Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C.: "Dlouhodobá léčba deprese". Blansko (Eli Lilly), 5.4.1997.
 2. Höschl C.: "Univerzitní výzkum v ČR: srovnání se světem". Sympozium USA - SRN: Scientific research in universities, academies and extra-university institutions of central Eastern European Counries. Halle, 6.-9.4.1997.
 3. Höschl C.: "Prediction of Medical students academic performance". Evropský kongres WPA, Ženeva, Švýcarsko 23.- 26.4.1997.
 4. Höschl C.: "Socioeconomic aspects of Low Back Pain in Eastern Europe". Konference International society for the Study of the Lumbar Spine, Karolinum, Praha, 1.-3.5.1997.
 5. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Majer J., Strunecká J: "Preliminary study of lipid composition in different brain regions of the brain in Alzheimer´s disease". 41. konference "Progress in Alzheimer´s and Parkinson´s diseases". Eliat, Israel, 17. - 24.5.1997.
 6. Höschl C.: "Přírodní a humanitní vědy: dva světy?". Valné shromáždění Učené společnosti, Pražský hrad, 19.5.1997.
 7. Höschl C.: "Současné trendy v psychiatrii" (Neurovědy). Psychiatrické centrum Praha, 28.5.1997, 8:30 - 12:00 hod.
 8. Höschl C.: "Biologická psychiatrie r. 2000". 8. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice 12. - 15.6.97.
 9. Höschl C.: Vyzvaná přednáška na téma: "Rights and responsibilities of the psychiatric profession". Conference on "Human rights in psychiatric care", The Swedish Society of Medicine. Stockholm, Švédsko, 16. - 18.6. 1997.
 10. Höschl C.: Vyzvaná přednáška "How to include biological findings". 10. kongres ECNP, "Educational workshop in schizophrenia". Vídeň, 13.-17.9.1997. + poster s D. Řípovou.
 11. Höschl C.: "Věda a vzdělávání v ČR". Přednáška pro setkání Nadace Patria. Kašperské Hory, 7.-9.11.1997.
 12. Höschl C.: "Social and political correlates mental disorders in the Czech Republic". Thematic WPA Conference "The synthesis between psychopharmacology and Psychotherapy", Jerusalem, Israel, 14.-21.11.1997.
 13. Höschl C.: "Deprese", Eli Lilly, Velké Losiny, hotel Diana, 28.11.1997,
 14. Höschl C.: "Deprese". Přednáška pro internisty (Eli Lilly), Čeladná u Frýdlantu nad Ostravicí, hotel Srdce Beskyd, 29.11.1997.
 15. Höschl C.: "Deprese". Přednáška pro internisty (Eli Lilly), Hradec Králové, ALDIS, 4.12.1997.
 16. Höschl C.: "Deprese". Přednáška pro internisty (Eli Lilly), Hotel Rustical, Červený kopec, Brno, 5. 12. 1997,
 17. Höschl C.: "Deprese". Přednáška pro internisty (Eli Lilly), hotel Duo, Praha 9, 6.12.1997
 18. Höschl C.: Psychotropní účinky hormonů. 40. Psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-9.1.1998,
 19. Höschl C.: "New medical curriculum". I. mezinárodní konference o curriulu na lékařských fakultách, 3.LF UK, Praha, 9. – 10. 1. 1998.
 20. Höschl C.: "Biologická psychiatrie roku 2000". 4. národní kongres Maďarské psychiatrické společnosti, Budapest 28.1.–1.2.1998.
 21. Höschl C.: "Psychotropní účinky hormonů". 63. celoústavní seminář Psychiatrického centra Praha, 10.3.1998.
 22. Höschl C.: "Genomické účinky antidepresiv". 3. slovenský psychiatrický sjezd, Košice 21.-23.5.1998.
 23. Höschl C.: "Teorie deprese". II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 11.-14.6.1998.
 24. Höschl C.: "Hormony a léčba deprese". II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 11.-14.6.1998.
 25. Höschl C., Klein Z.: "Etologie deprese". II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 11.-14.6.1998.
 26. Christodolou G., Höschl C.: "Education and training in psychiatry in Europe" (debate). 9th Congress of the Association of European psychiatrists, Copenhagen, 20.-24.9.1998, DEB-35, 22.9. 1998 13:00 - 15:00 hod.
 27. Höschl C.: "Schizophrenia revised?" LINF, Copenhagen National Museum, 20.9.1998, 19:30.
 28. Ackenheil M., Höschl C. (Co-chair): "Should nosological classification continue to ignore biological reality and psychopharmacological treatment?" 9th Congress of the Association of European psychiatrists, Copenhagen, 20.-24.9.1998, S-38, 22.9.1998, 15:30-17:30.
 29. Höschl C.: "Současné trendy v psychiatrii". Sympozia Nové trandy v biologické psychiatrii. Konference biologické psychiatrie, Poděbrady, Hotel Bellevue, 1.-3.10.1998.
 30. Höschl C.: Předsednictví symposia a debat o Exgrapyramidových poruchách. Limbach, Slovenská republika, 7.-9.10.1998.
 31. Höschl C.: "Je čas k revizi diagnózy schizofrenie?" 7. psychofarmakologické symposium. Smolenice, Slovenská republika. 14-17.10.1998.
 32. Höschl C.: "Psychotropní účinky hormonů" IPVZ Praha , 19.10.1998 (Workshop "Mozek a chování").
 33. Höschl C.: Je čas revidovat koncept schizofrenie? 14. výjezdní zasedání Vědecké rady Centra teoretických studií UK (CTS), Zahrádky u České Lípy, 6.-8.11.1998.
 34. Höschl C.: Schizofrenie a moderní trendy v její léčbě. Společensko-odborný seminář firmy Eli Lilly se zaměřením na téma "Schizofrenie a její léčba". 27. - 28. 11. 1998, hotel U Crlíků, Tetčice (Rosice v okr. Brno - venkov).
 35. WPA Workshop 1998: Budapest Young Psychiatric Research Training Program - Faculty member. Maďarsko, Budapešť, 5.-8.12.1998. Seminars: "How to write CV", "How to write a paper", "How to write a letter", "How to read a paper" + participation in Panes Discussions /Faculty: D. Goldberg, N. Sartorius, J. Furedi).
 36. Höschl C.: Choroba a tvorba. Přednáška pro Solvay Pharma, Bertramka, Praha, 10. 12. 1998.
 37. Cyril Höschl, M.D., Jiří Horáček, M.D., Mariana Kuzmiaková, M.D.: Central Serotonergic Activity and Insulin Sensitivity in Healthy Volunteers. Abstract NR348, APA, Washington DC, May 18, 1999, 3:00-5:00 pm.
 38. Höschl C.: Stres a deprese (sympozium Psychofarmakologie a stres). 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 5.-9.1.1999.
 39. Höschl C.: Je deprese psychickou bolestí? (sympozium Bolest a deprese). 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 5.-9.1.1999.
 40. Höschl C.: Lundbeck International Psychiatric Institute. 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 5.-9.1.1999.
 41. Horáček J., Kuzmiaková M., Höschl C., Bahbouch R.: Vztah mezi centrální aktivitou serotoninem a senzitivitou k inzulinu u zdravých dobrovolníků. 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 5.-9.1.1999.
 42. Höschl C.: Psychofarmaka a chování. Vzdělávací program České neuropsychofarmakologické společnosti. zámek Třešť, 6.2.1999.
 43. Höschl C.: Možnosti léčby Alzheimerovy demence. Symposium "Stárnutí", Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 4, Krč, 9.2.1999.
 44. Höschl C.: Jakým způsobem ovlivnila atypická neuroleptika diagnostiku schizofrenie? Seminář Psychiatrické kliniky LF UK v Plzni, 11. 2. 1999.
 45. Höschl C.: Alzheimerova demence. Vedoucí diskusního panelu. Galén, Faustův dům - Akademický klub, Praha, 2.3.1999, 16:00-19:30 hod.
 46. Höschl C.: Je deprese důsledkem stresu? 71. celoústavní seminář Psychiatrického centra Praha, 9.3.1999, 14:00-16:00 hod.
 47. Höschl C.: Teorie deprese. III. interní klinika 1.LF UK, 8.4.1999. Přednáška pro gymnazisty organizovaná časopisem Vesmír.
 48. Höschl C.: Jak ovlivnila atypická neuroleptika diagnostický rozhodovací proces. Přednáška pro psychiatry Východočeského a Jihočeského kraje. Eli Lilly, Horní Cerekev 9.4.1999.
 49. Höschl C.: Workshop "Tvorba a prezentace kazuistik". Pro psychiatry Východočeského a Jihočeského kraje. Eli Lilly, Horní Cerekev 10.4.1999.
 50. Höschl C.: "Etika a psychiatrie". Přednáška pro Křesťanskou akademii. Mladá Boleslav, Fara Českobratrské církve evangelické. 22.4.1999, 19:00-21:00 hod.
 51. Höschl C.: lektor workshopu WPA: "Basic skills for young scientists". Hotel Sen, Senohraby, 6.-9.6.1999.
 52. Höschl C.: "Poruchy chování, jejich diagnostika a léčba", přednáška pro Spolek lékařů, Academi centrum FT VUT Zlín, 23. 6. 1999.
 53. Předsednictví sympozia "Social psychiatry/Religion & Psychiatry". FC-39, 11th World Congress of Psychiatry, Hamburg, 6.-11.8.1999.
 54. Gaebel W., Stahl M., Lieh-Mak F., López-Ibor J.J., Höschl C.: The Psychiatrist on New Tresholds. Plenary Track Forum P-21. 1th World Congress of Psychiatry, Hamburg, 6.-11.8.1999.
 55. Höschl C.: "Abuse of psychiatry: Experience for Future". S-420-3, 1th World Congress of Psychiatry, Hamburg, 6.-11.8.1999.
 56. Höschl C., Anděl M., Horák J.: An integrated medical curriculum. Prezentace v rámci konference Asociace pro lékařské vzdělávání v Evropě (AMEE). 29.8. - 1.9.1999, Linköping, Švédsko.
 57. Höschl C.: "Jak psát kazuistiku", "Jak číst odborný článek". Seminář pořádaný Janssen-Cilag. Hotel Prachárna u Olomouce, 10.9.1999, 15:00-15:45 hod.
 58. Höschl C.: "Co je nového v psychiatrii?" Přednáška pro psychiatry, Liberec, 15. 9. 1999, 17:00-19:00 hod.
 59. Höschl C.: XII. ECNP (European College of Neuropsychopharmacology). Poster "Insulin receptors and central serotonergic neurotransmission". Londýn, 24.9.1999, 11:00-14:00 hod.
 60. Höschl C.: Seminář na téma "Jak psát kazuistiku" a diskuse o léčbě atypickými neuroleptiky. Konference psychiatrů Středočeského kraje pořádaná Janssen-Cilag. Staré Splavy, 8. 10. 1999, 16:00-17:00 hod.
 61. Höschl C.: Mirtazapin a poruchy spánku. Horní Cerekev, seminář pořádaný f. Organon. 9. 10. 1999.
 62. Höschl C.: "Iracionalita boje proti iracionalitě". Asociace Římského klubu, Praha, 14. 10.1999, 16:00-18.00 hod.
 63. Höschl C.: "Budoucnost psychiatrie". Přednáška při příležitosti oslav 80. výročí Lékařské fakulty a Psychiatrické kliniky v Brně. 22. 10. 1999, 9:30-9:50 hod.
 64. Höschl C.: "Stres a deprese". Přednáška na Celostátním kongresu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Karlovy Vary, 12.11.1999, 10:00-10:30 hod.
 65. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M., Bahbouh R., Anděl M.: The relationship between central serotonergic acitivity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Přednáška na 3. konferenci České společnosti neurověd. Praha, 15. 11. 1999, 15:40-16:00 hod.
 66. Höschl C.: seminář na téma "Jak psát kazuistiku" a "Jak psát vědecký článek". Seminář pořádaný firmou Janssen-Cilag, Štramberk, 26. 11. 1999.
 67. Höschl C.: Vliv mirtazapinu na spánek. Sympozium fy Organon, 42. Česko-Slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 4. 1. 2000, 14:00 – 15:00 hod.
 68. Höschl C.: Mechanismus účinku lithia. Přednáška v sympoziu Thymoprofylaktika, 42. Česko-Slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 5. 1. 2000, 18:00-19:30 hod.
 69. Höschl C.: Etické otázky psychiatrie, Včasné rozpoznání duševních chorob, Teorie deprese. Přednáška pro učitele Východočeského kraje, Pedagogické centrum Hradec Králové, 15.2.2000.
 70. Höschl C.: 3dimenzionální model osobnosti a libostní struktury mozku. Přednáška pro Učenou společnost, Praha, 15. 2. 2000.
 71. "Höschl C.: Molekulární biologie a genetika v psychiatrii (v rámci cyklu přednášek "Biologické čtvrtky ve Viničné). 23. 3. 2000, 17:00-19:00 hod., Přírodovědecká fakulta UK.
 72. Höschl C.: Jazyková metafora v přírodních vědách. Přednáška pro Eli Lilly, Jindřichův Hradec, 31. 3. 2000.
 73. Höschl C.: Formální aspekty ústních a písemných prací. Přednáška pro Eli Lilly, Jindřichův Hradec, 1.4.2000.
 74. Höschl C.: Genetika v psychiatrii. Plzeň, Lochotín, 13. 4. 2000.
 75. Höschl C.: Teorie deprese. Hořovice, přednáška pro a. s. Léčiva, 19. 4. 2000, 17.-18:30 hod.
 76. Höschl C.: Molekulární genetika v psychiatrii. Přednáška na Symposiu molekulární genetiky, Jihlava, 28. 4. 2000.
 77. Höschl C.: Mechanismy účinku vybraných psychofarmak. Přednáška na internistickém semináři 3.LF UK. 4.5.2000, 8:00-9:00 hod.
 78. Höschl C. : Molekulární psychiatrie - sci-fi nebo realita? Přednáška na Valném shromáždění Učené společnosti, Pražský hrad, 15. 5. 2000.
 79. Höschl C.: Vztah deprese k mortalitě ve vyšším věku. Satelitní symposium firmy Smith Kline Beecham, 3.kongres Psychiatrické spol. ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 15. – 18. 5. 2000.
 80. Höschl C.: Konceptuální model deprese. Satelitní symposium firmy Pharmacia Upjohn, 3.kongres Psychiatrické spol. ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 15. – 18. 5. 2000.
 81. Höschl C.: Alternativní postupy v léčbě deprese. Symposium "Neurobiologické principy psycho-neuro-farmakoterapie". 3.kongres Psychiatrické spol. ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 15. – 18. 5. 2000.
 82. Höschl C.: Znamenají nová antidepresiva pokrok? Satelitní symposium firmy Pierre Fabre Medicaments. 3.kongres Psychiatrické spol. ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 15. – 18. 5. 2000.
 83. Höschl C.: Psychiatrie pro praktické lékaře. Pořádá f. Solen, Rakousko, Zaunhof, Pitztalské údolí, 16. – 21. 5. 2000.
 84. Höschl C.: Mechanismus účinku antidepresiv. Přednáška na 4. Slovenském psychiat­rickém sjezdu, Žilina, 22. – 24. 6. 2000.
 85. Höschl C.: Mechanismus účinku Lithia. Přednáška na 4. Slovenském psychiatrickém sjezdu, Žilina, 22. – 24. 6. 2000.
 86. Höschl C.: Prediction in Psychiatry: An Overview. 2nd International Congress on Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology, Rhodos, Greece, 15. – 19.7.2000.
 87. Höschl C.: The theory of depression. IV World Congress of Depressive Disorders and International Symposium of Violence and Aggressive Behavior. 13. - 17. 9. 2000, Argentina, Mendoza.
 88. Höschl C. Predikce v psychiatrii. Workshop Janssen Cilag, Pec pod Sněžkou, 23. 9. 2000.
 89. Höschl C.: Teorie deprese. Přednáška pro neurochirurgy, Ústřední vojenská nemocnice Praha, 26.9.2000, 14:00 hod.
 90. Höschl C.: Teorie deprese - pro neurochirurgii. Ústřední vojenská neemocnice Praha, 26. 9. 2000.
 91. Höschl C.: Alternativní přístupy k léčbě deprese. VIII. psychofarmakologické symposium, Smolenice, Slovenská republika, 1. – 2. 10. 2000.
 92. Höschl C.: Deprese, přednáška organizovaná f. Pierre Fabre, Psychiatrická léčebna Brno - Černovice, 11. 10,. 2000.
 93. Höschl C.: Alternativní postupy v léčbě deprese. Jihočeské dny psychiatrů, Písek, 13. - 14. 10. 2000.
 94. Höschl C.: Molekulární genetika v psychiatrii. Přednáška na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, 18. 10. 2000.
 95. Höschl C.: Psychiatry: subspecialisation and relationship with other disciplines, 29.10.2000. Přednáška na 10. kongresu AEP 2000 (Asociace evropských psychiatrů), Praha, 28.10. – 1.11. 2000.
 96. Höschl C.: Workshop o schizofrenii. Pořádaný f. Janssen-Cilag, Rakousko, Pitztal, 7. - 10. 11. 2000.
 97. Höschl C.: Léčba deprese ve světle novych poznatků o mechanismu účinku psychofarmak. Pořádala f. Wyeth-Lederle, Praha, 15. 11. 2000.
 98. Höschl C.: Etiopatogeneze schizofrenie (Etiopathogenesis of schizophrenia). Přednáška pro firmu Astra Zeneca, Asuán, Egypt, 31. 11. 2000 (symposium 28.11. – 5. 12. 2000).
 99. Höschl C.: Etiology, classification and epidemiology of bipolar disorders (Historie, klasifikace a epidemiologie bipolárních poruch.). 1st International symposium on Bipolar Disorders. Vyžádaná plenární přednáška pro Německou společnost pro bipolární poruchu. Hamburg, 7. – 9. 12. 2000.
 100. Höschl C.: "Etiopatogeneze schizofrenie". 43. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 6. – 10. 1. 2001, Lázně Jeseník.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru