Monographs

 1. Höschl C.: Nejdůležitější neuroendokrinní testy v psychiatrii (The most important neuroendocrine tests in psychiatry). Zprávy VÚPs č.73, Praha 1986, 95s.
 2. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii (Neuroendocrinology in psychiatry). Avicenum, Praha 1989, 232s.
 3. Höschl C.: Klasifikace sexuálních poruch (Classification of sexual disorders). Praha, VÚPs 1989, 86s. Zprávy VÚPs č.94.
 4. Benešová O., Höschl C. (eds.): Nobel Prize in physiology and medicine 1993 and 1994. Praha, Psychiatrické centrum 1997, 134 s. ISBN 80-85121-41-7.
 5. Benešová O., Höschl C. (eds.): Nobel Prize in physiology and medicine 1991 and 1992. Praha, Psychiatrické centrum 1998, 107s. ISBN 80-85121-54-9.
 6. Benešová O., Höschl C.(eds.): Nobel Prize in physiology and medicine 1995 a 1996 (in Czech). Psychiatric Centre Prague 1998, 147 pages, ISBN 80-85121-66-2.
 7. Benešová O., Höschl C. (eds.): Nobel Prize in physiology and medicine 1988-1990 (in Czech). Psychiatrické centrum Praha 2000, 165 p, ISBN 80-85121-67-0.
 8. Dose M., Höschl C. (eds): Movement disorders in psychiatry. Pharmacopsychiatry 33, 2000, S1, pp. 1 – 48. Thieme, Stuttgart – New York 2000. ISSN 0936-9589.
 9. Höschl C.(ed.) Psychopharmacotherapeutic guidance in the treatment of schizophrenic disorder. Academia Medica Pragensis, Praha, 2002, 40 p.
 10. Schizophrenia - educational programme of WPA (Czech translation Hájek T., Tůma I., Höschl C.). Academia Medica Pragensis, Praha 2003, 146 p.
 11. Benešová O., Höschl C. (eds): Nobel Prize in physiology and medicine 1901-2001. Psychiatric Center Prague 2004,108 pp, ISBN 80-85121-22-0.
 12. Benešová O., Höschl C. (eds.) : Nobel Prize in physiology and medicine 2000. Psychiatric Center Prague 2005,145 pp, ISBN 80-85121-34-4.
 13. Höschl C, Praško J, Rokyta R. (eds.): Emoce v medicíně [Emotions in medicine]. Academia Medica Pragensis, Praha 2011. 200 p. ISBN 978-80-86694-99-3
 14. Rokyta R, Höschl C (eds.): Emotions in medicine II & III [in Czech]. Praha, Mladá fronta 2014, 196p. ISBN 978-80-204-3340-4.
 15. Štěpánková H, Höschl C, Vidovičová L (eds): Gerontology - current issues from the perspective of biomedical and social sciences. Praha, 2014, Karolinum, 288p. ISBN 978-80-246-2628-4.
 16. Rokyta R, Höschl C (eds.): Bolest a regenerace v medicíně [Pain and regeneration in medicine]. Czech Medical Academy, Axonite publ., Praha 2015, 288p. ISBN 978-80-88046-03-5
 17. Rokyta R, Höschl C (eds.): The best of contemporary Czech medicine. Czech Medical Academy [Česká lékařská akademie], Axonite, Praha 2016, 198p. ISBN 978-80-88046-10-3
 18. Horáček J, Kesner L, Höschl C, Španiel F (eds): Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc [The Brain and Its Man, Mind and Its Illness]. 1st ed., Galén, Praha 2016
 19. Rokyta R, Höschl C (eds.): Modern medicine: prevention or treatment? Czech Medical Academy, Axonite, Praha 2017, 198s. ISBN 978-80-88046-14-1
 20. Rokyta R, Höschl C (Eds.): The most important innovations in medicíne. Czech Medical Academy, Axonite, Praha 2018, 167p. ISBN 978-80-88046-16-5
 21. Rokyta R., Höschl C. (eds.) Ageing as a challenge and all shades of grey. Axonite CZ, 2021, 144 pages. 978-80-88046-28-8.