Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C. Burnout syndrom. Sympozium Servier, 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník 11.1.2018
 2. Höschl C. Víc než nová možnost léčby. Úvod. Sympozium Janssen-Cilag, 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník 11.1.2018
 3. Höschl C. 69 let lithia a česká psychiatrie. 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník 10.-14.1.2018
 4. Höschl C. Projekt Cosmos – Komorbidity v psychiatrii a neurologii. Sympozium Krka, 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník 12.1.2018
 5. Höschl C. Máme kus duše i ve střevech? 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník 10.-14.1.2018
 6. Höschl C. Placebo. Učená spolecnost, 16.1.2018. Od minuty 38:00
 7. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Ústí n. Labem
 8. Höschl C. Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Psychobraní, 3.LFUK, 21.2.2018
 9. Höschl C. Psychological Sources of Power and Ethics. Avast, Prague, 22.2.2018
 10. Höschl C. Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 1.3.2018, Clarion Congress Hotel Olomouc
 11. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Centrum současného umění DOX, Praha 8.3.2018. Video z přednášky viz Životopis/Videa
 12. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Týden mozku, Praha 13.3.2018
 13. Höschl C. Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 15.3.2018, Holiday Inn Brno
 14. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Podíl genů a prostředí na utváření osobnosti a rozvoji duševních poruch. 13. ročník kurzu Současná chemie, PřF UP Olomouc.
 15. Höschl C. Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 29.3.2018 Iris hotel Eden Praha
 16. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. ČVUT, FEL, 4.4.2018
 17. Hoschl C. Personality disorders. Neurobehavioral Sciences II, 5.ročník 3.LFUK, NUDZ Klecany
 18. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. XXXVIII. Odborný seminář EDIPO, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Martinice, Březnice 6.4.2018
 19. Höschl C. Výraz tváře a subjektivně prožívané štěstí. Konference štěstí, Česká asociace studentů psychologie, PF UK, 7.4.2018
 20. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Nejvyšší správní soud, Brno, 10.4.2018
 21. Höschl C. Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. X. kongres české glaukomové společnosti s mezinárodní účastí, Olomouc 12.-14. dubna 2018
 22. Höschl C. Úvodní přednáška a moderování debaty na téma "Jak daleko vidíme do budoucnosti schizofrenika?" Jarní symposium Lundbeck, Brno 14.4.2018
 23. Höschl C. Je ADHD historické novum? Caféidoskop, Praha 17.4.2018
 24. Höschl C. Psychologické zdroje moc a etika. VIII. Česko-slovenské neuropsychiatrické sympózium, Kúpele Červený Kláštor, 20.-21.4. 2018
 25. Höschl C. Výraz tváře jako okno do duše. Siemens, Olomouc, 25.4.2018
 26. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Nemocnice Jihlava, 10.5.2018
 27. Höschl C. Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Vyzvaná přednáška. Kongres pediatrů a dětských sester. XXXV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc, 11.–12. května 2018
 28. Höschl C. Duše jako imunomodulátor. Nemocnice Písek, 17.5.2018
 29. Höschl C. Máme kus duše i ve střevech? IV. ročník Klostridiového dne – 19. 5. 2018, Olomouc
 30. Höschl C. Neurobiologie schizofrenie. Kurs pro postgraduální studenty oborové komise Neurovědy, Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 31. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Městské divadlo Český Krumlov, 26. 5. 2018,
 32. Höschl C. Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Moutfort, Luxembourg, 29.5.2018.
 33. Höschl C. Umění a neurovědy - o vývoji a smyslu lidské kultury. Meltingpot, Colours of Ostrava, 18.7.2018
 34. Höschl C. Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. Běstvinka, letní tábor Národního institutu dětí a mládeže MŠMT, Běstvina 21, 538 45 Běstvina, 26.7.2018,
 35. Höschl C.: Umění a neurověda. Akademické týdny, Sněžné v Orlických horách, 3.8.2018
 36. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. 12. sociální konference - Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Zámek Litomyšl, 5.9.2018
 37. Höschl C. Výraz tváře jako okno do duše. 12. sociální konference - Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Zámek Litomyšl, 5.9.2018
 38. Höschl C. Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření. 12. sociální konference - Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Zámek Litomyšl, 6.9.2018
 39. Höschl C. Je ADHD historické novum? 12. sociální konference - Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Zámek Litomyšl, 6.9.2018
 40. Hoschl C. Vrozené a naučené v chování. Obchodní komunikace - vzdělávací akce Continental Barum s.r.o., hotel Mědínek, Kutná Hora 7.9.2018
 41. Hoschl C. Výraz tváře jako okno do duše. Obchodní komunikace - vzdělávací akce Continental Barum s.r.o., hotel Mědínek, Kutná Hora 7.9.2018
 42. Höschl C. Umění a (neuro)věda. Městské kulturní centrum Mělník a FOKUS Praha, MEKUC Mělník 10.9.2018
 43. Höschl C. Osobnost a tvorba v hudbě. 13. kongres českých pediatrů a sester, CUBEX CENTRUM PRAHA, 13.- 15.9.2018
 44. Höschl C. User-Friendly Long-Acting Injection Treatment With an Antipsychotic. Beirut Convention Centre, Beirut, Lebanon 20.9.2018
 45. Höschl C. User-Friendly Long-Acting Injection Treatment With an Antipsychotic. Dubai, 21.9.2018
 46. Höschl C. User-Friendly Long-Acting Injection Treatment With an Antipsychotic. Kuwait Center of Mental Health, 23.9.2018
 47. Höschl C.: Psychologické zdroje moci a etika. Konference v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu Aktuální trendy digitálního vzdělávání v Olomouckém kraji aneb Co by měl dnes Jan Amos na ploše. Olomouc, 1.10.2018.
 48. Höschl C.: Neurobiologie deprese. Přednáška v rámci semináře na celookresním volebním shromáždění členů OS ČLK Svitavy. Ve spolupráci se Spolkem lékařů Litomyšl ČLS J. E. Purkyně. Litomyšl, 10.10.2018.
 49. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor. Přednáška v rámci semináře na celookresním volebním shromáždění členů OS ČLK Svitavy. Ve spolupráci se Spolkem lékařů Litomyšl ČLS J. E. Purkyně. Litomyšl, 10.10.2018.
 50. Höschl C.: Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Ekonomická konference IKEM, Park Holiday Congress, Benice, 11.10.2018.
 51. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Kongres plastické a rekonstrukční chirurgie, Olomouc, 12.10.2018.
 52. Höschl C. Pathophysiology of anxiety. Přednáška pro zahraniční studenty MNVII, 5. ročník, 3.LFUK, 16.10.2018
 53. Höschl C. Multimodalita nejen ve světě deprese. Symposium Angelini, Místodržitelský palác, Brno, 18.10.2018
 54. Höschl C. The Source of Human Power and Ethics. Mezinárodní mezioborová konference Osudy velkých lidských skupin 1918-2018, Praha 2018
 55. Höschl C. Placebo – podvod nebo užitečný nástroj? Seminář Kardiocentra IKEM, Kongresové centrum IKEM, Praha 4 - Krč, 19.10.2018
 56. Höschl C. Komorbidita v psychiatrii: konceptuální a terapeutické výzvy. Sympozium Krka, Trojský zámek, Praha 23.10.2018
 57. Höschl C.: Úzkostné poruchy - neurobiologie. Výuka v modulu Neurobehaviorální vědy I, 4. ročník, 3.LF UK, 30.10.2018.
 58. Höschl C. Komorbidita v psychiatrii: konceptuální a terapeutické výzvy. Sympozium Krka, Brno, zámek Slavkov. 30.10.2018.
 59. Höschl C.: Patofyziologie deprese. přednáška v modulu Neurobehaviorální vědy II, studenti 5. ročníku 3.LF UK, 31.10.2018.
 60. Höschl C. Multimodalita nejen ve světě deprese. Galerie Hauch, Praha, 31.10. 2018
 61. Höschl C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Kongres ambulantní diabetologie "Aktuality v diabetologii Poděbrady 2018". 1.11.2018, Poděbrady.
 62. Höschl C. Psychologické zdroje moci a etika. UniMeC, Plzeň 2.11.2018
 63. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Kirwitzerův den. Františkánský klášter, Kadaň, 3.11.2018
 64. Höschl C. Lékař jako posel špatných zpráv. XX. česko-slovenské dialogy o bolesti, Hotel DUO praha, 8.11.2018
 65. Höschl C.: Podíl genů a prostředí na chování a prožívání. VŠE v rámci předmětu Inovace a podnikání. Praha, 16.11.2018.
 66. Höschl C. Naučená bezmocnost, stress a syndrom vyhoření. XIII. Ročník konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018. Praha, 23.11.2018
 67. Höschl C. Stres a jeho důsledky, o kterých jste možná nevěděli... Symposium Role sympatiku v dnešní době. Ostrava, 27.11.2018
 68. Höschl C. Máme kus duše i ve střevech? Mezinárodní mezioborová vědecká konference "Psychoterapia - sztuka czy technologia? Slezská univerzita v Cieszyne, Polsko, 28.11.2018
 69. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. XI. Kongres ČLA "Všechny odstíny šedi - krev blahodárná i nebezpečná. 29.11.-1.12.2018, Mariánské Lázně.
 70. Höschl C. Bedřich Smetana: Choroba a tvorba. „Na přímo“ s psychiatrem Cyrilem Höschlem. Festival Pražské jaro, Kostel Sv.Vavřince, Praha 1, 3.12.2018
 71. Höschl C. Stres a jeho důsledky, o kterých jste možná nevěděli... Symposium Sympatikus a srdce. Kongresové centrum ČNB, 11.12.2018
 72. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. BIOCEV, Vestec, 12.12.2018
 73. Höschl C. Psychopatologie slavných skladatelů. XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry. IKEM, 13.12.2018
 74. Höschl C. Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Krajský úřad, Hradec Králové, 2.1.2018
 75. Höschl C. Neurobiologie schizofrenie. 3.LFUK, 8.1.2019
 76. Höschl C.: Organická porucha mozku a životní dráha: slavná kasuistika - Bedřich Smetana. Povině volitelný kurz Biologické psychiatrie, 3.LFUK a NUDZ, 9.1.2019
 77. Höschl C. Je ADHD historické novum? 32. Šamánkovy Poděbrady a 42. Motolský seminář, Poděbrady, 10.- 12.1.2019
 78. Höschl C. Psychopatologie slavných skladatelů. Plenární přednáška na 61. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník, 18.1.2019
 79. Höschl C. Komorbidity v psychiatrii. Sympozium fy KRKA, 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 18.1.2019
 80. Höschl C.: Léčba schizofrenie: naděje nebo nadměrná očekávání? Sympozium fy GEDEON RICHTER, 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 18.1.2019
 81. Höschl C.: Psychologické zdroje moci a etika. 4. ostravská konference soudních znalců, Ostrava, 20.1.2019 (viz též abstrakta)
 82. Höschl C. Stres a jeho důsledky, o kterých jste možná nevěděli... Symposium Role sympatiku v dnešní době. Brno, 24.1.2019
 83. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Festival "Na hlavu", Městská knihovna, Praha, 3.2.2019
 84. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. XXXI. bohnické sexuologické dny, Praha 21.2.2019
 85. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. XIII. kongres primární péče, Praha 22.2.2019
 86. Höschl C. Role placeba a noceba v účinnosti léku. 5. ročník Biosimilars, budoucnost biologické léčby. ČAFF, Praha - Motol, 28.2.2019
 87. Höschl C. Logika vědeckého zkoumání. Biologické inspirace informatiky, AVČR 7.3.2019
 88. Höschl C. Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Týden mozku, AVČR, Praha 13.3.2019
 89. Höschl C. Schizofrenie a imunitní systém. Vyzvaná přednáška. 40. Imunoanalytické dny, Plzeň, 17.-19.3.2019
 90. Höschl C. Je ADHD historické novum? Katedra psychologie Filosofické fakulty Ostravské univerzity, Centrum PANT, Ostrava 20.3.2019.
 91. Höschl C. Psychologické zdroje moci a etika. Katedra psychologie Filosofické fakulty Ostravské univerzity, Centrum PANT, Ostrava 20.3.2019.
 92. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Seminář Exekutorského úřadu Přerov, Olomouc 21.3.2019.
 93. Höschl C. Je ADHD historické novum? 12. ročník festivalu kazuistik z pediatrie. Žilina, 22.-23. 3. 2019
 94. Höschl C. Je ADHD historické novum? 26. pedagogické dny, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 27.3.209.
 95. Höschl C. Výraz tváře jako okno do duše. Obecní dům Kokos, Bedřicha Smetany 55, Nymburk
 96. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Cyklus Věda pro veřejnost. Mikrobiologický ústav AVČR, Centrum Algatech a Gymnázium Třeboň. Třeboň, 11.4.2019
 97. Höschl C. Multimodalita nejen ve světě deprese. Ostrava, 17.4.2019
 98. Höschl C. Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. XV. Festival kazuistik, Luhačovice 26.4.2019
 99. Höschl C. Psychologické zdroje moci a etika. 29. Ekologické dny Olomouc, 27.4.2019
 100. Höschl C. Duše jako imunomodulátor. Konference On/in/under the skin, Velké Bílovice, 27.4.2019

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru