Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Mohr P., Bendová E., Březina R., Vacková J., Vojáčková Š., Höschl C.: Léčba depresivních nemocných jasným bílým světlem. 4. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 4.-7.9. 1989.
 2. Höschl C.: Psychoneuroendokrinologie. Postgrad. kurs (školicí místo v endokrinologii). ILF, Praha, (kolej), 21.9. 1989.
 3. David I., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M.: The C-EEG as a predictor of levoprotiline and maprotiline therapeutic efficacy. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, 1990 (Abstract).
 4. David I., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M.: The effect of single dose of levoprotiline and maprotiline on the C-EEG: repeated measures during 24 hours. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, 1990. (Abstract).
 5. David I., Albrecht V., Paluš M., Filip V., Höschl C., Dvořák I., Seifertová D.: C.EEG brain imaging after maprotiline or levoprotiline administration in major depressive episode. Int. symp. Mathematical approaches to brain functioning diagnostics, Praha, Sept. 3.-7. 1990. abstr. p. 22.
 6. Höschl C., Filip V., Albrecht V., David I., Šváb L., Michek J., Paluš M., Komzák M., Bornová L.: Time course of physiological changes (EEG, voice frequency) following single dose administration of levoprotiline and maprotiline. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10.-14. 1990, Abstr. P-11-3-20, p. 85.
 7. David I., Albrecht V., Höschl C., Paluš M., Filip V.: The dose-response C-EEG study of verapamil. 6th International Pharmaco-EEG Group -symposium, Göteborg, 1990. (Abstracts).
 8. Höschl C.: Člen panelu o antidepresivech a o neuroleptikách. 32. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 2.-6.1. 1990.
 9. Höschl C.: Účinky psychofarmak. Postgrad. kurs v toxikologii. Praha, ILF 10.1. 1990. (kolej Budějovická).
 10. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii. Postgrad. školicí místo před II. atestací z psych. Praha, ILF, 13.2. 1990.
 11. Höschl C.: Současné postavení neuroendokrinologie v behaviorálních vědách. Celostátní konference "Regulačné a integratívne funkcie v preventívnej a psychosomatickej medicíne". Pezinok, 24.-27. apríla, 1990.
 12. Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M., Seifertová D.: Der Einfluss von Levoprotilin und Maprotilin auf das Pharmako-EEG bei schweren depressiven Zuständen. Symposium Neue Antidepresiva, Hradec Králové, 26.-27. dubna 1990.
 13. Filip V., Höschl C., Seifertová D., Praško J., Šváb L., Bašný Z., Karen P.: Untersuchungsergebnisse zur Praediktion der therapeutischen Wirksamkeit von Levoprotilin und Maprotilin. Symposium Neue Antidepresiva. Hradec Králové, 26.-27.4. 1990.
 14. Höschl C., Kožený J.: Verapamil in affective disorders. Abstr. No. 35C, CME syllabus and proceedings summary. A.P.A. 143rd Annual Meeting, p. 177, New York, May 12.-17. 1990.
 15. Filip V., Höschl C., Kolomazník M., Fojtíková I., Seifertová D., Praško J., Karen P., Wendt G.: Comparative clinical trial of levoprotiline and maprotiline. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10.-14. 1990. Abstr. 0-11-9-1, p. 42.
 16. Höschl C., Vacková J., Janda B.: Mood stabilizing effect of verapamil. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14, 1990. Abstr. P-11-4-15, p. 95.
 17. Höschl C.: Rozhlas, pořad Satelit (rozhovor o dekádě mozku). ysíláno dne 19.12.1990 v 16.00 hod.
 18. Höschl C.: Sémantická metafora v psychoneuroendokrinologii. Předneseno před vědeckou radou 3.LF UK dne 19.12.1990 (video).
 19. Höschl C., Filip V., Albrecht V., David I., Šváb L., Michek J., Paluš M., Komzák M., Bornová L.: Time course of physio logical changes (EEG, voice frequency) following single dose administration of levoprotiline and maprotiline. 33.celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.-12.1.1991.
 20. Höschl C., Filip V.: XVII. kongres Collegia Internationale Neuro-Psychopharmacologicum. 33.celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.-12.1.1991.
 21. Höschl C.: Calcium channel blockers in psychiatry. 33.celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.-12.1.1991.
 22. Höschl C., Vacková J., Janda B.: Mood stabilizing effect of verapamil. 33.celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.-12.1.1991.
 23. Filip V., Höschl C., Kolomazník M., Seifertová D., Novotná H., Bornová L., Praško J., Albrecht V., David I., Fojtíková I., Šváb L., Karen P., Komzák M., Michek J., Paluš M., Wendt G.: Levoprotilin vs. maprotilin: prediktivní studie. 33. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jese ník, 8.-12.1.1991.
 24. Höschl C.: Psychoneuroendokrinologie. ILF, Praha, 12.2.91.
 25. Höschl C.: Psychoneuroendokrinologie v 80.letech. VI. zjazd neurochemikov, Tatranská Lomnica, 6.-8.5.1991.
 26. Filip V., Höschl C., David I., Albrecht V., Praško J. et al.: Kontrast mezi EEG profilem a klinickými účinky levoprotilinu. Věd. schůze psych. společnosti ČLS, Praha 5.6.1991.
 27. Höschl C., Filip V., David I., Seifertová D., Bornová L., Karen P.: Contrast Between EEG and Clinical Effects of Levo protiline. 5th World Congress of Biological Psychiatry, Flo rence, Italy, June 9-14. Biol.Psychiat. (Suppl.), 29, 1991, 11S, p.634S.
 28. Höschl C.: Duševní zdraví z hlediska psychiatrie. Drimlovy dny, Poděbrady 10.9.91.
 29. Höschl C.: Psychofarmakologické paradigma. Křesťanská akademie, JČMF, mezioborový seminář, Praha 17.9.91
 30. Höschl C. (úvod a koordinace): Afektivní poruchy. Odpoledne NEUROVĚD, Lékařský dům, 19.11.91 (Spol.neurověd ČLS).
 31. Höschl C.: Psychofarmakologické paradigma. Seminář Interní kliniky Pod Petřínem, Praha 9.12.91.
 32. Höschl C.: Psychoneuroendokrinologie. Postgrad. kurs ILF, 16.3.92, PCP, pav.23, 9.00-12.00 h
 33. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii. Postgrad. kurs v biologické psychiatrii, ILF, Praha, 8.4.92
 34. Höschl C.: Psychiatrie na vysokých školách. Postgrad. kurs ILF, Praha, 18.5. 92.
 35. Höschl C.: Language metaphor in biology. Congress of Transpersonal Society, "Science, Spirituality and Global Crisis", Praha, June 20-25, 1992.
 36. Höschl C.: Prediction: nonsense or hope? Prediction in psychopharmacology, Satelite symposium of C.I.N.P., Praha, June 24-27, 1992.
 37. Filip V., Höschl C., Leština J., David I., Karen P., Seifertová D., Bornová E.: The test-dose effect and prediction of the antidepressant activity. Prediction in psychopharmacology, Satelite symposium of C.I.N.P., Praha, June 24-27, 1992.
 38. Albrecht V., David I., Paluš M., Filip V., Höschl C.: Does single-dose pharmaco-EEG predict the long term efficacy of maprotiline and levoprotiline? Prediction in psychopharmacology, Satelite symposium of C.I.N.P., Praha, June 24-27, 1992.
 39. David I., Filip V., Höschl C., Karen P.: The C-EEG as a predictor of levoprotiline and maprotiline therapeutic efficacy. Prediction in psychopharmacology, Satelite symposium of C.I.N.P., Praha, June 24-27, 1992.
 40. Höschl C.: Psychische Störung und Umwelt. 15. Donausymposion für Psychiatrie, Regensburg, October 7-10, 1992. Abstr. No. P1.02.
 41. Höschl C.: Psychoneuroendokrinologie. ILF, Budějovická, 2.12.1992
 42. David I., Filip V., Höschl C., Karen P.: Prediction of therapeutic outcome based on single dose effect of levoprotiline and maprotiline. 35. Annual Psychopharmacological Meeting, Jeseník Spa, Jan. 5-9, 1993.
 43. David I., Filip V., Höschl C., Karen P.: The effect of levoprotiline and maprotiline single dose on C-EEG during 24 hours. 35. Annual Psychopharmacological Meeting, Jeseník Spa, Jan. 5-9, 1993.
 44. Höschl C.: Health Research in C.C.E.E. Structure, problems, prospectives. WHO/EMRC Workshop on Medical Research, Praha, Jan. 12-13, 1993.
 45. Klener P., Höschl C., Pfeiffer I.: Inländisches Netzwerk der Gutachter. Workshop on Controlling Internal Grant Agency. Praha, Ministry of Health, Jan. 15-18, 1993.
 46. Höschl C.: Lékařský výzkum v zemích Východní a střední Evropy. Rada vysokých škol, Praha, Carolinum, 18.3.93.
 47. Höschl C.: The role of prediction in the contemporary science: Psychiatry as an example. Symposium "Human thought and Natural Science", Villa Vigoni, Menaggio, 28.3.-3.4.93
 48. Höschl C.: Predikce v psychofarmakologii. VII. Zjazd českých a slovenských neurochemikov, Tatranská Lomnica, 2.- 5.5.93 (abstrakt)
 49. Höschl C.: Biologické prekursory šílenství. III. výjezdní zasedání Centra teoretických studií UK (CTS), Slapy - hotel PROM, 7.-9. 5. 1993
 50. Höschl C.: Challenges in developing models for psychiatric education in Eastern Europe. IX. World Psychaitric Congress (WPA), Rio de Janeiro, Brasil. June 6-12, 1993.
