Abstracts

1 | 2 | 3 | 4 | Next  Move down


 1. Kabeš J., Höschl C., Sikora J.: Současné otázky biologické psychiatrie (Current questions of biological psychiatry). Sborník II. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 16.-19.9.1985, s.7-13.
 2. Höschl C., Karásková E., Kožený J.: Dexametazonový supresní test - diskriminační analýza (DST-discriminant analysis). Sborník II. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 16.-19.9.1985, s.29-32.
 3. Höschl C., Kožený J., Roth Z.: Multidimensional statistics in evaluation of main neuroendocrinological tests in psychiatry. 12. Psychiatrisches Donau-Symposium, Sombor, Yugoslavia, 11-13 September, 1986
 4. Höschl C., Blahoš J., Kabeš J.: The use of calcium channel blockers in psychiatry. In: Shagass Ch. et al.(eds.): Biological Psychiatry 1985. Elsevier. New York- Amsterdam- London, 1986.
 5. Höschl C., Kožený J., Smolík O., Barešová D., Vacková J., Hess ler M.: Kontrolované, dvojitě-slepé klinické zkoušení verapamilu u depresívních poruch (Controlled, double-blind clinical trial of verapamil in depressive disorders). Sborník prací III. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 1987, s.103-113.
 6. Praško J., Seifertová D., Prašková H., Filip V., Höschl C., Karen P.: The effects of light therapy in major depression. VIII. World Psychiatric Congress, Athens, Greece, October 12-19,1989, abstr No. 1221.
 7. David I., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M.: The effect of single dose of levoprotiline and maprotiline on the C-EEG: repeated measures during 24 hours. 6th In ternational Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, June 26-30, 1990 (Abstracts).
 8. David I., Albrecht V., Höschl C., Paluš M., Filip V.: The dose-response C-EEG study of verapamil. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, June 26-30, 1990 (Abstracts).
 9. David I., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M.: The C-EEG as a predictor of levoprotiline and maprotiline therapeutic efficacy. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, June 26-30, 1990 (Abstracts).
 10. David I., Albrecht V., Paluš M., Filip V., Höschl C., Dvořák I., Seifertová D.: C-EEG brain imaging after maprotiline or levoprotiline administration in major depressive episode. Int. symp. Mathematical approaches to brain functioning diagnostics, Praha, Sept. 3-7, 1990, abstr.p.22.
 11. Höschl C., Vacková J., Janda B.: Mood stabilizing effect of verapamil. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14, 1990, Abstr. P-11-4-15, p.95
 12. Filip V., Höschl C., Kolomazník M., Fojtíková I., Seifertová D., Praško P., Karen P. Wendt G.: Comparative clinical trial of levoprotiline and maprotiline. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14,1990, Abstr. O-11-9-1, p.42.
 13. Höschl C., Filip V., Albrecht V., David I., Šváb L., Michek J., Paluš M., Komzák M., Bornová L.: Time course of physiological changes (EEG, voice frequency) following sin gle dose administration of levoprotiline and maproti line. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14,1990, Abstr. P-11-3-20, p.85
 14. Höschl C., Filip V., Albrecht V., David I., Šváb L., Michek J., Paluš M., Komzák M., Bornová L.: Time course of physiological changes (EEG, voice frequency) following single dose administration of levoprotiline and maproti line. Bratisl.Lek.Listy, 92, 1991, in press.
 15. Höschl C., Filip V., David I., Seifertová D., Bornová L., Karen P.: Contrast Between EEG and Clinical Effects of Levoprotiline. Biol.Psychiat. (Suppl.), 29, 1991, 11S, p.634S.
 16. David I., Albrecht V., Paluš M., Filip V., Höschl C., Seifertová D., Dvořák I., Prašková H.: C-EEG brain imaging after maprotiline or levoprotiline administration in major depressive epizode. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 78, 1991:22P.
 17. Höschl C.: Calcium Channel Blockers in Psychiatric Disorders (Abstract). In: A bilateral exchange: The American Psychiat ric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association, Praha, April 1-3, 1992. Psychiatrické Centrum Praha, 1993, s.66.
 18. Höschl C.: Psychiatric Education. In: A bilateral exchange: The American Psychiatric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association, Praha, April 1-3, 1992. Psychiatrické Centrum Praha, 1993, s.198-204.
 19. Sartorius N., Höschl C.: Biological Psychiatry in Eastern and Central Europe and in China. Abs. No. 102 Neuropsychopharmacology, 9, 1993, No.2S: 48S.
 20. Höschl C.: Prediction in Psychopharmacology. Abs. No. 105, Neuropsychopharmacology, 9, 1993, No.2S: 49S.
 21. Libiger J., Höschl C.: Psychiatry in Czech Republic. Abs. No. 107, Neuropsychopharmacology, 9, 1993, No.2S: 49-50S.
 22. Mazura I., Petráková A., Kapras J., Höschl C., Mottl, H.: "Linkage studies in neurofibromatosis von Recklinghausen, type 1 patients in Czech Republic". Genetics in medicine. Prague, Ass. of Czech Med. Soc. J. E. Purkyne, 1993. Abstracts, 1993, s. 43.
 23. Höschl C., Valenta J., Barták K. Bilder J., Neoral L., Lom P.: "Jakým způsobem bude fakulta regulovat přijímání studentů do prvního ročníku? (Anketa: Je lékařů nadbytek?)" (How to limit number of students entering medical faculty?). Prakt. Lék., 73, 1993, 5, s. 211-214.
 24. Höschl C.: Psychiatric training in Central and Eastern Europe. Eur.Psychiatry, 9, suppl.1, 1994, 9s.
 25. HÖSCHL C. (1994) CHALLENGES IN DEVELOPING MODELS FOR PSYCHIATRIC EDUCATION IN EASTERN EUROPE. Past, Present and Future of Psychiatry: pp. 1170-1173. doi: 10.1142/9789814440912_0255
 26. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Mohr P., Höschl C.: Effect od chlorpromazine in vitro on phosphoinositide sig nalling pathways in untreated schizophrenics and in control healthy subjects. In: Proceedings from the Workshop on Critical Issues in the Treatment on Schizophrenia. Florence 1995, s.114-115.
 27. Řípová D, Němcová V., Strunecká A., Mohr P., Höschl C.: Phosphoinositides inositol 1,4,5-triphosphate and cytosolic calcium level in resting platelets of schizophrenic patients (Proceeding of the Czech and Slovak Physiological Societies, Praha, February 8-10, 1995). Physiol. Res., 44, 1995, 4, s. 1P.
 28. Řípová D., Němcová V., Mohr P., Strunecká A., Höschl C.: Postreceptorové signální systémy u schizofrenie (Postreceptor signal systems in Schizophrenia). Sborník 37. Psychofarmakologické konference, Lázně Jeseník, 3-7.1.95, s.83.
 29. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Mohr P., Höschl C.: Effect of chlorpromazine in vitro on phosphoinositide signalling pathways in untreated schizophrenics and in control healthy subjects. Proceedings of the Workshop on Critical Issues in the Treatment of Schizophrenia. Florence-Italy, 10.-12.3.95, p.114-115.
 30. Anděl M., Höschl C., Horák J., Rokyta R., Svoboda B., Rychterová V.: Fundamental reform of the curriculum on 3rd Med. fac. Ch.U. 1st National conference on medical education. Med. fac., Comenius University of Bratislava, October 2-5, 1997.
 31. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Höschl C.: Inositol-Lipid Signalling System in Blood Platelets of Schizophrenic Patients. Europ. Neuropsychopharmacol., 6, 1996, Suppl. 3: 173.
 32. Řípová D., Němcová V., Höschl C.: Effects of Postmortem Interval on Phospholipid and Fatty Acid Composition in the Rat Brain. Europ. Neuropsychopharmacol., 6, 1996, Suppl. 3:192.
 33. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Strunecká A. : Disturbance in Calcium Homeostasis in Platelets of Schizophrenic Patients. Second conference of the Czech neuroscience society, Praha, Oct. 20-22, 1996 (abstrakt).
 34. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Fales E., Majer E., Strunecká A.: "Preliminary study of lipid composition in different regions of the brain in Alzheimer´s disease". OHOLO 41st Conference "Progress in Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases", Eilat, Isreael, May 18-23, 1997: 8 (Book of abstracts).
 35. Höschl C., Kožený J.: "Predictors of Medical Students Academic Performance". Eur. Psychiatry, 12, 1997, suppl. 2:160.
 36. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Fales E., Majer E., Sikora J.: Phospholipid and fatty acid composition of different brain regions in patients with Alzheimer´s disease and multi-infarct dementia. Europ. Neuropsychopharmacology, 7 (suppl. 2), 1997:S 249.
 37. Höschl C.: Hormones and the treatment of depression. Abstracts of 2nd Congress of the Czech Psychiatric Association, Galén, Praha 1998, p. 31.
 38. Höschl C., Klein Z.: Ethology of depression. Abstracts of 2nd Congress of the Czech Psychiatric Association, Galén, Praha 1998, p. 32.
 39. Höschl C.: Theory of depression. Abstracts of 2nd Congress of the Czech Psychiatric Association, Galén, Praha 1998, p. 33.
 40. Höschl C., Kožený J.: Verapamil in depression: a controlled, double-blind study. Psychopharmacology, 96, 1998 (Suppl.): 212 (abs.No.26.33.12)
 41. Höschl C.: Neurotropic Effects of Hormones. In: Psychopharmacology for XXIst Century. Abstracts of the 40th Neuropsychopharmacological Conference. Jeseník, Czech Republic. January 4-8, 1998. Praha, Galén 1998, p.63-64.
 42. How to write, process and assess the grant application for the IGA MZ (results of IGA, Ministry of Health, and EMRC collaboration). Proceedings EMRC/IGA 24.3.1998.
 43. Horák J, Höschl C.: Transition from the classical curriculum to the problem-oriented learning. Abstracts of AMEE conference on Current Issues in Medical Education, Prague, Czech Republic, 30 August - 2 September 1998, abst. No 2E3: 12.
 44. Höschl C., Kožený J.: Predicting medical students' academic performance. Abstracts of AMEE conference on Current Issues in Medical Education, Prague, Czech Republic, 30 August - 2 September 1998, abst. No 3G6:33.
 45. Höschl C.: Structure of the new medical curriculum. Abstracts of AMEE conference on Current Issues in Medical Education, Prague, Czech Republic, 30 August - 2 September 1998, abst. No 6B4:42.
 46. Höschl C.: New trends in psychiatry. Abstracts of Symposia "New trends in biological psychiatry". Hotel Bellevue, Poděbrady Spa, Czech Republic, October 1-3,1998.
 47. Höschl C.: Depression and pain. 41.Czech-Slovak Psychopharmacological donference, ČNPS and Galén, Praha 1999, s. 32-33.
 48. Höschl C.: Depression and stress. 41.Czech-Slovak Psychopharmacological donference, ČNPS and Galén, Praha 1999, s. 34-35.
 49. Horáček J., Kuzmiaková M., Höschl C., Bahbouch R.: Relationship between the central effect of serotonine and the sensitivity to insuline in healthy volunters. 41.Czech-Slovak Psychopharmacological donference, ČNPS and Galén, Praha 1999, s. 30.
 50. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M.: Serotonergic Activity and Insulin Sensitivity. New Research, American Psychiatric Association Annual Meeting, Washington DC, May 15-20, 1999, abstract NR348, p. 161-162.
 51. Höschl C.: "Abuse of psychiatry: Experience for Future". Current Opinion in Psychiatry, 12, 1999, S1:256-257.
 52. Höschl C., Anděl M., Horák J.: An integrated medical curriculum. Association for Medical Education in Europe conference 1999, Linköping, Sweden, 29 August - 1 September, abstracts 6A2:49.
 53. Höschl C.: Stress and depression. Proceedings of National Congress of the Society of Gynaecology & Obstetrics, Czech Medical Society J. Event Purkynje, 1999, pp. 34-35. . ISBN 80-238-4740-6.
 54. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M., Bahbouh R., Anděl M.: The relationship between central serotonergic acitivity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Proceedings of the Third Conference of the Czech Neuroscience Society. Prague, November 14-15, 1999, p. 51.
 55. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M., Bahbouh R.: The different regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed subjects. Abstracts of 38th Annual Meeting of American College of Neuropsychopharmacology, p. 165. Acapulco, Mexico,12-16 December 1999.
 56. Höschl C.: Is there a causality in history? The Philosophers Index, 33, 1999, 4:182.
 57. Höschl C.: Prediction in psychiatry: An overview. Neuropsychopharmacology 2000, Vol. 23, No. S2, p. 87.
 58. Höschl C.: The theory of depression. Abstract, IV Congreso Mundial de Estados Depresivos & Simposio International de Violencia e Conducta Agresiva. Mendoza, Argentina, 13. – 16 de Setiembre del 2000, str. 14. – 15.
 59. Höschl C.: Psychiatry: subspecialisation and relationship with other disciplines. Eur. Psychiatry, 15, 2000, S2:214.
 60. Höschl C.: Mechanisms of action of lithium. Abstracts of 42nd Annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting. Jeseník, January 4–8, 2000, p. 54. ISBN 80-86257-09-6.
 61. Höschl C.: Mirtazapin and sleep. spánek. Abstracts of 42nd Annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting. Jeseník, January 4–8, 2000, p. 55. ISBN 80-86257-09-6.
 62. Höschl C.: Life cycle and depression. In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatry for XXIst century. Abstracts of 3rd Congress of Czech Psychiatric Association, Špindlerův Mlýn, June 15-18,2000, p. 43. ISBN 80-86257-18-5.
 63. Höschl C.: Depression and mortality in higher age. In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatry for XXIst century. Abstracts of 3rd Congress of Czech Psychiatric Association, Špindlerův Mlýn, June 15-18,2000, pp 44-45. ISBN 80-86257-18-5.
 64. Höschl C.: Alternative antidepressive modalities. In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatry for XXIst century. Abstracts of 3rd Congress of Czech Psychiatric Association, Špindlerův Mlýn, June 15-18,2000, pp 46-47. ISBN 80-86257-18-5.
 65. Höschl C.: Do novel antidepressants represent a progress ? In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatry for XXI.st century. Abstracts of 3rd Congress of Czech Psychiatric Association, Špindlerův Mlýn, June 15-18,2000, p. 48. ISBN 80-86257-18-5.
 66. Höschl C.: Ethiopatogenesis of schizophrenia. Psychiatrie 5, 2001, S1:15.
 67. Höschl C.: Lithium and suicidality. Psychiatrie 5, 2001, S1:15.
 68. Höschl C.: Special subtypes of bipolar disorder: mixed state and rapid cycling. Abstracts: Expert Review of Bipolar Disorders, Prague, 27-29 March 2001.
 69. Höschl C.: Mechanisms of cell death. Psychiatrie 6, 2002,S1:17.
 70. Höschl C.: Dysthymia – a target for a specific therapeutic intervention? Psychiatrie 6, 2002, S1:17-18.
 71. Höschl C.: Schizophrenia as a disorder of information processing. Psychiatrie 6, 2002, S1:18.
 72. Höschl C.: Special subtypes of bipolar disorder: treatment approaches (abstract). Journal of affective Disorders, 68; 2002, 1:117-118.
 73. Höschl C.: Neuroscience – Basis of clinical research. Psychiatrie, 6, 2002, S3:12-14.
 74. Hájek T., Kopeček M., Höschl C., Charvát F.: Neurodegenerative effects of glucocorticoids? In: Raboch J et al.: Psychiatry and Medicine. proceedings of 4th Congress of the Czech psychiatric Society, Špindlerův Mlýn, 13.16.6.2002, Galén, Praha 2002, p. 43. ISBN 80-7262-162-9 (IGA NF 6489-3).
 75. Höschl C.: Neuroscience : inspiration of clinical research. In: Raboch J et al.: Psychiatry and Medicine. proceedings of 4th Congress of the Czech psychiatric Society, Špindlerův Mlýn, 13.16.6.2002, Galén, Praha 2002, p. 69. ISBN 80-7262-162-9 (LN00B122 a IZ NIV 5/1999:023752 MZd ČR).
 76. Höschl C., Dragomirecká E. Mental Health in the Czech Republic: Period of Transition. XIIth World Congress of Psychiary, August 24-29,2002, Yokohama, Japan. Abs. S-82-3.
 77. Höschl C.: Schizophrenia: Disease of Disconnection. XIIth World Congress of Psychiary, August 24-29,2002, Yokohama, Japan. Abs. S-99-4.
 78. Cox J., Hohagen F., Höschl C., Tasman A., Andreasen N.: WPA Teaching & Learning about Schizophrenia Program. XIIth World Congress of Psychiary, August 24-29,2002, Yokohama, Japan. Abs. S-99.
 79. Hájek T., Höschl C.: Léčba modlitbou: příspěvek k metodice klinických studií (Treatment with pray: a contribution to methodology of clinical trials). Psychiatrie, 7, 2003, S1:18.
 80. Horáček J., Kopeček M., Bělohlávek O., Španiel F., Hájek T., Höschl C., Mohr P., Preiss M., Škrdlantová L.: Souvislost mezi polymorfismem pro gen COMT a metabolismem mozku u schizofrenie (Relationship between COMP polymorphism and brain metabolism in schizophrenia). Psychiatrie, 7, 2003, S1:21. Supported by the project CNS LN00B122 Ministry of education, youth and sports of the Czech Republic, and by the grant IGA NF/6033-3 of the Ministry of Health of the Czech Republic.
 81. Horáček J., Škrdlantová L., Praško J., Pašková B., Kopeček M., Höschl C., Španiel F., Hájek T., Bělohlávek O.: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) – ovlivnění metabolizmu mozku. (Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) – influence on brain metabolism). Psychiatrie 7, 2003, S1:22 (práce vznikla za podpory projektu CNS LN00B122 MŠMT a grantu IGA MZČR NF/6033-3). (Supported by the project CNS LN00B122 Ministry of education, youth and sports of the Czech Republic, and by the grant IGA NF/6033-3 of the Ministry of Health of the Czech Republic).
 82. Horáček J., Brunovský M., Kopeček M., Matoušek M., Mohr P., Höschl C., Škrdlantová L.: Synaptická konektivita u schizofrenie ve vztahu k symptomatologii a regionálnímu metabolizmu mozku (18FDG PET). (Synaptic connectivity in schizophrenia in relation to symptomathology and to regional brain metabolism (18FDG PET). Psychiatrie 7, 2003, S1:22 (práce vznikla za podpory projektu CNS LN00B122 MŠMT a grantu IGA MZČR NF/6033-3). (Supported by the project CNS LN00B122 Ministry of education, youth and sports of the Czech Republic, and by the grant IGA NF/6033-3 of the Ministry of Health of the Czech Republic).
 83. Höschl C.: Východiska, důvody a cíle reformy curricula na 3.LF UK. (Origins, reasons and objectives of the transofrmation of medical curiculum at the 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague). Proceedings of the conference on the reform of medical study at the 3rd medical Faculty of Charles University in Prague, 16 January 2003, p. 5.
 84. Höschl C.: Struktura první verze nového curricula 3.LF UK. (Structure of the first version of the new curriculum at 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague). Proceedings of the conference on the reform of medical study at the 3rd medical Faculty of Charles University in Prague, 16 January 2003, p. 6.
 85. Höschl C., Kožený J.: Publikační výstupy ve vztahu k novému curriculu. (Publication output related to the new curriculum). Proceedings of the conference on the reform of medical study at the 3rd medical Faculty of Charles University in Prague, 16 January 2003, p. 21.
 86. Horáček J., Škrdlantová L., Pašková B., Praško JP, Kopeček M., Höschl C., Bělohlávek O.: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) – Influence on the Brain Metabolism. 29th Goettingen Neurobiology Conference, Göttingen, SRN, 12-15 června 2003.
 87. Höschl C.: Mechanisms of the cell death: target of treatment intervention. Neurologie pro praxi, 4, 2003, 2 (Suppl):19-21. (Supplementurm XVII. České a Slovenské dny mladých neurologů, 8.-10.5.2003, Hradec Nad Moravicí).
 88. Hájek T., Pašková B., Janovská D., Bahbouh R., Hájek P., Libiger J., Höschl C., Alda M. Is there an association between borrelia burgdorferi infection and psychiatric morbidity? World Psychiatry, S1, Vol. 2, June 2003, str. 12-13. World Pschiatric Association International Thematic Conference "Diagnosis in Psychiatry: integrating the sciences", Vienna, Austria, 19.-22.6.2003.
 89. Horáček J., Kopeček M., Höschl C., Beránek M., Bělohlávek O. COMT genotype and brain metabolism (PET) in schizophrenia with respect to cognitive functions: Diagnostic implications. World Psychiatry, S1, Vol. 2, June 2003, str. 13. World Psychiatric Association International Thematic Conference "Diagnosis in Psychiatry: integrating the sciences", Vienna, Austria, 19.-22.6.2003.
 90. Horáček J., Höschl C.: Neurobiological Correlates of Normal and Altered Consciousness. Book of Abstracts, Conference "Towards a Science of Consciousness 2003 (Between Phenomenology and Neuroscience)". Praha, Česká republika, 6.-10.7.2003.
 91. Horák J., Höschl C., Anděl M. Transition from a classical curriculum to the problem-oriented learning: lessons from the first seven years. Konference AMSE, Praha, 3.LF UK, 4.-7.9.2003.
 92. Höschl C.: Antidepressant treatment modalities in light of pathophysiology of depression. Abstracts of 5th World Congress of Depressive disorders, mendoza, Argentina, 25-27.9.2003:10-11.
 93. Höschl C., Horáček kJ.: Frontal cortex disconnection: mode of action of novel antipsychotics in animal model. Abstracts of 5th World Congress of Depressive disorders, mendoza, Argentina, 25-27.9.2003:10.
 94. Šťastný F., Tejkalová H. Skuba I., Bubeníková V., Höschl C.: Je virová infekce rizikovým faktorem pro vznik schizofrenie? (Is a viral infection the risk factor for schizophrenia?) Psychiatrie, 8, 2004, S1:22. Supported by the grant IGA MZ ČR No. 7623-3.
 95. Pometlová M., Yamamotová A., Rokyta R., Tejkalová H., Bubeníková V., Höschl C., Šťastný F.: Vnímání bolesti a kognitivní funkce v animálním modelu schizofrenie. (Perception of pain and cognitive funcions in animal model of schizophrenia). Psychiatrie, 8, 2004, S1:40. Supported by the grant IGA MZ ČR – NF 7626-3 and byl the project of MŠMT ČR CNS-LN00B122.
 96. Hájek T., Kopeček M., Alda M., Höschl C.: Do exogenous corticosteroids change hippocampal volume in men? Journal of Affective Disorders, 2004; 78:S74.
 97. Horáček J., Brunovský M., Kopeček M., Dockery C., Španiel F., Höschl C.: Brain metabolism and information processing in schizophrenia. European Psychiatry, 19, 2004; S1:59. ISSN 0924-9338.
 98. Hájek T., Kopeček M., Alda M., Höschl C.: Corticosteroids and brain structure. European Psychiatry, 1, 2004; S1:44. ISSN 0924-9338.
 99. Herman E., Höschl C., Mohr P., Seifertová D.: Psychotropic drugs in pregnancy and lactation. European Psychiatry, 19,2004; S1:111. ISSN 0924-9338.
 100. Höschl C.: Neuroscience as a basis of clinical research. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 6, 2004; S1:31-32.

1 | 2 | 3 | 4 | Next  Move up