Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C.: Akutní agitovanost u pacientů se schizofrenií. 11.celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice, 11.6.2003.
 2. Horáček J., Škrdlantová L., Pašková B., Praško J., Kopeček M., Höschl C., Bělohlávek O. Repetitive Trasncranial Magnetic Stimulantion (rTMS) – Influence on the Brain Metabolism. 29th Goettingen Neurobiology Conference, 12.-14.6.2003, Německo, Göttingen.
 3. Hájek T., Pašková B., Janovská D., Bahbouh R., Hájek P., Libiger J., Höschl C., Alda M.: Is there an association between Borrelia burgdorferi infection and psychiatric morbidity? WPA Thematic conference, 19.-20.6.2003, Rakousko, Vídeň.
 4. Höschl C.: Medicína založená na důkazech – stručná historie klinického zkoušení léků (odborný seminář pro lékaře a lékárníky). Návštěvní den Zentiva – Aliance pro Evropu, Praha, 6.9.2003, 13:15-13:25 a 14:45-15:05.
 5. Höschl C.: Schizofrenie jako diskonekční porucha: bazální ganglia vs prefrontální lalok. Neuropsychiatrické dny v Levoči, 11.-12.9.2003.
 6. Höschl C.: Postavení mirtazapinu mezi antidepresivy. Neuropsychiatrické dny v Levoči, 11.-12.9.2003.
 7. Höschl C.: Clinical trial design and methodology in psychiatry. Vienna school of Clinical Research. Turecko, Istanbul, 12.-14.9.2003.
 8. Höschl C.: Challenges and pitfals of clinical trials in psychiatry. Vienna school of Clinical Research. Turecko, Istanbul, 12.-14.9.2003.
 9. Höschl C., Hájek T.: Logic of Scientific Discovery: Healing Prayer. Vienna school of Clinical Research. Turecko, Istanbul, 12.-14.9.2003.
 10. Höschl C.: Nové možnosti v léčbě depresivní poruchy. Praha, Národní dům na Smíchově, organizuje Academia Medica Pragensis, 17.9.2003, 17:00-19:00 hod.
 11. Höschl C.: Deprese – epidemie 21. století. X.kongres interní medicíny pro lékaře v praxi. Zlín, 18.9.2003.
 12. Höschl C.: Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia. Zotepine workshop ("Advanced approaches to antipsychotic therapy" in Prague). Praha, Hotel Mövenpick, 19.9.2003, 16:00-18:00 hod. Organizuje f. Avalanche
 13. Höschl C.: Cholinestarase inhibitors in the tratment of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer’s diseases. Předsednictví a přednáška na symposiu f. Krka. Mezinárodní kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Praha, 20. – 24.9.2003.
 14. Höschl C.: Antidepressant treatment modalities in light of pathophysiology of depression. Congresso Mundiale de Estados Depresivos. Mendoza, Argentina, 24.9.-29.9.2003.
 15. Höschl C.: Frontal cortex disconnection: mode of action of novel antipsychotic in animal model. Congresso Mundiale de Estdos Depresivos. Mendoza, Argentina, 24.9.-29.9.2003.
 16. Höschl C.: Consciousness and the neurobiology of brain. Project Golem, Buenos Aires, Argentina, 30.9.-6.10.2003.
 17. Höschl C.: Antidepressant treatment modalities in light of pathophysiology of depression. Department of Mental Health, Medical Faculty, University of Buenos Aires. Grand round, 1.10.2003 (vyzvaná přednáška).
 18. Höschl C.: Nové možnosti v léčbě depresivní poruchy. Organizováno firmou Lundbeck. 7.10.2003 Hradec Králové.
 19. Höschl C.: Enhancing the User and Carer Involvement in Mental Health Policy Development in Europe. How to cope with new challenges? (Panes discussion). Mental Health in Europe: New Challenges, New Opportunities. Bilbao, Spain, 9-11 October 2003. European Commission, WHO, Mental Health Europe & STAKES.
 20. Höschl C.: Nové možnosti v léčbě depresivní poruchy. Organizováno firmou Lundbeck. 16.10.2003 Ostrava - Klimkovice.
 21. Höschl C.: Nové možnosti v léčbě depresivní poruchy. Organizováno firmou Lundbeck. 20.10.2003 Plzeň.
 22. Höschl C.: Nové možnosti v léčbě depresivní poruchy. Organizováno firmou Lundbeck. 22.10.2003 Ústí nad Labem
 23. Höschl C.: Logika vědeckého objevu: nástraha klinických zkoušek. Organizuje Amepra, 23.10. – 25.10.2003, Košice a Bratislava.
 24. Höschl C.: Nové možnosti v léčbě depresivní poruchy. Organizováno firmou Lundbeck. 6.11.2003 Praha.
 25. Höschl C.: Neurodegenerativní působení glukokortikoridů. Psychofarmakologická konference Smolenice, 17. – 19.11.2003.
 26. Höschl C.: Neuroscience: basis of clinical research in psychiatry. IV. Psychofarmakologické symposium Smolenice, 17.-19.11.2003.
 27. Horáček J., Höschl C., Kopeček M., Španiel F., Brunovský M.: Diskonekční teorie schizofrenie pro a proti. "Neurovědy – inspirace klinického výzkumu" – symposium Centra neuropsychiatrických studií, . IV. Psychofarmakologické symposium Smolenice, 17.-19.11.2003.
 28. Höschl C.: Neurodegenerativní působení glukokortikoidů. Satelitní symposium společnosti Servier "Deprese, stres a neuroplasticita, klinické souvislosti". . IV. Psychofarmakologické symposium Smolenice, 17.-19.11.2003.
 29. Höschl C.: Úzkostné poruchy a možnosti léčby venlafaxinem. Odborný seminář společností Wyeth a Efectin ER, Ostrava 21.11.2003.
 30. Höschl C.: Neurobiologie bipolární afektivní poruchy v sympoziu Nová řešení v léčbě bipolární afektivní poruchy. 46. Česká a Slovenská neuropsychofarmakologická konference v Jeseníku, 6.-11.1.2004.
 31. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti (plenární přednáška). 46. Česká a Slovenská neuropsychofarmakologická konference v Jeseníku, 6.-11.1.2004.
 32. Höschl C.: Postavení mirtazapinu mezi antidepresivy. 46. Česká a Slovenská neuropsychofarmakologická konference v Jeseníku, 6.-11.1.2004.
 33. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese- výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 15.1.2004, Praha (Žofín) 16:00 hod.
 34. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století"organizovaného f. Krka. 22.1.2004, Brno (Holiday Inn), 16:00 hod.
 35. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století"organizovaného f. Krka. 27.1.2004, Karlovy Vary (Hotel Imperial), 16:00 hod.
 36. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 29.1.2004, Olomouc (Slovanský dům), 16:00 hod.
 37. Edukačný program profesionálneho rozvoja mladých psychiatrov – Workshop 1. Tatranská Štrba, 30.1.-1.2.2004, organizováno Psychiatrickou společností SLS a f. Servier.
 38. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 2.2.2004, Jihlava, 16:00 hod.
 39. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti (plenární přednáška). Učená společnost, 17.2.2004, 14:30-16:00 hod.
 40. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 24.2.2004, Teplice, 16:00 hod.
 41. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 26.2.2004, Ostrava, 16:00 hod.
 42. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 19.3.2004, Liberec, 16:00 hod.
 43. Panelová diskuse v "Modern biology and visions of humanity", European Commission, Genoa, Italy, 22.-23.3.2004.
 44. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 25.3.2004, Zlín, 16:00 hod.
 45. Höschl C.: 2x Basic Skills, workshop, pořadatel Vienna school of Clinical Research a Pro medicina erudita foundation, Varšava, Polsko, 23.-25.3.2004.
 46. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 26.3.2004, České Budějovice, 16:00 hod.
 47. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Univerzita P.J.Šafárika, Košice, SR, 30.3.2004.
 48. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Z cyklu "Společenské břemeno deprese - výzva pro 21.století" organizovaného f. Krka. 31.3.2004, Plzeň, 16:00 hod.
 49. " Höschl C.: Neurobiologie bipolární poruchy. Odborné setkání "Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění", organizováno Amepra a f. Eli Lilly, Park Hotel Všemina, 2.-4.4.2004.
 50. Horáček J., Brunovský M., Kopeček M., Dockery C., Španiel F., Höschl C.: Brain metabolism and information processing in schizoiphrenia. 12. AEP kongres, Ženeva, 14.-18.4.2004.
 51. Hájek T., Kopeček M., Alda M., Höschl C.: Corticosteroids and brain structure. 12. AEP kongres, Ženeva, 14.-18.4.2004.
 52. Herman E., Höschl C., Mohr P., Seifertová D.: (workshop), Psychotropic drugs in pregnancy and lactation. 12. AEP kongres, Ženeva, 14.-18.4.2004.
 53. Höschl C., Maric N., Mihai A., Sartorius N.: (workshop), Developing professional skills of psychiatrists. 12. AEP kongres, Ženeva, 14.-18.4.2004.
 54. Höschl C.: Působí exogenně podávané kortikoidy neurotoxicky? Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii, Jihlava, 22.-24. 4.2004.
 55. Höschl C.: Metodika práce v rámci workshopu. Edukační program profesionálního rozvoje mladých psychiatrů, Workshop 2, Hotel Bankov, Košice, 23.-25.4.2004, organizováno Psychiatrickou společností SLS a Academia Medica Pragensis.
 56. Höschl C.: Jak číst vědecký článek. Edukační program profesionálního rozvoje mladých psychiatrů, Workshop 2, Hotel Bankov, Košice, 23.-25.4.2004, organizováno Psychiatrickou společností SLS a Academia Medica Pragensis.
 57. Höschl C.: Jak napsat vědecký článek. Edukační program profesionálního rozvoje mladých psychiatrů, Workshop 2, Hotel Bankov, Košice, 23.-25.4.2004, organizováno Psychiatrickou společností SLS a Academia Medica Pragensis.
 58. Höschl C.: Žádost o grant. Edukační program profesionálního rozvoje mladých psychiatrů, Workshop 2, Hotel Bankov, Košice, 23.-25.4.2004, organizováno Psychiatrickou společností SLS a Academia Medica Pragensis.
 59. Höschl C.: Tři roviny ekvivalencie léku – důvod ke změně? Satelitní symposium Organon, Slovensko, 12.-15.5.2004.
 60. Höschl C. Neurobiologie úzkosti. 25. výjezdní zasedání Centra pro teoretická studia UK (CTS), Pension Tvrz Hrnčíř, Jiřičná u Sušice, 21.5.2004
 61. Höschl C.: Účinnost antipsychotik 2. generace. Advisory board Bristol-Mayers Squibb, Bratislava, 3.-4.9.2004.
 62. Höschl C.: Naučená bezmocnost v biopsychosociálním kontextu. Psychiatrická léčebna Opava, vyzvaná přednáška. 14.9.2004.
 63. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Turné KRKA (symposium Úzkost – průvodní jev naší doby, organizuje firma Krka ve spolupráci s Amepra), Praha, Žofín, 20.9.2004.
 64. Höschl C.: Neuroscience as a basis of a clinical research. VII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus, Tihany, Maďarsko, 30.9.-2.10.2004. (vyzvaná přednáška).
 65. Höschl C.: Neuronální plasticita a tymoprofylaxe. Plenární zasedání Psychofarmakologické sekce Psychiatrické společnosti J.E.Purkyně, Praha, 6.10.2004.
 66. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Turné KRKA (symposium Úzkost – průvodní jev naší doby, organizuje firma Krka ve spolupráci s Amepra), Plzeň, Plzeňský Prazdroj, 15.10.2004.
 67. Höschl C.: Psychiatria v rámci experimentálneho curricula na 3.LF UK. Pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 20.10.2004.
 68. Höschl C.: Moderní léčba deprese. Symposium Esprital – posouváme hranice. Organizováno f. Zentiva a Amepra. Praha, 26.10.2004, Andel´s hotel.
 69. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Turné KRKA (symposium Úzkost – průvodní jev naší doby, organizuje firma Krka ve spolupráci s Amepra), Olomouc, 27.10.2004.
 70. Höschl C.: Neurodegenerativní působení glukokortikoidů? Krajský seminár Psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a FNsP, Medzilaborce, Múzeum Andyho Warholla, 28.10.2004.
 71. Höschl C.: Kritéria účinnosti dlouhodobé léčby schizofrenie. Seminár pre ambulantných psychiatrov, organizuje Eli Lilly ve spolupráce s Amepra, s.r.o., 29.-31.10.2004, Demänovská dolina, Tri studničky.
 72. Höschl C.: Neurobiologie bipolární poruchy. 1. Desitin symposium o afektivních poruchách, 13.11.2004, Praha, Průhonice.
 73. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Turné KRKA (symposium Úzkost – průvodní jev naší doby, organizuje firma Krka ve spolupráci s Amepra), Brno, 15.11.2004.
 74. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder, Talinn, Estonsko, organizuje f. Zentiva, 25.-27.11.2004.
 75. Höschl C.: Neurobiology of anxiety (Neurobiologie úzkosti). Central/East C.I.N.P. regional meeting, Brno, 9.-12.9.2004.
 76. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Přednáška (grand round), Praha, 3.LF UK, 11.12.2004.
 77. Höschl C.: Koncept schizofrénie ve 21.storočí. Lékařská fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Košice, 15.12.2004.
 78. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Biologické čtvrtky Centra teoretických studií (CTS), 16.12.2004.
 79. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Seminář neurologické kliniky FN u Svaté Anny v Brně 17.12.2004.
 80. "Höschl C., Šťastný F.: Buněčné mechanizmy neurodegenerativních změn v diskonekčním modelu schizofrenie. Odborné sympozium "Mortalita a morbidita schizofrenie", 47. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, 5.-9.1.2005.
 81. "Höschl C.: Blokáda 5-HT2 receptorů a inhibice reuptake serotoninu – fyziologie, farmakologie a klinické důsledky. Firemní sympozium f. Medicom "SARI – duální mechanizmus antidepresivního účinku". 47. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, 5.-9.1.2005.
 82. "Höschl C.: Neuroprotektivní účinek antidepresiv. Satelitní firemní sympozium Eli Lilly "Vliv psychofarmak na neuroplasticitu". 47. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, 5.-9.1.2005.
 83. Höschl C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Workshop "Znovu nalezená radost" (GlaxoSmithKline a Academia Medica Pragensis), Slovenská rep., Podbanské, hotel Permon, 24.-27.2.2005.
 84. Höschl C.: Neurovedy ako základ klinickeho vyskumu. LF UPJŠ, Košice, 8.3.2005.
 85. Höschl C.: Schizofrenie jako porucha zpracování informací. Filozofický seminář pořádaný Katedrou logiky FF UK, Centrem pro teoretická studia UK a Jednotou filosofickou. Praha, FF UK, 9.3.2005, 17:00 hod.
 86. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Evropský týden mozku 14.-20.3.2005, AV ČR, Praha, 16.3.2005.
 87. Höschl C.: Jak si připravit přednášku. Odborný seminář Komplexní léčba osteoporózy. 19.3.2005, Rychnov nad Kněžnou, pořádaný Osteocentrem Zlín, ÚVN Střešovice, LF UK Hradec Králové a FN Plzeň, Academia Medica Pragensis, f. MSD.
 88. Höschl C.: Jak si připravit přednášku. Odborný seminář Komplexní léčba osteoporózy. 9.4.2005, Luhačovice, pořádaný Osteocentrem Zlín, ÚVN Střešovice, LF UK Hradec Králové a FN Plzeň, Academia Medica Pragensis, f. MSD.
 89. Höschl C.: Klasifikacia duševnych poruch. LF UPJŠ Košice, 12.4.2005.
 90. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti aneb cesta do psychického pravěku. Ekologické dny, Olomouc 2005, 17.4.2005.
 91. Höschl C.: Základní dovednosti. Edukáčný program profesionálneho rozvoja mladých psychiatrov, Senec, 22.-24.4.2005, pořádný Psychiatrickou společností SLS a f. Servier.
 92. Höschl C.: Teoria depresie. LF UPJŠ Košice, 26.4.2005.
 93. "Höschl C.: Psychofarmaka a neutrofní buněčné mechanismy. Odborné setkání "Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění", II. ročník, Slovensko, Nízké Tatry, 29.4.-1.5.2005,pořádala Eli Lilly.
 94. Höschl C.: Transformation of psychiatry in the Czech Republic. Meeting of the Federation of European Academies of Medicine. Prague, Carolinum, 21 May 2005.
 95. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Odborné symposium "Terapeutická edukace v diabetologii". 27. -28.5.2005, Praha, hotel Čechie. Pořádají: sekce "Psychologické aspekty v diabetologii" při ČDS, Psychiatrické centrum Praha, Diabetologické centrum FN Motol.
 96. Höschl C.: "Schizophrenia as an information processing disorder". Vilnjus, Litva, 9.6.2005, organizováno f. Zentiva.
 97. Španiel F., Tintěra J., Hájek T., Dezortová M., Harantová P., Hájek M., Horáček J., Dockery C., Kožený J., Höschl C.: Studie s funkční magnetickou rezonancí – narušená funkční asymetrie CNS u schizofrenie. Sympozium Lateralizační aspekty psychiatrických onemocnění, 12. celostátní konference Biologické psychiatrie, Luhačovice 15.-18.6.2005. Psychiatrie, 9,2005, S2.
 98. Horáček J., Höschl C.: Parciální agonismus D receptorů v kontextu účinku atypických antipsychotik. Sympozim Bristol-Myers Squibb Nové horizonty v léčbě schizofrenie. 12. celostátní konference Biologické psychiatrie, Luhačovice 15.-18.6.2005. Psychiatrie, 9,2005, S2.
 99. Höschl C.: Nejnovější poznatky o mechanismu účinku antipsychotik. SR, Senec, 23.6.2005, pořádáno firmou Bristol Meyers Squibb ve spolupráci s Ameprou.
 100. Höschl C.: Basic skills. Edukačný program pre mladých psychiatrov. SR, Jánská Dolina, 24.-26.6.2005. Pořádáno Psychiatrickou společností SR, firmou Servier SK ve spolupráci s Academia Medica Pragensis.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru