Časopisy a noviny

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Další  Posun dolu


 1. Účast v anketě Mladé Fronty Dnes: "Co pro Vás znamenaly letošní volby a co Vás v souvislosti s nimi překvapilo?". Mimořádná příloha MFD - Volby 1996 - 11.6.1996, str. 25
 2. Höschl C.: "Světový sumit lékařského vzdělávání" (cestovní zpráva z cesty do Argentiny, Buenos Aires, 3.-7.9.1996.) Vita Nostra Revue, 3/96, s. 5-16.
 3. Höschl C.: "Žežulka z Plačkova", Poslední slovo - Lidové noviny, 4.9.1996, s.. 16.
 4. "I v ' blázinci' jde o život": Rozhovor pro deník Svobodné slovo Víkendová příloha Slovo na víkend, 4.10.1996, str. 1.
 5. Höschl C.: "Meditace", Poslední slovo - Lidové noviny, 10.10.1996, s.. 16.
 6. Höschl C.: "Vědomí kontextu a cena informace". Lidové noviny, 12.10.1996, str. 9.
 7. Mladá Fronta Dnes, Příloha Praha, str. 2, 24.10.1996, (Volby do Senátu - Praha 8: Cyril Höschl (ODA) - Stanislav Křeček (ČSSD).
 8. "Dotazník Marcela Prousta". Magazín LN, 25.10.1996, str.1.
 9. Höschl C.: Otevřený dopis dr. Palečkové. Lidové noviny, 1.11.1996, str. 10.
 10. Höschl C.: "Rozhodné NE trafikám pro politické vysloužilce". Pražské noviny, 5.11.1996, str. 14.
 11. Höschl C.: "Pokrok stojí za všechny frustrace". Rozhovor s Prof. Normanem Sartoriusem pro LN, 7.11.1996, str. 5.
 12. "Z cesty do Argentiny" (výňatek z cestovní zprávy prof. Höschla upravený redakcí čas. Forum UK). Časopis Forum, roč. III, č. 4, 18.11.1996, str. 14.
 13. Höschl C.: "Bendu", Poslední slovo - Lidové noviny, 20.11..1996, s.20.
 14. Höschl C.: "Pes změní váš život". Náš pes, 1/1997, s. 8-10.
 15. Höschl C.: "Píle, pozornost a vzpoura méněcennosti". Univerzitní noviny (Brno), 4, 1997, 2:30-32.
 16. Höschl C.: "Je náš osud ve hvězdách?" Nová přítomnost, 4/97, str. 28-29.
 17. Höschl C.: "Projev u příležitosti 25. výročí založení Ústavu fyziologie a klinické fyziologie 3. LF UK a 135. výročí postavení budovy Ke Karlovu 4". Čs. fyziol. 46, 1997, 2: 83.
 18. Klaus V., Höschl C.: "Je ekonomie naukou o chování?", Vesmír 76, 1997;6:333-337.
 19. Klaus V., Höschl C.: "Je ekonomie naukou o chování?", Vita Nostra Revue 1/97, str. 60-79. (Nezkrácený přepis pořadu "Setkávání" vysílaného živě stanicí ČR3 Vltava 22.9.97).
 20. Höschl C.: Rozhovor s profesorem Normanem Sartoriusem. Vita Nostra Revue 1/97, str. 14-22. (Nezkrácená verze původního rozhovoru pro Lidové noviny. Zkrácená verze otištěna v LN 7.11.96).
 21. Höschl C.: "Transformace výzkumu - zkušenost České republiky". Věda, technika, společnost 6, 1997, 1: 65-76.
 22. Höschl C.: Smutky a radosti mých dnů (fejeton). Forum: 4, 1/1997, str. 12.
 23. Höschl C.: Co je schizofrenie? Remedia populi 1,1997,9: 33-36.
 24. Höschl C.: Nové curriculum na startu. Forum, 4, 4/1997, str. 8-9.
 25. Höschl C. Poznamenáni ohněm. Vesmír 76,1997;3:125-128
 26. Rozhovor pro Večerník Praha (Ta noc bude krátká - posun hodinových ručiček o hodinu kupředu působí nejen na psychiku). Večerník Praha, 21.3.1997, str. 15.
 27. Höschl C.: "Jenom administrativní stimulace nepomůže". Lidové noviny, 5.6.1997, str. 5
 28. Höschl C.: "Náročná životní situace - milníky našich životních poutí". Lidové noviny, 7.8.1997, str. 9.
 29. Höschl C.: "Pátečníci" (anketa). Slovo na víkend, 29.8.1997, str. 10.
 30. "Umíme se ještě smát". Magazín slovo, 30. 8. 1997, str. 6-7.
 31. Höschl C.: In memoriam Viktor Höschl. Vesmír 76, 11/1997, str. 644.
 32. Anketa v příloze Lidových novin "Česká republika v době krize a nejistoty", 3.12.1997, str. III.
 33. "... a jak dál?" Magazín slovo, 13.12.1997, str. 8-9.
 34. "Žádost o právní radu". Lidové noviny (Ohlasy a dopisy - Ad LN 12.12.97: Právník upozorňuje...). 16.12.1997, str. 10.
 35. Rozhovor pro Zdravotnické noviny: Výuka medicíny neodpovídala jejímu rozvoji ve 20. století. Zdravotnické noviny, 47, 5/1998, str. 16.
 36. Höschl C.: O novém curriculu mezinárodně. Forum, 4; 6/1998:3.
 37. Rozhovor Ekonoma (Dobrý zvuk a staré mravy). Ekonom, týdeník Hospodářských novin, Roč. XLII, č. 17/1998, str. 10-12. ISSN1210-0714.
 38. Duševní nemoci: být společností nejen tolerován, ale také chráněn". Rozhovor pro seriál Česká medicína". Časopis Týden, č. 30/1998, str. 64-75. ISSN: 1240-9940.
 39. Höschl C: Inzulín pro duši aneb Jak udržet narkomany "kdesi mezi narkózou a abstinencí". Zemské noviny 10/8/1998: 6.
 40. "Za tajemstvím lidské duše - deprese a úzkostné poruchy" (upravený záznam rozhlasové besedy). Remedia Populi 9, 1998: 26-32.
 41. Účast v anketě Mladé Fronty Dnes – příloha Víkend na téma: Kdy jsem naposledy plakal. MFD 18.4.1998, str. IX.
 42. Höschl C: "Češi 20. století - Josef Švejcar". Příspěvek do mimořádné přílohy Lidových novin. LN, 26.5.1998, str. 8 mimoř.příl.
 43. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 27.6.1998.
 44. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 25.7.1998.
 45. "Co napadá Cyrila Höschla". MFDnes, příloha Víkend II, 27. 8. 1998.
 46. Höschl C.: Pokrytectví a morálka jsou nerozlučné fenomeny aneb Masové ohrožení mravní výchovy dětí? Zemské noviny, 16.9.1998: 6. ISSN 1210-7492.
 47. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 19. 9. 1998.
 48. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 17.10.1998.
 49. Höschl C.: Nešťastný je den? Jak pro koho! aneb Co to vlastně je deprese. Zemské noviny, 13.11.1998:6. ISSN 1210-7492.
 50. "Co napadá Cyrila Höschla". MFdnes, příloha Víkend III, 14. 11. 1998.
 51. Höschl C., Klaus V.: Neautorizovaný přepis diskuse při udílení cen časopisu Vesmír za srozumitelnost. Vesmír 77, 1998, 1 (příloha): s. IV.
 52. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 12. 12. 1998.
 53. Höschl C.: Zase stydíme za své politiky. MF Dnes, 29. 12. 1998, str. 12.
 54. Höschl C.: A slibuji, že od zítra přestanu...! A slibuji, že od zítra začnu...! Zemské noviny, 31. 12. 1998, str. 6, ISSN 1210-7492.
 55. "Telemost Vršovice – Boston (a tři otázky pro proděkana)" – rozhovor pro časopis Vita Nostra Revue, 1/1999, str. 42-45.
 56. Vědecký život v paneláku aneb když podlaha není vidět. Rozhovor s prof. Cyrilem Höschlem o bydlení. Podlahy od A do Z, 1, 1999, 2: 32-33. ISSN 1212-4737.
 57. Proč se lidé obracejí k metodám alternativní medicíny? (Anketa). Psychologie dnes 5,1999,6:11
 58. Odpověď na anketu "Jaký způsob citování užíváte a proč?" Kompas, katalog odborné zdravotnické literatury, 2, 1999, 4:7.
 59. Höschl C.: Přírodní a humanitní vědy: dva světy? Vesmír 1999, 9:487-491.
 60. Höschl C.: Diskuse k článku Přírodní a humanitní vědy: dva světy? Vesmír 78, 1999, 12:683-685, odpověď na s. 685.
 61. Nepřestává fungovat současný demokratický systém? Prof. C. Höschl v Radiofóru o intelektuálech v politice, korupci a studentech. Vita Nostra Revue 3/1999, str. 41-44.
 62. Höschl C.: Teorie deprese. Vesmír 78, 1999, 11:607-611.
 63. 176. 1. 1999 str. 7. ISSN: 1211-6416.
 64. Rozhovor s Cyrilem Höschlem "Ani šaman ani papež". Reflex 52/1999, str. 18-20.
 65. Odpověď na anketní otázku: "Co pro Vás znamená uplynulých 10 let a s jakou nadějí očekáváte rok 2000". Zdravá rodina, 12/1999, str. 4.
 66. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 9. 1. 1999.
 67. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 6. 2. 1999.
 68. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 6. 3. 1999.
 69. Höschl C.: Žijeme malými tématy a velká nám unikají. MF Dnes, 9. 3. 1999, str. 14.
 70. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 3. 4. 1999.
 71. "Co s námi vlastně dělá tato nečekaná válka na konci "Století válek" a proč". Zemské noviny, str. 6, 3.4.1999.
 72. Höschl C.: Český mindrák (návrat demokracie odkrývá podstatné slabiny naší povahy). Týden, 15/1999, 6.4.1999, str. 44-51. ISSN 1210-9940.
 73. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 15.5.1999
 74. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 12.6.1999.
 75. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 17.7.1999.
 76. Co je největší vědecký objev století a tisíciletí? Odpověď na anketní otázku. Lidové nviny 176/1999 ze 31. 7. 1999, str. 18.
 77. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 14. 8. 1999.
 78. Höschl C.: Otevřená společnost a zpěv Internacionály. Lidové noviny, str. 11, 16.8.1999.
 79. Höschl C.: Úhel pohledu - Stabilita je předzvěstí degenerace. Lidové noviny, str. 1 a 10, 30. 8. 1999.
 80. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend II, 4. 9. 1999.
 81. Höschl C.: Každý čtvrtý z nás přišel alespoň jednou za život do kontaktu s psychiatrem. Zemské noviny, 21.9.1999, str. 7, ISSN 1210-7492 a Slovo, 21.9.1999, str. 7, ISSN: 1211-6416.
 82. Höschl C.: Dá se lidem vnutit věrnost? Lidové noviny, 2.10. 1999, str. 1 a 10.
 83. Höschl C.: Co napadá Cyrila Höschla. MF Dnes, příloha Víkend, 2.10.1999, str. II.
 84. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend III, 6. 11. 1999.
 85. Höschl C.: "Deset let po převratu: jak se cítíme a proč?" Zemské noviny, 18.11.1999, str. 7. ISSN: 1210-7492. Slovo, 18.
 86. "Co napadá Cyrila Höschla". MFDnes, příloha Víkend III, 11..12.1999.
 87. Höschl C.: Co je to hysterie. Časopis Vlasta, 8/2000, str. 39.
 88. "Společné školní dobrodružství" (rozhovor s C. Höschlem), časopis Přítomnost, 3/2000, str. 10-14.
 89. Höschl C.: Psychopatie není nemoc. Časopis Vlasta, 14/2000, str. 39.
 90. Höschl C.: Týden očima … Nedělní noviny 2, 2000, 19 (7.5.) str. 2.
 91. King of teachers. Interview with dr. Cyril Höschl. The New Presence. Spring 2000, p. 34-36.
 92. Höschl C.: Jak na nespavost při depresích. Časopis Vlasta, 22/2000.
 93. Praha očima psychiatra a univerzitního profesora Cyrila Höschla. Mladá Fronta Dnes, příloha Praha-dnes, 29.1.2000, str. 2.
 94. Höschl C.: Tváří v tvář katastrofě či zlu. Zemské noviny + Slovo, 11. 2. 2000.
 95. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend, 12. 2. 2000, str. III.
 96. Týden očima Cyrila Höschla. Nedělní Noviny, 20. 2. 2000, str. 2.
 97. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha Víkend, 26.2.2000, str. III.
 98. Höschl C.: Úhel pohledu – Na vědu a vzdělání se u nás kašle. Lidové noviny, č. 52/2000, 2. 3. 2000, str. 1 a 11.
 99. "Co napadá Cyrila Höschla". MF Dnes, příloha víkend, 18.3.2000. str. III.
 100. Týden očima Cyrila Höschla. Nedělní Noviny, 1. 4. 2000, str. 2.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Další  Posun nahoru