Časopisy a noviny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Další  Posun dolu


 1. "Myslím, že by to mohlo mít smysl..." Exkluzivní rozhovor pro Vita Nostra Speciál, časopis 3.LF UK, červen 1990.
 2. Höschl C.: "Dekáda mozku" (rozhovor). Lidové noviny 9.11.1990.
 3. Höschl C.: "K jednomu se obraceti". Literární noviny 6.12.1990.
 4. Höschl C.: "Skepse byla zbytečná" (rozhovor). Občanský deník 6.12.1990.
 5. Höschl C.: Psychiatrie na rozcestí? Přítomnost, 1991, 4: 26
 6. Diskuse, Přítomnost, 1991, 8: 30.
 7. Höschl C.: Diskuse ke knize R.A.Moodyho "Život po životě". Reflex EM,číslo neudáno, 1991.
 8. "Psychostory", rozhovor pro Signál, č.10, 1991:20-21
 9. Höschl C.: Univerzita bude oporou. Literární noviny,II,1991, 16, s.1.
 10. "Psychoterapie psychiatrie", rozhovor pro ZN (dr.Škubová), 22/91,s.7
 11. Z úvah, názorů a myšlenek doc. MUDr. Cyrila Höschla, děkana 3.LF UK. Informační bulletin University Karlovy 1991/1992, č.2, s.16-23.
 12. Höschl C.: O smyslu naší existence a poznání. Forum, 2, 1991, 11-12: 10.
 13. Höschl C.: Dekáda mozku. Sestra, 1,1991,3: 8-9
 14. Höschl C.: Živá slova. Čs.rozhlas, 1991, 52 (přetištěno)
 15. Höschl C.: K problematice trestu smrti v USA. Čas.Lék.čes. 130, 1991,24-25: 711.
 16. Höschl C.: "Mozek znamená život". Nedělní příloha Práce, 9.2.1991.
 17. Höschl C.: Rozhovor "Dekáda mozku", Ahoj na sobotu, 12.4.91:7
 18. Höschl C.: Trest smrti v USA. Literární noviny 3/1992.
 19. Höschl C.: Slovo děkana. Vita Nostra Revue, 3.LFUK, zima 92: 1-2.
 20. Höschl C.: K habilitaci Z.Neubauera. Vita Nostra Revue, 3.LFUK, zima 92: 41-43.
 21. Höschl C.: Poruchy spánku v dětském věku a v dospívání. Děti a my,XXII,1992,1:4-6.
 22. Höschl C.: Krize rozumu, krize citu,...Vesmír 71,1992;1:5(dovětek na str.57)
 23. Höschl C.: Zlo, agrese,... Agresivita v přírodě a ve společnosti. (Referát o knize K.Lorenze "Takzvané zlo"). Vesmír 71, 1992, 5: 249-250.
 24. Höschl C.: Diagnóza? [Diskuse k článku J.Rubeše "Diagnóza p.Marečka" (LN 83/92)]. LN 86/92. [Replika J.Rubeše pak v LN 97/92].
 25. Höschl C.: Jednání zástupců MZČR s představiteli italské farmaceutické společnosti, farmaceutické komory, průmyslu a trhu. Vita Nostra Servis 6/92.
 26. Höschl C.: Mezinárodní studie schizofrenie (informace o publikaci Psychol.Med., S20, 1992, s.1-97). Vita Nostra Servis 6/92.
 27. Höschl C.: Etologie a medicína. Vesmír 71, 1992, 6: 313-315.
 28. Höschl C.: Psychiatric education - discussion. Vita Nostra Revue, 3.LFUK Praha, léto 92, s.54-59.
 29. Höschl C.: Hledání útočiště (překlad recenze J.A.Talbotta). Vita Nostra Revue, 3.LFUK Praha, léto 92, s.66-71.
 30. Höschl C.: Akademický rozměr fakultní nemocnice. Vita Nostra Revue, 3.LFUK Praha, léto 92, s.92-96.
 31. Rozhovor s V.Kučerovou "Lékařská fakulta: doktoři a bakaláři". Mladá Fronta Dnes, 6.3.92, s.6.
 32. Höschl C.: Hovory k sobě. Nedělní Telegraf, 21, 24.5.92
 33. Höschl C.: "Lepší je požár nezakládat..."Rozhovor pro "NOVINY" (18.6.92,s.4):
 34. Höschl C.: "Vědec a pedagog". Úterý s osobností. PRÁCE, 21.7.92.
 35. Höschl C.: Rozhlas a já. Týdeník Rozhlas, 4/93, s.1.
 36. Höschl C.: Slovo děkana: Duchovní promluva I/93. Vita Nostra Revue, 3, 1993, 1: 6-8
 37. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných I. Hudební rozhledy, XLVI, 1993,5: 219
 38. Anděl M., Höschl C., Provazníková H.: Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař? Vesmír 72, 1993, 5: 264 - 265.
 39. Příspěvek do ankety "Je nadbytek lékařů?" Prakt. lék., 73, 1993, 5: 210-214.
 40. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných II. Hudební rozhledy, XLVI, 1993, 6: 287
 41. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných III. Hudební rozhledy, XLVI, 1993, 7: 336-337.
 42. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných IV. Hudební rozhledy, XLVI, 1993, 8: 336-337.
 43. Höschl C.: Slovo děkana: Imatrikulační projev (1993). VITA NOSTRA REVUE, 3,1993,3: 2-6.
 44. Höschl C.: O přeskoku a volbách (přetištěno z LN). VITA NOSTRA REVUE, 3,1993,3: 25.
 45. Höschl C.: Programové prohlášení. VITA NOSTRA REVUE, 3, 1993, 3: 28-33.
 46. Höschl C.: Slovo děkana (Duchovní promluvy 6/93). VITA NOSTRA REVUE, 3, 1993, 4: 3-5.
 47. Ještě k volbě rektora UK. VITA NOSTRA REVUE, 3, 1993, 4: 8-9
 48. Höschl C.: Pracovní schůzka ESF/EMRC. VITA NOSTRA REVUE, 3, 1993, 4: 22-24.
 49. Interview s dr. Cyrilem Höschlem [rusky]. Sinaps, 1993; 3: 10-13.
 50. Duše v laboratoři. Rozhovor. [Ptá se Naďa Petrovičová]. Nedělní Lidové noviny [LN], 29.5.1993
 51. Höschl C.: 1. mezinárodní kongres "Brain, Hormones and Neu ropsychopharmacology", Rhodos, 13.-17.9.1993. VITA NOSTRA REVUE, 3, 1993, 4: 39-46.
 52. Höschl C.: O přeskoku a volbách. LN, 20.10.1993.
 53. Rozhovor v Magazínu Mladá Fronta Dnes, 2.12.1993, str.30-32.
 54. Höschl C.: "Uvažovat s dlouhým dechem". Rozhovor ve Zdravotnických novinách, 7/94, s.3-4.
 55. Höschl C.: O perspektivách oboru do dalšího desetiletí. RESPEKT, 10/1994, s.14
 56. Host na F1 - prof.Cyril Höschl. Týdeník Rozhlas, 13/94, s.20
 57. Höschl C.:"Sabbatical na 3. LF UK vyhlášen". AULA 94, č. 2, str. 8 - 9.
 58. Rozhovor pro časopis Medicína,1,1994,14:12-13.
 59. Höschl C.: Výuka lékařů a především psychiatrů. Diskuse k článku B.Merhauta, ZdN 45/94. ZdN, 20.1.1995:14
 60. Slovo děkana: Imatrikulační projev děkana fakulty Prof. Cyrila Höschla pro školní rok 1994/95. Vita Nostra Revue 3-4/94:5-9.
 61. Sir KARL R. POPPER V PRAZE. Projev prof.Cyrila Höschla. Čas. Lék. Čes., 133, 1994, 19:609-612.
 62. Sir Karl R. Popper v Praze. Projev prof. Cyrila Höschla. Vita Nostra Revue 3-4/94:95-102.
 63. Přetištěno v Čas. Čes. lék. komory, 2/95, s.15-16.
 64. Přetištěno v příloze CONSENSUS, LKS (Lék. kom. stomatol.), 2/95, s.4
 65. Přetištěno ve VNR 1-2/95, s.11-13.
 66. Höschl C.: Numismatická siréna. LN 139/95, s.5
 67. Höschl C.: Vrozené, nebo naučené? Poslední slovo. LN 223/95, s.16.
 68. Höschl C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1995. LN 245/95, s.8
 69. Höschl C.: "Tři světy Karla Poppera". Nová přítomnost, I, 1995, 10 (17.10.): 12-14
 70. Hrozby moderní doby: civilizační zásahy a psychika. Zpráva z tiskové konference. T95, 12-95, s.23.
 71. Höschl C.: Překvapivých zjištění se nesmíme bát. LN 14/95 (17.ledna 95), s.8-9.
 72. Höschl C.: Ministr v komoře. LN 23/95 (27.1.95), s.5
 73. Höschl C.: Jak rozeznat klobouk od čepice. LN 34/95 (9.2.95), s.8.
 74. "Proměna fakultních nemocnic ve fakulto-nemocnice". Rozhovor s p.Gabrielem pro Lékařské listy, ZdN 8/95, 24.2., s.9.
 75. Höschl C.: Londýnské intermezzo. VNS 23/1995, 27.2.95.
 76. Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 106-120. Přepis televizní diskuse na téma euthanasie (vysíláno 29.3.1995 ve 21:30 na ČT 2 v pořadu Netopýr). Přepis redigoval C. Höschl.
 77. Höschl C.: Individuální účty s sebou nesou rizika. LN 113/1995 (16.5.95)
 78. Dnes odpovídá Cyril Höschl. LN 222/95 (22.9.95), s.9
 79. Höschl C.: Práva bláznů. Poslední slovo, LN 250/95, 25.10.95
 80. Novoroční anketa. Medicína,2,1995, 11:3 (6.12.95, s.3)
 81. "Zdravotnictví ve všech pádech". Dnes odpovídá Cyril Höschl. LN, 16.12.95, s.13.
 82. Höschl C.:Zrušit tarify: Ano, ale...LN 13/1/96, s.2
 83. Rozhovor: "Psychiatrické centrum Praha - 35 let existence". Bohnice 6, 1996, 4: 6-11.
 84. Höschl C.: "Používal Mozart zlatý řez?". Vesmír, 75, 1996, 7:368.
 85. Höschl C.: "Schizofrenie jako vývojová porucha?". Vesmír, 75, 1996, 8:452.
 86. "Do mozku ano!" rozhovor pro Magazín T96 (Technický magazín), roč. XXXIV. 9/96, str. 20-23.
 87. Rozhovor pro Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 5-8.
 88. "Reforma curricula lékařství", Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 10-18.
 89. Höschl C.: "Syndrom narušené závislosti na odměně". Vesmír, 75, 1996, 9:485-488.
 90. "Pět podstatných jmen profesora Höschla", Xantypa, listopad 1996, str. 88 (rozhovor - 650. let Univerzity Karlovy).
 91. "Senát podle Xantypy", anketa, čas. Xantypa, listopad 1996, str. 10-13.
 92. Otázky a odpovědi kandidátů do Senátu.Mladá Fronta Dnes, Příloha Senát 96, str. 8:
 93. Höschl C.: "Měsíční fáze a klimatické záhady". Vesmír, 75, 1996, 12:688.
 94. Höschl C.: "Ohlédnutí za průkopníkem psychiatrické genetiky". Vesmír, 75, 1996, 12:709.
 95. Höschl C.: Evakuace Prahy.Poslední slovo LN,3.2.1996.
 96. Rozhovor pro: Renata Červenková, Na depresi je silná vůle slabá. Víkend, MF DNES 3.2.96
 97. Höschl C.: Vánoční kometa. Dnes odpovídá LN, 21.2.1996.
 98. Rozhovor pro: Libuše Koubská, Co se děje v černé skříňce. NLN, 2.3.96, s.1
 99. Höschl C.:Pilulky se nebojme. "Dnes odpovídá", LN, 26.4.1996.
 100. Höschl C.: "Člověk a akt volby". LN, "Diskuse" - str. 7, 4.6.1996

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Další  Posun nahoru