Přednášky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun dolu


 1. Havlík V., Höschl C.: Vliv nepřímých sympatolytik na adrenergní relaxaci hladkého svalu telecí trachey in vitro. Předneseno na XVII. stud. vědecké konferenci FVL UK, duben 1974.
 2. Höschl C.: Hormony a chování. Psychosom. sekce Purkyňovy společnosti. 1975.
 3. Höschl C.: Etologie a psychiatrie. TIS, Svaz pro ochranu přírody a krajiny, Př.F UK, 1978
 4. Höschl C., Volšan O.: Naše první zkušenosti s klinickým podáváním TRH (thyreotropin releasing hormone). 10.1. 1979. 21. celostátní psychofarmakol. konf., Lázně Jeseník 9.-13.1.1979.
 5. Höschl C.: Lékové interakce. Seminář VÚPs duben 1980.
 6. Höschl C.: Peptidy v psychiatrii. Seminář VÚPs, 24.1.1980.
 7. Höschl C.: Poruchy myšlení. Video-přednáška v rámci mezioborového semináře o myšlení, červen 1981, VÚPs. VŠE a VTS.
 8. Höschl C.: Vliv lithia na hodnotu TRH-testu. Předneseno na 23. celostátní psychofarmakologické konferenci Lázně Jeseník, leden 1981.
 9. Höschl C.: Nonverbální chování. Přednáška pro pacienty v rámci školení před II. atestací, ILF Praha, leden-únor 1981.
 10. Höschl C.: Etologie a psychiatrie. Přednáška pro SZP, ILF, leden 1981.
 11. Žantovský M., Höschl C., Adamcová Y., Nešporová B.: Dominantní hierarchie nemocných hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení: objektivní ukazatel? XVIII. mezioborová konference o experimentálním a klinickém výzkumu vyšší nervové činnosti. Nové Město na Moravě. 26.-29. října 1981.
 12. Höschl C.: Lithium influence on the TRH-test. III. world congress of biological psychiatry. Stockholm 28.6.-3.7.1981.
 13. Höschl C.: Referát o výsledcích prací z oblasti neuroendokrinologie, přednesených na III. svět. kongresu biol. psychiatrie ve Stockholmu, 1981. Jihomoravský krajský psychiatrický seminář Brno-Bohunice, 20. listopadu 1981.
 14. Höschl C.: Endokrinní otázky v biologické psychiatrii. Východočeský krajský psychiatrický seminář, Kbelnice u Jičína, 10. prosince 1981.
 15. Höschl C.: Vliv lithia na endokrinní systém. 24. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, leden 1982.
 16. Höschl C., Stárka L., Hendrychová Y.: Použití dexamethasonového supresního testu u psychiatrických nemocných. Věd. schůze sekce biol. psychiatrie. Psych. společnosti ČLS JEP, Praha, 5.5.1982.
 17. Höschl C., Stárka L.,, Hendrychová Y.: Dexamethasonový supresní test u psychiatrických nemocných. 8. celoštátny zjazd, Martin, 25.-27. srpna 1982.
 18. Höschl C., Stárka L., Hendrychová Y.: Dexamethasonový supresní test u psychiatrických nemocných. VIII. jugoslávsko- československý psychiatrický kongres, Šibenik, 7.-10. října 1982.
 19. Höschl C., Libiger J.: O knize Eccles J., Popper K.: The Self and Its Brain. Seminář matematických metod v psychologii a příbuzných oborech, Matematický ústav KU (akademik Katětov), Praha, středa, 13. října 1982, 11.00 hod.
 20. Höschl C.: O ženách pro ženy. Rozhovor pro anglické vysílání čs. rozhlasu určené Africe a Asii, anglicky. Vysíláno v pátek 5. listopadu 1982 v 16.30 hod na vlnách 41 a 49 m.
 21. Höschl C.: Evolučně stabilní strategie chování v interpretaci R. Dawkinse. Seminář matematických metod v psychologii a příbuzných oborech, Matematický ústav KU (akademik Katětov), Praha, středa 10. listopadu 1982, 11.00 hod.
 22. Höschl C.: Biologie sobectví a altruismu v pojetí R. Dawkinse. Seminář matematických metod v psychologii a příbuzných oborech. Praha, MÚKU, středa 8.12. 1982, 11.00 hod.
 23. Höschl C., Blahoš J., Kabeš J., Hessler M., Vaněček T.: Účinky verapamilu u afektivních poruch. 26. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 3.-7.1. 1984.
 24. Höschl C., Roth Z.: Test s tyreoliberinem u psychiatrických nemocných: Vícerozměrná lineární regresní analýza. 25. celostátní psychofarmakologická konference Lázně Jeseník, 4.-8.1. 1983.
 25. Ornstová J., Höschl C., Stárka L., Hampl R., Jaššová J.: Reprodukovatelnost dexamethazonového surpesního testu u psychiatrických nemocných. 25. celostátní psychoafarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1. 1983.
 26. Hendrychová Y., Höschl C., Stárka L., Roth Z., Hampl R., Jaššová J., Orustová J.: Dexamethasonový supresní test u psychiatrických nemocných: vícenásobná lineární regresní analýza. 25. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1.1983.
 27. Höschl C., Blahoš J.: Možnosti využití zásahu do kalciového metabolismu u psychiatrických nemocných. 25. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1. 1983.
 28. Höschl C.: Neuroendokrinologie a psychofarmakologie. Přednáška v postgrad. psychofarm. kurzu ILF, kolej ILF, Praha, 23.3. 1983, 8.00 hod.
 29. Blahoš J., Höschl C.: Kalcium z hlediska neuroendokrinologického. Slavnostní schůze České psychiatrické společnosti ČLS JEP u příležitosti 75. narozenin prof. E. Vencovského, Lék. dům, 13.4.1983, 15.00 hod.
 30. Höschl C.: Neuroendokrinologie a psychoarmakologie. Přednáška pro cyklický kurs pedopsychiatrů, ILF, Praha, 18.4.1983, 13.OO hod.
 31. Höschl C., Blahoš J.: Možnosti využití zásahu do kalciového netabolismu u psychiatrických nemocných. VII. čs.-polská konference, Hradec Králové 25.-28.4. 1983.
 32. Höschl C.: Monoaminergní řízení kortikotropní osy. Věd. schůze psychiat. společ. ČLS PK FVL, středa 1.6. 1983.
 33. Orntstová J., Jaššová J., Höschl C., Stárka L., Roth. Z.: Specifický laboratorní test pro určení primární deprese. Věd. schůze psychiatr. společ. ČLS PK FVL UK, Praha, 1.6. 1983.
 34. Höschl C.: Monoaminergní řízení hormonální sekrece. Prac. schůze psychofarmakologické sekce PS ČLS JEP. Lékařský dům, Praha, 14.6. 1983.
 35. Blahoš J., Svoboda Z., Zárubová V., Höschl C., Šrámek P., Šimečková A.: The effect of calcium and calmodulin antagonists on the metabolism of calcium and glucose. International symposium Hormones and the cardiovascular system, Praha, 4.-7. July, 1983.
 36. Höschl C., Blahoš J., Kabeš J., Hessler M.: Pokus o terapeutické využití vlivu verapamilu u afektivních onemocnění. 1. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 12.-15. září 1983.
 37. Höschl C., Stárka L., Roth Z., Jaššová J., Ornstová J., Hampl R.: Některé vlivy měnící hodnotu dexamethasonového supresního testu v psychiatrii. 1. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 12.-15. září 1983.
 38. Blahoš J., Höschl C.: Perspektivy klinického využití kalciotropních látek v psychiatrii. 1. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 12.-15. září 1983.
 39. Höschl C.: Biologická hlediska v současné psychiatrii. Československo-sovětská konference k filosofickým otázkám medicíny při příležitosti 30. výročí založení ILF, Praha, 5.-7. října 1983.
 40. Höschl C., Blahoš J., Hessler M., Jaššová J., Ornstová J.: The therapeutical use of verapamil in affective disorders. IV. symposium psychopharmacologicum participatione internationali. Bratislava - Smolenice, 17.-21.10. 1983.
 41. Bakeš K., Zárubová V., Blahoš J., Höschl C.: Některé metabolické důsledky inhibičního vlivu neuroleptik na calmodulin. 26. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 3.-7.1. 1984.
 42. Kabeš J., Höschl C.: Účinnost lorazepamu u ambulantních nemocných. 9. celostátní psychiatrický sjezd Praha, 24.-27. dubna 1984.
 43. Höschl C., Blahoš J., Hessler M., Kabeš J.: Centrální účinky blokátorů kalciového kanálu. 9. celostátní psychiatrický sjezd Praha, 24.-27. dubna 1984.
 44. Höschl C.: TRH-test in psychiatric patients. McMaster University, Hamilton Psychiatric Hospital, Hamilton, Ontario, Canada, 4.5.1984 (archiv. videozáznam).
 45. Höschl C.: Neuroendocrinology of affective disorders. Ottawa University, Royal Ottawa Hospital, Ottawa, Ont. 11.5.1984
 46. Höschl C.: Stimulatory tests in affective disorders. University of British Columbia, Vancouver, Canada, 15.5.1984.
 47. Höschl C.: DST in psychiatric patients. McMaster University, Hamilton Psychiatric Hospital, Hamilton, Ontario, Canada, 17.5.1984 (archiv. videozáznam).
 48. Höschl C.: Lithium influence on the regulation of Hypothalamo-Pituitary-Thyroid axis. Annual Meeting of Canadian College of Neuro-Psychopharmacology, Halifax, Nova Scotia, 22.- 26.5.1984.
 49. Höschl C.: Neuroendocrinology of affective disorders. Memorial University of New Foundland, St.John°s, New Foundland, 28.5.1984.
 50. Höschl C.: Neuroendocrine tests in psychiatry. McGill University, Douglas Hospital, 30.5.1984, 9.30 h
 51. Höschl C.: Neuroendocrine tests in psychiatry. McGill University, Allan Memorial, Victoria Hospital, 30.5.1984, 11.00 h
 52. Höschl C.: Neuroendocrine tests in psychiatry. Laval Université, Québec, 31.5.1984.
 53. Höschl C., Vaněček J., Jaššová J., Vokálková J.: Využití blokátorů kalciového kanálu v psychiatrii. Věd. schůze psych. spol. ČLS, Praha, 6.6. 1984.
 54. Höschl C.: Zkušenosti s výukou mediků v Kanadě. Věd. schůze psych. spol. ČLS, Praha, 6.6. 1984.
 55. Blahoš J., Zárubová V., Höschl C.: Vztahy mezi glycidovým a calciovým metabolismem. Schůze Endokrin., spol., Praha, 11.6. 1984.
 56. Karásková E., Kožený J., Höschl C.: Dexamethasonový supresní test u pacientů léčených u Apolináře pro syndrom závislosti na alkoholu. 23. celostátní konference AT v Českých Budějovicích, 25.-28.6. 1984.
 57. Höschl C.: Hlavní směry neuroendokrinologického výzkumu v psychiatrii. Krajský psych. seminář, Hradec Králové, 6.-7.9. 1984.+ 1 seminář pro II ILF (Kanada) - 2.10. 1984.
 58. Höschl C., Blahoš J.:Verapamil - použití v psychiatrii. Seminář o farmakologických vlastnostech a klinických zkušenostech s přípravky RYTMONORM a ISOPTIN. Poř. Knoll AG, Ludwigshafen, NSR Kaiserštejnský palác, Malostr. nám., Praha, 21. listopadu 1984.
 59. Höschl C.: Psychofarmakololgický model současné psychiatrie - III: možnosti objektivizace vyš. metod. Seminář MÚKU, 12.12. 1984.
 60. Höschl C., Blahoš J., Hessler M., Kabeš J.: Dosavadní zkušenosti s užitím Verapamilu (Isoptin) v psychiatrii. 27. celostátní konference psychofarmakologická, Lázně Jeseník, 8.-12. ledna 1985.
 61. Höschl C., Karásková E., Kožený J., Stárka L.: Dexamethasonový supresní test u osob závislých na alkoholu a u psychiatrických nemocných. 27. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.-12. ledna 1985.
 62. Höschl C.: Psychofarmaka a neuroendokrinologie. VII. cyklus v dětské psychiatrii. Tématický kurs "ambulantní" dětské psychiatrie pro dětské neurology. ILF, Praha 14.-25.1.1985
 63. Höschl C.: Neuroendokrinologie. Kurs biologické psychiatrie, ILF Praha, 22.-30.4. 1985.
 64. Höschl C.: Kalciový kanál a psychické poruchy. Kurs biologické psychiatrie, ILF Praha, 22.-30.4. 1985.
 65. Höschl C.: Organizace a řízení psychiatrie v Kanadě. Věd. schůze psych. spol. ČLS, 5.6. 1985, Praha.
 66. Blahoš J., Zárubová V., Svoboda Z., Höschl C.: Vztahy mezi metabolismem sacharidů a kalcia. Endokrinol. dny, 11.6. 1985, Praha.
 67. Höschl C., Karásková E.: Infekční původ schizofrenie? IX. československo-jugoslávský psychiatrický kongres, České Budějovice, 18.-21.6. 1985.
 68. Höschl C., Blahoš J. Kabeš J., Hessler M.: The use of calcium channel blockers in psychiatry. IVth world congress of b.p., Philadelphia, Penn., USA, sept. 8.-13., 1985.
 69. Höschl C., Kožený J., Karásková E., Stárka L.: Dexamethasone suppression test (DST) discriminant analysis. IVth world congress of b.p., Philadelphia, Penn., USA, Sept. 8.-13., 1985.
 70. Höschl C.: Calcium channel blockers in psychiatry. Manhattan Psychiatric Center, New York University, 19.9. 1985, N.Y., USA.
 71. Höschl C.: Perspektivy psychoneuroendokrinologie. X. celostátní sjezd - listopad 1986, Praha.
 72. Höschl C.: IV. Světový kongres BP, Filadelfie, Penn., 6.-13.9. 1985. Pracovní schůze psych. spol. slov. lék. spol., FN, Mickiewiczova 83, Bratislava, 9.4.1986.
 73. Höschl C.: Neuroendokrinologie a psychiatrie. Postgrad. kurs v psychofarmakologii, ILF, Praha, 16.5.1986.
 74. Höschl C., Baštecký J.: Nežádoucí účinky psychofarmak (panel). Postgrad. kurs v psychofarmakologii, ILF, Praha, 16.5. 1986.
 75. Höschl C.: IV. Světový kongres biol. psych., Filadelfie, 1985. Východočeský krajský psychiat. seminář a prac. schůze sekce biol. psychiat., Deštné v Orlicklých horách, 2.6. 1986.
 76. Höschl C.: Některé poznatky ze 4. kongresu biol. psych., Filadelfie, 1985. Věd. schůze psych. společnosti ČLS, Praha, 4.6. 1986.
 77. Höschl C.: Nové biologické aspekty v psychiatrii. Postgrad. kurs "Aktuální otázky v psychiatrii", Praha, ILF, 12.6. 1986.
 78. Höschl C.: Psychofarmaka a neuroendokrinologie. Postgrad. kurs pro pedopsychiatry. ILF, Praha, 11.9. 1986.
 79. Höschl C., Libiger J.: Psychoendokrinologie. Seminář VÚPs, Praha, 14.10. 1986.
 80. Höschl C.: Biologický model psychóz. Tématický kurs o komplexní terapii psychóz. ILF, Praha, 17.11. 1986.
 81. Höschl C.: Predikční hodnota diagnostického testu či klinického příznaku. 29. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1. 1987.
 82. Höschl C.: Vápník v psychiatrii. Vyžádaná přednáška. 29. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1. 1987.
 83. Höschl C.: Nové biologické aspekty v psychiatrii. Postgrad. kurs "Aktuální otázky v psychiatrii". 27.4. 1987, kolej ILF, Praha.
 84. Höschl C., Novotná D., Vacková J.: Etologicklý příspěvek k otázce pohlavní diferenciace lidské psychiky.. XIV. etologická konference, Krupařovice, 18.-22.5. 1987
 85. Höschl C.: Základy psychoendokrinologie. Laufbergerův cyklus postgrad. přednášek z preventivní a klinické psychofarmakologie. Prtaha, 19.5. 1987.
 86. Höschl C.: Střetnutí paradigmat v současné biologické psychiatrii. Seminář PK FVL UK, 20.5. 1987.
 87. Höschl C.: Potenciální význam fosfatidylinositolového přenosového systému ve výzkumné strategii viol. psychiatrie. Jihočesklý krajský psych. seminář. České Budějovice, 11.6. 1987.
 88. Höschl C., Kožený J., Smolík P., Barešový D., Vacková J., Hessler M.: Dvojitě slepé klinické zkoušení Verapamilu u depresivních poruch. III. celostátní konference biol. psych., Karlovy Vary, 14.-17.9. 1987.
 89. Höschl C.: Intracellular calcium and psychopharmacology. 30. psychofarmakologická konference s mezinárodní účastí, Lázně Jeseník, 4.-8. ledna 1988.
 90. Höschl C., Kožený J., Kabeš J., Hessler M., Vojta D.: Verapamil in mania. 30. psychofarmakologická konference s mezinárodní účastí, Lázně Jeseník, 4.-8. 1. 1988.
 91. Höschl C., Kožený J.: Verapamil in depression: a controlled double blind study. XVI. C.I.N.P. Congress, Mnichov, 15.-19. srpna 1988.
 92. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii. Postgrad. kurs v pedopsychiatrii, ILF, Praha, 15.9. 1988.
 93. Höschl C.: Intracelulární děje ve vztahu k přenosu signálu a jeho ovlivnění. XX. neurofarmakologický sjezd, Lísek u B. n. Pernštejnem, 1.-2.12. 1988.
 94. David J., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M., Dvořák J., Prašková H.: The effects of a single-dose administration of levoprotiline and maprotiline on the topo-EEG in depression. Konference biol. psych., Budapest,říjen 1989.
 95. David J., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M., Dvořák J., Prašková H.: The effects of a single-dose administration of levoprotiline and maprotiline on the topo-EEG in depression. 32. celostátní psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 2.-6.1. 1990.
 96. Höschl C.: Neuroendokrinologie a psychofarmakologie. Postgrad. školicí místo před atestací z psych. II. stupně, ILF, Praha, 19.1. 1989.
 97. Höschl C.: Psychoneuroendokrinologie. Postgrad. kurs (školicí místo v psychosomatice). ILF, Praha, 7.4. 1989.
 98. Höschl C.: Etologie ve SVOČ na LFH UK. XVI. mezioborová etologická konference, Lísek u Bystrice n. Pernštejnem, 2.-5.5. 1989.
 99. David I., Dvořák J., Paluš M., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Prašková H.: The Effects of Single-Dose Administration of Levoprotiline and Maprotiline on the Topo-EEG in Depresion. ECNP kongres, Göteborg, 23.-26.5. 1989.
 100. David I., Dvořák J., Paluš M., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Prašková H.: The Effects of Single-Dose Administration of Levoprotiline and Maprotiline on the Topo-EEG in Depression. 4. celost. konf. biol. psych., Karlovy Vary, 4.-7.9. 1989.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další  Posun nahoru