 51. Sartorius N., Höschl C.: Biological Psychiatry in Eastern and Central Europe and in China. 1st International Congress on Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology, Rhodes, Greece, Sept. 13-17, 1993.
 52. Höschl C.: Prediction in Psychopharmacology. 1st Internatio nal Congress on Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology, Rhodes, Greece, Sept. 13-17, 1993.
 53. Libiger J., Höschl C.: Psychiatry in Czech Republic. 1st In ternational Congress on Hormones, Brain and Neuropsychophar macology, Rhodes, Greece, Sept. 13-17, 1993.
 54. Řípová D., Němcová V., Farská I., Papežová H., Höschl C.: Changes in platelet phospholipid content in treated and untreated schizophrenics. 6th ECNP Congress, Budapest, Oct. 10 - 14, 1993. Abstr.No 0180.
 55. Höschl C.: Psychofarmakologie. Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Viničná 7, 9.11.1993, 15.00 h
 56. Höschl C.: Psychopatologie I. Policejní akademie Praha, 7.12.1993
 57. Höschl C.: Psychopatologie II. Policejní akademie Praha, 8.12.1993
 58. Höschl C.: Biologické prekursory šílenství. Nadace pro založení české učené společnosti, AVČR, Praha, Nár.tř., 21.12.1993
 59. Höschl C.: Biologické prekursory šílenství. Přednáška pro doktorandské postgraduální studium. FgÚ 1.LFUK, Albertov, Praha 2, 16.5.1994, 13:00 h.
 60. Höschl C.: Současné trendy v psychiatrii. Přednáška pro doktorandské postgraduální studium. Psych. Centrum Praha, 1.6.1994, 8:30 h
 61. Höschl C.: Psychiatric training in Central and Eastern Europe. 7th Congress of Association of European Psychiatrists, 18-22 September 1994, Kodaň, Dánsko.
 62. Höschl C.: Logika vědeckého objevu. Epistemologie K.Poppera. Kurs neurověd, 3.LFUK, 1.11.1994
 63. Höschl C.: Logika vědeckého objevu. Epistemologie K.Poppera. Kurs biol. psychiatrie, 3.LFUK, 16.11.1994
 64. D.Řípová, V.Němcová, A.Strunecká, P.Mohr, C.Höschl: Effect of chlorpromazine in vitro on phosphoinositide signalling pathways in untreated schizophrenics and in control healthy subjects. Workshop on Critical Issues in the Treatment of Schizophrenia. Florencie, Itálie, 10.-12.3.1995.
 65. D.Řípová, V.Němcová, P.Mohr, A.Strunecká, C.Höschl: Postreceptorové signální systémy u schizofrenie. 37. Psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 3-7.ledna 1995.
 66. Höschl C.: Kalcium a Alzheimerova demence. 7.konference bio logické psychiatrie, Měřín, 29.-31.5.1995.
 67. D.Řípová, V.Němcová, A.Strunecká, C.Höschl: Inositol Lipid Signalling System in Schizophrenia. C.I.N.P. regional conference, Vienna-Praha, June 10-14, 1995.
 68. Höschl C.: "Is there causality in history?" Conference to celebrate the fiftieth anniversary of the publication of the Open society and its enemies. Praha, November 8-10, 1995.
 69. Höschl C.: Psychiatrie v České republice. Přednáška pro Eli Lilly, Parkhotel Průhonice, 20.11.95
 70. Höschl C.: Alzheimerova nemoc a kalcium. Přednáška v rámci večera věnovaného Alzheimerově demenci. Koordinátor C. Höschl. Společnost pro neurovědy, Lékařský dům, Praha, 21.11.95
 71. Höschl C.: Biologické předstupně šílenství. MINICON '95, Praha 24.-25.11.95. Pořadatel: Laboratorio dell'Imaginario Scientifico Trieste, Národní technické muzeum Praha & Klub Julese Vernea.
 72. Höschl C.: Léčba poruch nálady. Přednáška pořádaná Eli Lilly pro terénní psychiatry. Hotel Zámeček, Kbelnice u Jičína, 30. 3. 1996.
 73. Höschl C.: Léčba poruch nálady. Přednáška pořádaná Eli Lilly pro terénní psychiatry. Hotel Hladina, Slapy, 13. 4. 1996.
 74. Höschl C.: Deprese. Přednáška pro management Eli Lilly. Hotel Tulipán, Průhonice, 16. 4. 1996.
 75. Höschl C.: Léčba poruch nálady. Přednáška pořádaná Eli Lilly pro terénní psychiatry. Hotel Diana, Velké Losiny, 20. 4. 1996.
 76. Nejedlý A., Bodianová K., Höschl C.: Penis replantation - a case report. 1st International Meeting of the Czech and German Association of Plastic Surgeons. Mariánské Lázně, May 22-23, 1996.
 77. Höschl C., Sartorius N., Mohr P.: Comparison of Undergraduate and Postgraduate Psychiatric Training in Eastern Europe. XXth. C.I.N.P. Austrálie, Melbourne 23.-27.6.1996
 78. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Höschl C.: Inositol-Lipid Signalling System in Blood Platelets of Schi zophrenic Patients. XXth. C.I.N.P. Austrálie, Melbourne 23.-27.6.1996
 79. Řípová D., Němcová V., Höschl C.: Effects of Postmortem Interval on Phospholipid and Fatty Acid Composition in the Rat Brain. XXth. C.I.N.P. Austrálie, Melbourne 23.-27.6.1996
 80. Höschl C., Sartorius N., Mohr P.: Psychiatric Training in Eastern Europe. X. congres of World Psychiatric Association, Madrid, August 23 - 28, 1996.
 81. Höschl C.: "Challenges in Medical Graduate Studies". World summit of deans and experts on Health and medical education. Argentina, Buenos Aires, September 3 - 7, 1996.
 82. Höschl C.: "Perspektivy léčby Alzheimerovy demence". I. kongres gerontologie a geriatrie s mezinárodní účastí. Zlín, 11.-14.9.1996. (Vyzvaná přednáška).
 83. Höschl C.: "Pokroky v léčbě afektivních poruch". III. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi. Zlín, 11.-14.9.1996. (Vyzvaná přednáška).
 84. Höschl C.: "Syndrom narušené závislosti na odměně". III. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi. Zlín, 11.-14.9.1996. (Vyzvaná přednáška).
 85. Höschl C.: "Syndrom narušené závislosti na odměně". Mezinárodní seminář Psychiatrické kliniky LF Univerzity Palackého v Olomouci o atypických neuroleptikách "Ö STCH". Olomouc 18.-19.10.1996. (Vyzvaná přednáška). Pořadatel Doc. Bouček (LF UP) a f. Lundbeck.
 86. Přednáška a diskuse navazující na pořad Seniorklub vysílaný v ČT. Domov důchodců + penzion, Na hranicích 674 - Bohnice. 22.10.1996, 15:00 hod
 87. Přednáška a diskuse navazující na pořad Seniorklub vysílaný v ČT. Domov důchodců, Mirovická 19, Praha 8 - Kobylisy, 23.10.1996, 15:00 hod
 88. Höschl C.: Naléhavé problémy současnosti I.: Zdraví pro všechny, Praha, 4.11.1996.
 89. Höschl C.: Naléhavé problémy současnosti II: Kriminalita, Praha, 8.11.1996.
 90. Höschl C.: Naléhavé problémy současnosti III: Způsob života, stres, deprese, manželské konflikty, Praha, 11.11.1996.
 91. Höschl C.: přednáška na téma:Transformace studia medicíny - "Curriculum pro 21. století". Lékařský dům, 18.11.1996, 17:00 hod
 92. Höschl C.: přednáška na téma: "Chování jako fenotyp". Učená společnost, 21.1.1997.
 93. Höschl C.: Workshop Eli Lilly: "Stručný úvod o schizofrenii", "Dlouhodobá terapie deprese". Rakousko, Baden, 31.1.1997.
 94. Höschl C.: Workshop Eli Lilly:"Dlouhodobá terapie deprese". Rakousko, Baden, 31.1.1997.
 95. Höschl C.: "Hodnocení jako součást grantového řízení IGA MZ ČR". Workshop o grantovém systému pořádaný IGA MZ ČR. 13.2.1997, Praha 8.
 96. Höschl C.: vyžádaná přednáška: "Syndrom narušené závislosti na odměně". Psychiatrická klinika LF UK Plzeň, 20.2.1997.
 97. Höschl C.: vyžádaná přednáška pro nové kolegium LF UK Plzeň: "Curriculum lékařství pro 3. tisíciletí". 20.2.1997, 11:00 hod., Lékařská fakulta UK Plzeň.
 98. Höschl C.: "Chování jako fenotyp". Přírodovědecká fakulta UK, 13. 3. 1997, 17:15 hod.
 99. Höschl C.: "Chování jako fenotyp". Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, 19.3.1997.
 100. Höschl C.: "Schizofrenie". Blansko (Eli Lilly), 5.4.1997.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru