinku antipsychotik. Abilify launch Bristol-Myers Squibb (PharmaSwiss Slovenia). Slovinsko, Ljubljana, 11.10.2005.
 11. Höschl C., Šťastný F.: Možné patologické mechanismy diskonekce v etiopatogenezi schizofrenie. III. levočské pracovné dni neuropsychiatrie a algeziológie vo vertebrológii. Levoča, 13.10.2005 odpol.
 12. Höschl C.: Afektivní poruchy. Lékařská fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice, 13.10.2005, 9:00-11.00 hod.
 13. Höschl C.: Sexuální poruchy. Lékařská fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice, 13.10. a 14.10.2005, 11.00-12:30 hod.
 14. Höschl C.: Organické poruchy. Lékařská fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice, 14.10.2005, 9:00-11.00 hod.
 15. Höschl C.: Efektivita antipsychotik 2. generace v dlouhodobé léčbě schizofrenie. 10. Psychofarmakologické symposium, Smolenice, Slovensko, 19.-21.10.2005.
 16. Höschl C.: Antipsychotics and diabetes mellitus in schizophrenic patients. 10th Psychopharmacological Symposium, Smolenice, Slovensko, 19.-21.10.2005.
 17. Höschl C.: Psychoterapie a psychoanalýza. Lékařská fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice, Slovensko, 20.10.2005.
 18. Höschl C.: Antipsychotika. Lékařská fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Košice, Slovensko, 21.10.2005.
 19. Höschl C.: Nejnovější poznatky o mechanizmu účinku antipsychotik. Odborný seminář "Nové možnosti liečby schizofrénie" organizovaný Psychiatrickou společností SLS a Academia Medica Pragensis. Košice, 3.11.2005.
 20. Höschl C.: Jak si připravit přednášku. Academia Medica Pragensis, 16.11.2005, 17:00 hodin. Pro f. Merck, publikum: oční lékaři.
 21. Höschl C.: Jak si připravit přednášku. Workshop "Profesionální rozvoj mladých psychiatrů". Připravila Academia Medica Pragensis ve spolupráci s f. Servier, 25.-27.11.2005, Parkhotel Průhonice.
 22. Höschl C.: Jak napsat dopis, Jak napsat životopis. Workshop "Profesionální rozvoj mladých psychiatrů". Připravila Academia Medica Pragensis ve spolupráci s f. Servier, 25.-27.11.2005, Parkhotel Průhonice.
 23. Höschl C.: Jak si připravit poster. Workshop "Profesionální rozvoj mladých psychiatrů". Připravila Academia Medica Pragensis ve spolupráci s f. Servier, 25.-27.11.2005, Parkhotel Průhonice.
 24. Höschl C.: Neurobiology of anxiety. Vienna School of Clinical Research, "Scientific Aspects of Clinical Trials in CNS", Vídeň, Rakousko, 27.11.-2.12.2005.
 25. Höschl C.: Neuroscience as a basis of clinical trials. Vienna School for clinical research, "Scientific Aspects of Clinical Trials in CNS", Vídeň. Rakousko, 27.11.-2.12.2005
 26. Höschl C.: Mirtazapin - relevance mechanismu účinku v klinické praxi. Symposium firmy Zentiva. XII. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, Vysoké Tatry 1.-4.12.2005.
 27. Höschl C.: Důsledky blokády 5-HT2A receptoru kombinované s inhibicí re-uptake serotoninu. Symposium spol. Medicom International. XII. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, Vysoké Tatry 1.-4.12.2005.
 28. Höschl C.: Efektivita antipsychotik 2. generace v dlouhodobé léčbě schizofrenie. Symposium Eli Lilly. 48. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.ledna 2006.
 29. Höschl C.: Nové farmakologické přístupy k léčbě deprese. Symposium Nové poznatky v biologické psychiatrii. 48. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference.Lázně Jeseník, 4.-8.1.2006.
 30. Höschl C.: Schizophrenia: concept of the disease and highlights. Pro reprezentanty 17 zemí, Bristol-Meyers Squibb, Praha, 21.2.2006.
 31. Höschl C.: Serotonin a léčba schizofrenie. Česko-Slovenské sympozium, Academia Medica Pragensis a BMS, Lednice n.M., 25.2.2006
 32. Höschl C.: Efektivita antipsychotik 2. generace v dlouhodobé léčbě schizofrenie. Academia Medica Pragensis, Praha, 28.2.2006.
 33. Höschl C.: Statement to the topic Fundamental Rights in Mental health. Green paper on mental health consultation, Second thematic meeting „Social inclusion and fundamental rights in mental health“. Austrian Federal Ministry for Health and Women, Vienna, 16-17 March 2006.
 34. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti (veřejná přednáška pro Učenou společnost). AVČR, Praha, 4.4.2006.
 35. Jiří Horáček, Filip Španiel, Milan Kopeček, Tomáš Novák, Pavel Mohr, Mabel Rodriguez, Monika Klírová, Cyril Höschl: Fenotypy kandidátních genů pro schizofrenii. Vědecká schůze Psychiatrické společnosti JEP, Psychiatrická klinika 1.LF UK, Praha, 5. dubna 2006.
 36. Höschl C.: "New insights in the mode of action of antipsychotics". ECNP educational meeting in Slovakia. Smolenice, 6.-8.4.2006.
 37. Höschl C.: Therapeutic challenges in acute setting management. Bristol-Meyers Squibb (Greece). Videolecture to Greece. Praha-Athens-Thessaloniki, 11.4.2006.
 38. Höschl C.:Netradiční farmakologický přístup k léčbě deprese. Seminář na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 19.4.2006.
 39. Šťastný F., Skuba-Kozmíková I., Peková S., Balcar V.J., Höschl C.: Stavba a funkce NMDA receptoru u schizofrenie. Od animálních modelů k pacientovi. Symposium Funkční neuroanatomie v psychiatrii. Pořádají Společnost pro biologickou psychiatrii a Kuffnerův nadační výbor. Psychiatrická léčebna Jihlava, 20.-22.4.2006.
 40. Höschl C., Stopková P. Diskrétní a spojité v konceptualizaci psychóz. Sympozium Academia Medica Pragensis "Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění", III. ročník, Olomouc 29.-30.4.2006.
 41. Švestka J., Kožený J., Höschl C., Vohlídka P. Meta-analýza výsledků dlouhodobé profylaxe bipolární poruchy. Sympozium Academia Medica Pragensis "Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění", III. ročník, Olomouc 29.-30.4.2006.
 42. Höschl C.: Freud a současná věda. Seminář Centra pro ekonomiku a politiku (CEP), Praha, 2.5.2006.
 43. Höschl C.: Freud a současná medicína. Seminář Psychiatrického centra Praha. 9.5.2006, 14:00-16:00 hod.
 44. Höschl C.: Freud a současná medicína. Oslavy 150. výročí narození S. Freuda, Příbor, 26.-28.5.2006.
 45. Höschl C.: Profil ideálního antidepresiva - model 2006. VI. sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Špindlerův Mlýn, 8.-11.6.2006.
 46. Höschl C.: Efektivita dlouhodobé léčby schizofrenie - nové poznatky 2006.VI. sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Špindlerův Mlýn, 8.-11.6.2006.
 47. Höschl C.: Freud a současná medicína. VII. Slovenský psychiatrický zjazd, 22.-24.6.2006, Jasná pod Chopkom, Slovensko
 48. Höschl C.: Efektivita dlouhodobé léčby schizofrenie - nové poznatky 2006.VII. Slovenský psychiatrický zjazd, 22.-24.6.2006, Jasná pod Chopkom, Slovensko
 49. Höschl C.: Chronobiologie a léčba deprese. VII. Slovenský psychiatrický zjazd, 22.-24.6.2006, Jasná pod Chopkom, Slovensko
 50. Höschl C.: Diabetes a psychofarmaka. Přednáška pro studenty Lékařské fakulty Univerzity P.J. Šafárika. Košice, Slovensko, 26.6.2006.
 51. Höschl C.: Prague Psychiatric Centre participation in EU/WHO networks. Steering group meeting for Mental Health Service Research in Europe, King's College, London.29.-30.8.2006
 52. Höschl C.: European research networks on mental health: the AEP Perspective. Symposium Towards Better Mental Health Research in Europe. King's College London.29.-30.8.2006.
 53. Šťastný F., Höschl C. Genes and schizophrenia: past, presence, and future. Sympozium Glutamatergic Neurotransmission and Schizophrenia.International Congress "Molecular Basis of Neurological and Psychiatric Disorders", Slovensko, Martin, 6.-10.9.2006
 54. Šťastný F., Kozmiková-Skuba I., Lisý V., Mareš V., Tejkalová H., Höschl C., Balcar VJ. Emerging role of NMDA receptors in animal models of schizophrenia. Sympozium Glutamatergic Neurotransmission and Schizophrenia.International Congress "Molecular Basis of Neurological and Psychiatric Disorders", Slovensko, Martin, 6.-10.9.2006
 55. Höschl C., Motlová L. Psycho-education in management of schizophrenia. Symposium Add-on therapies in schizophrenia. 19th ECNP Congres, Francie, Paříž, 16.-20.9.2006.
 56. Höschl C.: Neurobiology of anxiety. VI Congreso mundial de estados depresivos, Mendoza, Argentina, 27.-30.9.2006.
 57. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. 6.konference CNS, Kamenice nad Lipou 4.-6.10.2006
 58. Höschl C.: Effectiveness of the second generation antipsychotics in the long-term treatment of schizophrenia. XXII Congress of Danubian psychiatric association, Albena, Bulgaria 11 Oct. 2006
 59. Höschl C.: Základy fyziologie chování a motivační struktury z etologického pohledu. Přednáška pro studenty Lékařské fakulty Univerzity P.J. Šaráfika, Košice, Slovensko, 17.10.2006.
 60. Höschl C.: Mechanismus účinku antipsychotik a glycidový metabolismus. Odborný seminář BMS a Academia Medica Pragensis "Metabolické souvislosti léčby antipsychotiky". Interhotel Voroněž, Brno, 18.10.2006.
 61. Höschl C.: Nové farmakologické přístupy k léčbě deprese. Regionální odborný seminář Kliniky psychiatrie a lék. psychologie LF UP Olomouc.19.10.2006, Regionální centrum Olomouc.
 62. Höschl C.: Nové farmakologické přístupy v léčbě deprese. Regionální seminář "Problematika léčby deprese". Psychiatrická klinika LF MU Brno, 20.10.2006.
 63. Höschl C.: Treatment effectiveness of antipsychotics. Clinical expert forum CEE/AMEA-CIS, Hotel Andels', Praha, 20.10.2006.
 64. Höschl C.: Současná hlavní témata PCP. Odborné sympozium ke 45. výročí PCP. Praha, Carolinum 23.10.2006
 65. Höschl C.: Neurobiologie a klinika schizofrenního onemocnění. Přednáška pro studenty Lékařské fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovensko, 24.10.2006.
 66. Höschl C.: Sexuální poruchy. Přednáška pro studenty Lékařské fakulty Univerzity P.J.Šafárika, Košice, Slovensko 26.10.2006.
 67. Höschl C.: Neurobiologie afektivních poruch. Velké interní semináře 3.LF UK, Praha, Syllabova posluchárna, 2.11.2006, 8:00-9:00 hod.
 68. Höschl C.: Freud a současná věda.Vzdělávací kurz Farmakoterapie duševních poruch, pořádá ČNPS, AMEPRA, Psychiatrická klinika FN a LF UK HK, Černý Důl, 10.-11.11.2006.
 69. Höschl C.: Chronobiologie a léčba deprese. Seminář I. psychiatrické kliniky LF UPJŠ Košice, 14.11.2006.
 70. Höschl C.: Dlouhodobá léčba schizofrenie-nové poznatky 2006. Seminář Psychiatrické kliniky lékařské fakulty UK v Plzni, 16.11.2006
 71. Höschl C.: Mechanismus účinku antipsychotik a glycidový metabolismus. Odborný seminář "Metabolické souvislosti léčby antipychotiky". Organizovaný Amepra a BMS, Praha, 23.11.2006, hotel Jalta.
 72. Höschl C: Neurobiology of anxiety. Vienna School of Clinical Research, Viden, 26.11.2006.
 73. Höschl C: Clinical relevance of recent pragmatic long-term trials in schizophrenia. Vienna School of Clinical Research, Viden, 29.11.2006.
 74. Höschl C.: Co je schizofrenie. Přednáška pro sestry, PCP 14.12.2006.
 75. Höschl C.: Freud a současná medicína. Klubové setkání členů České lékařské akademie, Praha, Faustův dům, 4.1.2007.
 76. Höschl C.: Zaklady neuroendokrinologie. Metabolický seminář II.interní kliniky 3.LF UK, Praha, 9.1.2007.
 77. Höschl C.: Máme důvody ke kombinaci antidepresiv? Symposium fy Krka, 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.-14.ledna 2007
 78. Höschl C.: Klinické studie a praxe v dlouhodobé léčbě schizofrenie. Symposium Eli Lilly, 49. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.-14.1.2007.
 79. Höschl C.: Navozené zoufalství a neurobiologie deprese. Symposium Janssen-Cilag, 49. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.-14.1.2007.
 80. Švestka J., Kožený J., Höschl C., Vohlídka P.: Meta-analýza výsledků dlouhodobé profylaxe bipolární poruchy. 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.-14.ledna 2007
 81. Brunovský M., Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Tišlerová B., Šóš P., Kožený J., Höschl C.: Nové metody EEG analýzy (kordance a EEG tomografie) v časné predikci odpovědi na léčbu antidepresivy. 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.-14.ledna 2007
 82. Höschl C.: Odolnost ke stresu: jak mateřské chování programuje genom. 8. ročník Výjezdního interdisciplinárního semináře Západočeské univerzity v Plzni „Příroda a kultura na křižovatkách nového“, 15.-18.1.2007, Nečtiny.
 83. Höschl C. Neurobiologie úzkosti. LF UPJŠ Košice, 21.2.2007
 84. Höschl C. Depresivní porucha. LF UPJŠ Košice, 22.2.2007
 85. Höschl C.: Antipsychotika a neurobiologie schizofrenie. LF UPJŠ Košice, 27.2.2007
 86. Höschl C.: Schizophrenia, antipsychotics and metabolic changes. 6th international symposium on schizophrenia, Ljubljana, Slovinsko, 15.-16.3.2007.
 87. Höschl C.: Meet the expert session.Young psychiatrists program, 15th European congres in Psychiatry (AEP), Madrid, Španělsko, 17.-21.3.2007.
 88. Höschl C.: Greetings at opening ceremony, Science & Art, 15th European Congress in Psychiatry (AEP), Madrid, Španělsko, 17.-21.3.2007.
 89. Höschl C.: Antipsychotics: mode of action highlights. 15th European Congress in Psychiatry (AEP), Madrid, Španělsko, 17.-21.3.2007.
 90. Höschl C.: EU strategy for MH: view of AEP. Presidential forum on European strategy for mental health.15th European Congress in Psychiatry (AEP), Madrid, Španělsko, 17.-21.3.2007
 91. Höschl C.: Ethics of publication. Presidental symposium on Ethics in psychiatry.15th European Congress in Psychiatry (AEP), Madrid, Španělsko, 17.-21.3.2007.
 92. Höschl C.: Sigmund Freud a současná věda. Psychiatrická klinika LF UK Plzeň, 29.3.2007, pořádáno PK Plzeň a Amepra, podpořeno f. BMS.
 93. Höschl C.: Učinnost antipsychotik - akutní a dlouhodobá. Symposium Antipsychotika ve 21. století. Tábor, 30.3.2007, pořádá AMepra ve spolupráci s farm. f. BMS.
 94. Höschl C.: Dialektika účinnosti a nežádoucí účinnosti antipsychotik v praxi. Hotel Myslivna, Brno, 3.4.2007, organizováno Academia Medica Pragensis a f. Sanofi.
 95. Höschl C.: Jak si připravit a jak proslovit přednášku. Hliněná Bašta, Průhonice, 5.4.2007. Academia Medica Pragensis a GSK.
 96. Höschl C.: Overcoming barriers to physical healthcare. Meeting on Physical health in psychiatry.Bristol-Myers Squibb and Otsuka Pharmaceutical. Řím, 20.-21.4.2007.
 97. Höschl C.: Schizophrenia and mode of action of Antipsychotics. Raising Standards of Care in Long-term Treatment of Schizophrenia. Satellite symposium of Eli Lilly. 9th ECNP Regional Meeting, Sofia, Bulgaria on 27-29 April 2007.
 98. Höschl C.: Klinické studie a praxe v dlouhodobé léčbě schizofrenie. Symposium 1.Psychiatrickej kliniky UPJŠ a fy Eli Lilly, Košice, 3.5.2007
 99. Höschl C.: Klinické studie a praxe v dlouhodobé léčbě schizofrenie. Symposium 1.Psychiatrickej kliniky UPJŠ v Košicích a fy Eli Lilly, Tále, 4.5.2007
 100. Höschl C.: European Brain Research Challenges: the AEP Perspective. Workshop "Perspectives for future brain reseach", European Commission, Brussels, May 7, 2007.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru